Cẩm nang

Đoán Hoa Đăng

Với hàng loạt các câu hỏi xoay quanh nội dung về thế giới kỳ bí của Kiếm Thế, tính năng Đoán Hoa Đăng sẽ đưa Quý đồng đạo từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác khi đích thân trả lời được những câu hỏi hấp dẫn của hệ thống và đem về vô số các phần thưởng dành cho nhân sĩ xuất sắc.

Thời gian diễn ra

Từ 20h30 đến 21h30 các ngày: thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm trong tuần tại 8 thôn Tân Thủ.

Điều kiện tham gia

 • Để tham gia hoạt động Đoán Hoa Đăng, nhân vật của đồng đạo phải đủ 2 điều kiện sau:
 • Nhân vật đạt cấp 30 trở lên.
 • Đã gia nhập môn phái.

Cách thức tham gia

Khi hoạt động sắp bắt đầu, sẽ có thông báo hiện trên màn hình.

Đoán Hoa Đăng

Mỗi khi bắt đầu đoán câu đố, sứ giả Hoa đăng Nhạn Như Ngọc sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở các vị trí khác nhau trong thôn, các nhân sĩ hãy gấp rút tìm cô ta.

Đoán Hoa Đăng

Khi đồng đạo đoán đúng câu đố sẽ được 5 điểm tích lũy.

Sau khi trả lời đúng 6 câu đố, đồng đạo phải chờ đến lúc màn hình hiện thông báo để tham gia đợt trả lời tiếp theo.

Đoán Hoa Đăng

Sau khi hoàn thành 30 câu trả lời đúng, hệ thống sẽ hiện thông báo.

Đoán Hoa Đăng

Muốn nhận thưởng hoạt động Đoán Hoa Đăng, đồng đạo vui lòng đến NPC Lễ Quan để nhận.

Đoán Hoa Đăng

Ghi chú

 • Đồng đạo có thể tổ đội với nhau thành 1 nhóm để hưởng được điểm tích lũy từ đồng đội trong cùng 1 bản đồ.
 • Đồng đạo chỉ có thể đoán đúng nhiều nhất 30 cấu đố trong 1 ngày.
 • Đồng đạo sẽ nhận được 1 điểm tích lũy khi đồng đội trong cùng bản đồ giải được 1 câu đố.
 • Trong mỗi lần tham gia, một nhân vật được đoán đúng nhiều nhất là 6 câu đố.

Những vấn đề cần lưu ý

 • Nhân vật chữ trắng có mặt trong tổ đội không được hưởng điểm tích lũy.
 • Muốn xem số lần trả lời câu hỏi của mình bao nhiêu lần thì nhấn phím F12.

Đoán Hoa Đăng

Nếu chưa trả lời được 30 câu hỏi nhưng đồng đạo đã nhận thưởng thì sẽ không thể trả lời tiếp được.

Đoán Hoa Đăng

 • Nếu nhân vật rời tổ đội trong quá trình trả lời câu hỏi, thì số điểm tích lũy từ đồng đội sẽ không được cộng thêm mặc dù tổ đội cũ của đồng đạo vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi.
 • Nếu nhân vật rời tổ đội trong quá trình trả lời câu hỏi, và tiếp tục trả lời câu hỏi một mình thì số điểm tích lũy vẫn tiếp tục tăng (không nhận được điểm tích lũy từ đồng đội cũ).

Phần thưởng

Kinh nghiệm nhận được tùy theo cấp nhân vật và số lần trả lời đúng nhiều hay ít.

Phân cấp theo điểm tích lũyPhần thưởng
Điểm tích lũy nhỏ hơn 100 Điểm kinh nghiệm
Điễm tích lũy từ 100 đến 149
 • 2 điểm Uy Danh.
 • 1 Túi Phúc Hoàng Kim.
 • Điểm kinh nghiệm.
Điểm tích lũy từ 150 đến 199
 • 3 điểm Uy Danh.
 • 1 Túi Phúc Hoàng Kim.
 • Điểm kinh nghiệm.
Điểm tích lũy từ 200 đến 249
 • 4 điểm Uy Danh.
 • 2 Túi Phúc Hoàng Kim.
 • Điểm kinh nghiệm.
Điểm tích lũy từ 250 đến 299
 • 5 điểm Uy Danh.
 • 2 túi phúc Hoàng Kim.
 • Điểm kinh nghiệm.
Điểm tích lũy đạt 300
 • 6 điểm Uy Danh.
 • 2 Túi Phúc Hoàng Kim.
 • Điểm kinh nghiệm.