Thần Công Lệnh Mới

01-01-70

Ở phiên bản Tiêu Dao Kỳ Hiệp lần này, Kiếm Thế sẽ làm mới hệ thống trải nghiệm game từ cấp 1 – 140 cho các tân thủ thông qua việc các tiến tính năng Thần Công Lệnh. Rút ngắn thời gian trui rèn tân thủ, nhanh chóng tiến hàng cao thủ, sớm hòa mình vào các trận chiến kinh điển, tính năng, giải đấu cao cấp của Kiếm Thế.

Đây cũng là dịp chư vị tân thủ "trở mình", thỏa sức đam mê khám phá, sớm thành nghiệp bá.

Thời gian kích hoạt tính năng

Sau bảo trì ngày 12/09/2014.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật tạo mới lên cấp 18 sẽ xuất hiện giao diện Thần Công Lệnh mới.
 • Chỉ được tham gia các hoạt động của mốc đẳng cấp hiện tại trở đi, mốc đẳng cập trước đó sẽ không nhận thưởng từ các cấp độ trước.
 • Hệ thống lấy TOP 300 nhân sĩ đẳng cấp cao nhất  trong server , tính ra cấp trung bình là A:
  • Người chơi đẳng cấp hiện tại < A - 3: Được phép tham gia Thần Công Lệnh.
  • Người chơi đẳng cấp hiện tại ≥ A - 3: Không được tham gia Thần Công Lệnh nữa.
  • Ví dụ: Đẳng cấp trung bình hiện tại của Top 300 là 110 thì người chơi <= cấp 106 thì được tham gia Thần Công Lệnh, người chơi cấp 107 trở lên không được tham gia tính năng.

Giao diện Thần Công Lệnh

Kiếm Thế
Sau khi đạt cấp 18, nhấp vào biểu tượng khoanh đỏ để vào giao diện Thần Công Lệnh mới


