Thi Đấu Môn Phái Liên Server

01-01-70

Với phiên bản Tiêu Dao Kỳ Hiệp lần này, các máy chủ có thời gian > 189 ngày thì hệ thống sẽ tự động chuyển Thi Đấu Môn Phái ở server thành Thi Đấu Môn Phái Liên Server. Ngoài cơ hội kết giao bằng hữu, gặp thêm kỳ ngộ, thi thố tài năng võ học cùng cao thủ muôn phương, đấu trường còn mang đến nhiều phần thưởng hữu ích cho đường hành hiệp.

Kích hoạt tính năng

Các server có thời gian > 189 ngày thì hệ thống sẽ tự động chuyển Thi Đấu Môn Phái ở server thành Thi Đấu Môn Phái Liên Server.

Điều kiện tham gia

Tùy vào trục thời gian của server thì điều kiện tham gia cũng khác nhau:

  • 189 ngày < server > 360 ngày: Nhân sĩ mang Phi Phong Hỗn Thiên trở lên.
  • Server ≥ 360: Nhân sĩ mang Phi Phong Sồ Phượng trở lên.

Nội dung

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

  • Nhân sĩ thỏa điều kiện tham gia đến đối thoại với NPC Chưởng Môn Phái để báo danh thi đấu.
  • Quy trình chiến đấu tương tự Thi Đấu Môn Phái tại server.

Kiếm Thế

Phần thưởng

  • Đạt thành tích cao tại đấu trường Thi Đấu Môn Phái Liên Server, quý nhân sĩ sẽ nhận được nhiều tặng phẩm hữu ích như danh hiệu thi đấu, kinh nghiệm, điểm Chiến Tích, Rương Thi Đấu Liên Server,..
  • Mở Rương Thi Đấu Liên Server sẽ nhận các phần thưởng (ngẫu nhiên loại):
Phần thưởng
Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái (sơ, không khóa)
10 vạn bạc khóa
20 vạn bạc khóa
50 vạn bạc khóa
Thiên Tâm Thạch (khóa)
Huyền Tinh 7 (khóa)
Huyền Tinh 8 (khóa)
Huyền Tinh 9 (khóa)