Thống Chiến Bang Hội

01-01-70

 • Thống Chiến Bang Hội - Tính năng góp phần giúp mối quan hệ các thành viên trong Bang ngày một gắn kết nhau hơn. Tạo giao diện Bang Hội mới, Bang chủ dễ dàng phân chia quyền lợi các thành viên trong Bang. Ví dụ: phân chia tổ đội săn Boss, đấu giá vật phẩm, đánh giá sự chuyên cần hoạt động, phát lương theo thành tích, mở kho tài nguyên,…

Kích hoạt tính năng

Sau bảo trì ngày 12/09/2014.

Thống chiến Bang

 • Bang chủ có quyền chỉ định bất kỳ ai làm Quan Chỉ Huy.
 • Quan Chỉ Huy vào giao diện Bang Hội Thống Chiến thiết lập và mở báo danh tham gia hoạt động.

Kiếm Thế

  • Sau khi mở báo danh thì  các thành viên có thể xin được tham gia thông qua biểu tượng góc phải màn hình (phần tô đỏ như hình dưới).

Kiếm Thế

 • Quan Chỉ Huy vào giao diện  sự kiện để đồng ý cho các thành viên trong Bang tham gia hoạt động.

Kiếm Thế

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quan Chỉ Huy vào giao diện "chuyên cần" và điểm danh các thành viên tham gia.

Kiếm Thế

 • Thành viên có thể vào phần thưởng cá nhân để nhận thưởng khi tham gia hoạt động thống chiến của bang hội.

Kiếm Thế

 • Cuối ngày, Bang Chủ hoặc Quan Chỉ Huy có thể phát thưởng cho các thành viên đã tham gia các hoạt động thống chiến.

Kiếm Thế

Thương Khố Bang

 • Bang hội trải qua thời gian thử thách và có 1 Tộc nằm trong Top 100 Gia Tộc, quỹ Bang có đủ 100 vạn Bạc thì sẽ được mở Thương Khố Bang.

Kiếm Thế

 • Dùng Lệnh Bài Mở Rộng Rương bán trên Kỳ Trân Các để mở rộng Thương Khố Bang.
 • Bang chủ có quyền bổ nhiệm người khác làm quản lý Thương Khố.

Kiếm Thế

 • Muốn rút vật phẩm thì phải xin phép và trong vòng 10 phút phải có 2 Trưởng lão đồng ý.

Đấu giá Bang hội

 • Thời gian mở đấu giá từ 12h00 - 23h00 hằng ngày.
 • Mỗi ngày chỉ có thể đấu giá 1 lần.
 • Bang Chủ xin đấu giá Bang, phải có 2 Quản Lý Thương Khố đồng ý thì mới được tiến hành.
 • Chỉ được đấu giá các vật phẩm trong Thương Khố của Bang hội.

Kiếm Thế

 • Bang Chủ có quyền chỉnh thứ tự vật phẩm đấu giá, giá đấu, loại tiền tệ đấu giá của vật phẩm.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Trong lúc đấu giá nếu Bạc đạt 40 ức, Đồng đạt 50 vạn thì phiên đấu giá sẽ ngừng lại.
 • Mỗi lần thao tác ra giá là 30 giây, quá 30 giây không ai tăng giá thì tự động chuyển qua đấu giá vật phẩm khác.
 • Đấu giá thành công thì nhân sĩ phải nhận vật phẩm trong vòng 1 giờ sau khi kết thúc phiên đấu. Nếu không nhận thì vật phẩm sẽ trở về Thương Khố Bang hội.