Kiếm Thế
Giao diện chính của tính năng

Phần thưởng

Quy tắc cần biết
  • Hoàn thành nhiệm vụ Thần Công Lệnh chỉ định theo cấp sẽ nhận được phần thưởng.
  • Hoàn thành hết nhiện vụ của cấp độ mới có thể nhận được phần cuối cùng.
  • Cấp của nhân sĩ vượt qua mốc yêu cầu sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của mốc trước đó.
  • Nhận thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc cấp độ.
Cấp 1 - 20
Thao tácThưởng tương ứng
Hoàn thành nhiệm vụ lên cấp 20 (thông qua nhiệm vụ tân thủ hiện có) 5 vạn Bạc khóa
Hiệu ứng x5 kinh nghiệm đánh quái (24 giờ)
Hiệu ứng tăng tốc di chuyển 10% (24 giờ)
20 Kiếm Hiệp Truyền Thư (khóa, sử dụng sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến/thế giới, có thể nhận thưởng và nhận nhiệm vụ tiếp theo)
Cấp 21 - 40
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Hoàn thành nhiệm vụ theo cốt truyện để lên cấp 30 5.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 2 lần nhiệm vụ nghĩa quân 9.400.000 kinh nghiệm
Trả lời 1 lần Kiếm Hiệp Từ Điển 3.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành các nhiệm vụ trên & đẳng cấp tăng lên 40 Túi 8 ô (khóa)
Vô Hạn Truyền Tống Phù (khóa, 7 ngày)
10 vạn Bạc khóa
5 Mồi Câu Cá (khóa)
80 Kiếm Hiệp Truyền Thư (khóa)
Cấp 41 - 60
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Có 5 hảo hữu 26.200.000 kinh nghiệm
Mở 5 Túi Phúc 23.200.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 2 lần Truy nã 32.500.000 kinh nghiệm
Vượt 2 lần phó bản Tàng Bảo Đồ 26.200.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 4 nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 60 Bộ trang bị tím cấp 57 (khóa, đãcường hóa +8)
5 Huyền Tinh 7 (khóa)
30 Uy Danh Giang Hồ
20 vạn Bạc khóa
100 Kiếm Hiệp Truyền Thư (khóa)
Cấp 61 - 80
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Hoàn thành 1 trận Chiến Trường Tân Thủ và đạt 200 điểm tích lũy trở lên 80.000.000 kinh nghiệm
Mua 1 Phi Phong 120.000.000 kinh nghiệm
Cường hóa 1 món trang bị +10 5 Huyền Tinh 7 (khóa)
88.000.000 kinh nghiệm
Mở 1 Bí cảnh 120.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 2 lần Phi Long Đạo 88.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 80 Phi Phong Sồ Phượng (khóa, 3 ngày)
5 Huyền Tinh 7 (khóa)
2.000 Đồng khóa
30 vạn Bạc khóa
120 Kiếm Hiệp Truyền Thư (khóa)
50 Uy Danh Giang Hồ
Cấp 81 - 90
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Trong vòng 2 ngày, hoàn thành 2 trận Mông Cổ Tây Hạ và đạt 400 điểm tích lũy trở lên (mỗi ngày tham gia 1 trận) 98.500.000 kinh nghiệm
Tham gia 2 lần Bạch Hổ Đường 98.500.000 kinh nghiệm
Tham gia 2 lần Quán trọ Long Môn 70.000.000 kinh nghiệm
Mua 1 lần Tinh Hoạt 118.000.000 kinh nghiệm
+ 1 lần mua Tinh Hoạt Phúc Lợi
Sử dụng Thẻ Chứng Thực
Thanh Đồng/Bạch Ngân/Hoàng Kim
200.000.000 kinh nghiệm
Độ năng động ngày đạt 90 điểm( 2 lần) 168.000.000 kinh nghiệm
2 Truyền Công Đột Tiến Đơn (khóa)
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 90 Bộ trang bị 4%
(đã cường hóa +12, khóa)
3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
3 Phiếu Giảm Giá khi mua Huyền Tinh 9 (khóa)
6.000 Đồng khóa
50 vạn Bạc khóa
200 Kiếm Hiệp Truyền Thư (khóa)
Cấp 91 - 100
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Trong vòng 2 ngày, hoàn thành 4 trận Mông Cổ Tây Hạ và đạt 400 điểm tích lũy trở lên (mỗi ngày tham gia 2 trận) 228.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 2 lần Quân doanh 178.000.000 kinh nghiệm
Sử dụng 10 lần Chiến Thư Du Long 178.000.000 kinh nghiệm
+ 1 lần mua Tinh Hoạt Phúc Lợi Tiểu
Tổ đội tiêu diệt 3 Boss Võ Lâm Cao Thủ cấp 75 228.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 1 lần thi đấu môn phái hoặc Thi Đấu Môn Phái Liên Server 228.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 4 lần phó bản Tàng Bảo Đồ 178.000.000 kinh nghiệm
Trong vòng 2 ngày, Độ Năng Động mỗi ngày đạt 100 điểm 320.000.000 kinh nghiệm
3 Đột Tiến Đơn (khóa)
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 100 Túi Kiếm Hiệp (khóa, 30 ngày)
Xích Thố (khóa, 7 ngày)
Võ Lâm Mật Tịch Trung (khóa)
Tẩy Tủy Kinh Trung (khóa)
Phi Phong Sồ Phượng (khóa, 7 ngày)
5 Thiên Niên Linh Quả (khóa)
