Tuyệt Thế Thần Mã

01-01-70

Thay vì 1 con chiến mã vô tri vô giác chỉ biết chạy và chạy trong 5 năm qua, giờ đây quý bằng hữu có thể chăm sóc, nuôi nấng, chỉ dạy chiêu thức,… thậm chí phải có trách nhiệm giúp tìm bạn tình, duy trì nòi giống cho chú chiến mã yêu quý của mình.

Có thể tóm tắt quá trình trải nghiệm tính năng này như sau: Đi bắt thú cưỡi F1 -> Cho ăn -> Tìm bạn tình, giúp chúng sinh sản -> Ra lứa nhi đồng F2 -> Cho ăn & luyện cấp -> Giúp nhi đồng F2 học chiêu thức -> trở thành người bạn đồng hành mạnh mẽ, cùng bằng hữu chinh chiến tứ phương.

Thời gian kích hoạt tính năng

Sau bảo trì ngày 12/09/2014

Giới thiệu

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ Kiếm Thế có đẳng cấp từ 50 trở lên.
 • Nhận nhiệm vụ và thao tác với thú cưỡi mới tại NPC Mã Bá Lạc ở các thôn trấn cõi Kiếm Thế.
 • Nhân vật khởi tạo trước ngày 12/09/2014 sẽ được tặng 1 con thú cưỡi thế hệ đầu F1 cấp 50.

Kiếm Thế

Kiếm Thế
Giao diện thú cưỡi - phím F1

Kiếm Thế
Bản đồ Sắc Lặc Xuyên sẽ có 1 khu bắt ngựa

Ngựa & thao tác liên quan

 • Dùng Dây Thanh Ti tới bản đồ Sắc Lăng Xuyên bắt ngựa, 1 Dây Thanh Ty  sẽ bắt được 1 con ngựa
 • Ngựa có 4 loại:
  • Sức mạnh.
  • Thân pháp.
  • Ngoại công.
  • Nội công.
 • Thú cưỡi bắt được ngẫu nhiên đực/cái.
 • Thú cưỡi có thể xuất chiến, nghỉ ngơi, biến thành mã bài được.
 • Nếu khóa thú cưỡi thì chỉ được thao tác xuất chiến/nghỉ ngơi, các thao tác khác không thực hiện được.
 • Thú cưỡi chưa dưỡng thành mà biến thành mã bài thì sẽ có thuộc tính không khóa, đã dưỡng thành thì sẽ khóa .
 • Có thể đổi tên thú cưỡi.
 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 cấp 50, thú cưỡi thế hệ con F2 cấp 150 là cao nhất.

Ngoại quang thú cưỡi

Các loại thú cưỡi cũ (trước phiên bản Tiêu Dao Kỳ Hiệp) sẽ làm ngoại quang cho thú cưỡi mới, thuộc tính của thú cưỡi mới và cũ đều được sử dụng khi xuất chiến.

Sinh sản thú cưỡi

 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 đạt cấp 50 mới có thể sinh sản.
 • Sinh sản thì cần sự kết hợp thú cưỡi đực + thú cưỡi cái.
 • 2 nhân vật mang thú cưỡi, tổ đội với nhau tới NPC Mã Bá Lạc xin phép sinh sản thú cưỡi. Đội trưởng mới được thao tác xin phép sinh sản cho thú cưỡi.
 • Sau 3 giờ thú cưỡi sẽ sinh sản thành công. Nếu không nhận thú cưỡi sau 48 giờ thì thú cưỡi mới sẽ bị mất đi.
 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 chỉ được sinh sản 1 lần, thú cưỡi thế hệ sau F2 không thể sinh sản.
 • Thú cưỡi thế hệ sau F2 được sinh ra sẽ ngẫu nhiên có giới tính đực/cái.

Tuổi thọ thú cưỡi

 • Tương tự như độ thân mật của Bạn Đồng Hành, khi nhân sĩ thao tác thú cưỡi, xuất chiến thì thú cưỡi sẽ giảm tuổi thọ.
 • Sau khi thú cưỡi đạt cấp 120, tuổi thọ sẽ bắt đầu giảm. Thú cưỡi trước cấp 100 sẽ không bị giảm tuổi thọ.
 • Dùng Ích Thọ Hoàn để tăng tuổi thọ cho thú cưỡi.

