Phó bản Bích Lạc Cốc

01-01-70

Kể từ sau bảo trì ngày 12/09/2014, chuỗi phó bản Tàng Bảo Đồ sẽ cập nhật thêm phó bản mới Bích Lạc Cốc. Cùng thực hiện, cùng vượt qua khó khăn để gầy dựng danh vọng cho mình về sau.

Giới thiệu

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

  • Kích hoạt phó bản: Sau bảo trì ngày 12/09/2014.
  • Điều kiện tham gia: Nhân vật có đẳng cấp từ 70 trở lên, đã gia nhập môn phái, đang trong trạng thái tổ đội đối thoại với NPC Quan Quân Nhu Nghĩa Quân để vào phó bản Bích Lạc Cốc.

Hình ảnh

Kiếm Thế
Bản đồ phó bản Bích Lạc Cốc

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế
Một số hình ảnh từ phó bản Bích Lạc Cốc