200 vạn Bạc khóa
Bạn Đồng Hành 4 kỹ năng (khóa)
Cấp 101 - 110
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Trong vòng 2 ngày, mỗi ngày tăng độ thân mật Đồng Hành 1 lần 320.000.000 kinh nghiệm + 10 Thiệp Bạc (khóa)
Tham gia 6 lần Bạch Hổ Đường 415.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 3 lần nhiệm vụ Hiệp khách 320.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành 1 lần thi đấu môn phái hoặc Thi Đấu Môn Phái Liên Server 415.000.000 kinh nghiệm
Mua 1 Thiên Niên Linh Quả 542.000.000 kinh nghiệm
2 Truyền Công Đột Tiến Đơn (khóa)
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày điểm Năng Động đạt 100 điểm 542.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 110 5 Thiên Tâm Thạch (khóa, 3 ngày)
2 Rương Thiên Long (khóa, 3 ngày)
5 Khoáng thạch Tinh Anh Hiệp Dũng (khóa)
Huyền Tinh 10 (khóa)
3.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
10 Rương Càn Khôn (khóa)
200 vạn Bạc khóa
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa)
Cấp 111 - 120
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Tham gia 6 lần Tống Kim ở server và được 400 tích lũy (tham gia 2 lần/ngày) 640.000.000 kinh nghiệm
Sử dụng 1 Trứng Du Long 540.000.000 kinh nghiệm
Thu hoạch vườn gia tộc 3 lần 415.000.000 kinh nghiệm
Tổ đội 3 lần tiêu diệt Võ lâm cao thủ cấp 75 640.000.000 kinh nghiệm
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày đạt 2.000 Chiến Tích 925.000.000 kinh nghiệm
3 Truyền Công Đột Tiến Đơn (khóa)
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày điểm Năng Động đạt 100 điểm 925.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 120 5 Thiên Tâm Thạch (3 ngày, khóa)
10 Rương Càn Khôn (khóa)
4 Ngân Long Lệnh (khóa)
5.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
Sồ Phượng Lệnh/Tiềm Long Lệnh/Chí Tôn Lệnh (3 chọn 1, khóa)
99 Hoa Tình (khóa)
Cấp 121 - 130
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Tham gia 1 lần Lãnh Thổ Chiến 540.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 1 lần Thi Đấu Môn Phái 540.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 3 lần Tống Kim liên server và đạt tích lũy 1.000 điểm trở lên
(mỗi ngày tham gia 1 lần)
540.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 3 lần Bạch Hổ Đường liên server (mỗi ngày tham gia 1 lần) 540.000.000 kinh nghiệm
1 Túi Chiến Tích Thanh Đồng (khóa)
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày đạt 2.000 Chiến Tích 692.000.000 kinh nghiệm
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày điểm Năng Động đạt 100 điểm 692.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 130 2 Hòa Thị Bích (khóa)
10 Chân nguyên (ngưng tụ từ Bạn Đồng Hành 6 kỹ năng)
Sao Bạc (khóa)
20 Sao Đồng (khóa)
20 Quy Nguyên Lệnh (khóa)
10 Thiên Niên Linh Quả (khóa)
500 Long Văn Ngân Tệ (khóa)
Cấp 131 - 140
Nhiệm vụThưởng tương ứng
Nâng huy chương Hắc Thiết lên cấp trung bình là cấp 10 740.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 3 lần Tống Kim liên server và đạt tích lũy 1.000 điểm trở lên
(mỗi ngày tham gia 1 lần)
740.000.000 kinh nghiệm
Tham gia 3 lần Bạch Hổ Đường liên server (1 lần/ngày) 740.000.000 kinh nghiệm
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày đạt 2.000 Chiến Tích 890.000.000 kinh nghiệm
Trong vòng 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày điểm Năng Động đạt 100 điểm 890.000.000 kinh nghiệm
Hoàn thành các nhiệm vụ trên và đẳng cấp tăng lên 140 5 Thiên Tâm Thạch (3 ngày, khóa)
Sao Bạc (khóa)
20 Sao Đồng (khóa)
Quyển Kỹ Năng Khai Sáng 145 (khóa)
Phiên Vũ (30 ngày, khóa)
20 Quy Nguyên Lệnh (khóa)
10 Thiên Niên Linh Quả (khóa)

Túi Kiếm Hiệp

  • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ tăng đến cấp 100 thông qua Thần Công Lệnh.

Kiếm Thế

 • Công dụng:
   • Mỗi ngày, Năng Động đạt mốc 120 điểm sẽ nhận được gói phần thưởng gồm 200.000.000 kinh nghiệm + 20 vạn Bạc khóa + 20 Uy Danh Giang Hồ/ngày.
   • Sau 30 ngày (đạt 120 điểm Năng Động/ngày) nhân sĩ sẽ nhận gói phần thưởng cuối cùng: Trục Cuốn Danh Vọng Mũ, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù Bạch Ngân (khóa) + 50 mảnh Bích Huyết vũ khí, áo, tay, nhẫn, phù (khóa)

  Kiếm Thế