Kiếm Thế

Thuần dưỡng thuộc tính

 • Thú cưỡi thế hệ đầu F1 không thể thuần dưỡng, thế hệ F2 phải đạt cấp 100 trở lên mới có thể thuần dưỡng.
 • Từ cấp 100 trở lên, tăng 1 cấp thú cưỡi được cộng 40 lần dưỡng thành (có thể cộng dồn), 1 ngày thuần dưỡng tối đa 40 lần.
 • Thuần dưỡng 1 lần tốn 5.000 Bạc và 1 Thuần Mã Phổ (mua bằng Nguyệt Ảnh Thạch ở NPC Long Ngũ Thái Gia).
 • Số lần thuần dưỡng thuộc tính càng cao thì càng mất nhiều Thuần Dưỡng Đơn.
 • Thuần dưỡng thuộc tính giúp cho chủ nhân thú cưỡi tăng các chỉ số sức mạnh, thân pháp, ngoại công hoặc nội công.

Kiếm Thế

Thuần dưỡng căn cốt

 • Nhân vật ≥ cấp 80 và ngựa ≥cấp 100, thỏa 2 điều kiện này mới có thể thuần dưỡng được căn cốt.
 • Điểm căn cốt càng cao thì thuộc tính thú cưỡi càng tăng cao.
 • Dùng Nguyệt Ảnh Thạch mua Căn Cốt Đan Cao ở NPC Mã Bá Lạc.

Kiếm Thế

Kỹ năng thú cưỡi

Ô kỹ năng

Kiếm Thế
Giao diện kỹ năng thú cưỡi

 • Thú cưỡi thế hệ F2 khi được sinh ra sẽ tự động mở ô kỹ năng đầu tiên.
 • Ô 2: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥100, tiêu hao 1 Nguyệt Ảnh Thạch/lần mở, có xác suất thất bại.
 • Ô 3, 4: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥110, ô 3 khi mở tiêu hao 2 Nguyệt Ảnh Thạch/lần mở, ô 4 tiêu hao 3 Nguyệt Ảnh Thạch/lần mở, đều có xác suất thất bai.
 • Ô 5, 6: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥120, tiêu hao 1 Linh Tê Ngọc/lần mở, có xác suất thất bại.
 • Ô 7, 8: cấp nhân vật và cấp thú cưỡi ≥130, tiêu hao 1 Linh Tê Ngọc/lần mở, có xác suất thất bại.
 • Mỗi 1 ô Kỹ năng chỉ có thể học vài loại kỹ năng nhất định.
 • Dùng sách kỹ năng để tăng cấp kỹ năng đã học được (có xác suất thất bại).
 • Mở ô kỹ năng cần Nguyệt Ảnh Thạch và Linh Tê Ngọc.

Kiếm Thế

Nâng cấp kỹ năng
 • Đột phá lên cấp 2: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥110.
 • Đột phá lên cấp 3: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥120.
 • Đột phá lên cấp 4: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥130.
 • Đột phá lên cấp 5: Cấp nhân vật & cấp thú cưỡi ≥140.
Thu thập Sách Kỹ Năng thú cưỡi
 • Tìm Ngựa - Mảnh: Tham gia tiêu diệt các loại Boss sau sẽ có xác suất nhận được:
  • Boss tầng 1 Bạch Hổ Đường Cao & Hoàng Kim.
  • Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Thái Sử Khang, Cơ Quan Nhân.
  • 2 Boss lớn Khắc Di Môn.
  • Nhân sĩ nằm trong Top 20 bảng xếp hạng thú cưỡi mỗi tuần nhận 1 mảnh.
 • Tìm Ngựa - Trọn Bộ: Tham gia tiêu diệt các loại Boss sau sẽ có xác suất nhận được và tiêu hạo 3 Nguyệt Ảnh Thạch để mở Tìm Ngựa - Trọn Bộ.
  • Boss tầng 1 Bạch Hổ Đường Cao & Hoàng Kim.
  • Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Thái Sử Khang, Cơ Quan Nhân.
  • 2 Boss lớn Khắc Di Môn.
Ghép Sách Kỹ Năng thú cưỡi
 • 15 sách kỹ năng cấp 1 sẽ ghép ngẫu nhiên thành 1 sách kỹ năng cấp 2.
 • 7 sách cấp 2 ghép thành 1 sách cấp 3.
 • 6 sách cấp 3 ghép thành 1 sách cấp 4.
 • 5 sách cấp 4 ghép thành 1 sách cấp 5.

Kiếm Thế

Tiệm thú cưỡi, tiệm đổi điểm Trân Bảo

 • Dùng Nguyệt Ảnh Thạch mua các vật phẩm dùng cho thao tác ngựa ở NPC Mã Bá Lạc tại các thôn/trấn.
 • Dùng Bảo Thạch, Nguyên Thạch, Ngũ Hành Hồn Thạch, mã bài có thể đổi điểm Trân Bảo. Dùng điểm Trân Bảo mua các vật phẩm dùng cho thao tác thú cưỡi.