Cẩm nang

Hành Trình Bất Tận

"Hiện tại trong quân doanh trên dưới chí vững như thành, đồng lòng góp sức giúp Hàn Đại Nhân chuẩn bị chiến đấu, ngươi có rảnh rỗi thì đi dò thám xem. Hoàn thành Hậu Phục Ngưu Sơn, Bách Man Sơn mỗi phó bản 1 lần; Hải Lăng Vương Mộ, Ngạc Luân Hà Nguyên, mỗi phó bản 2 lần, khảo sát tình hình nghĩa quân tướng sĩ."

Điều kiện tham gia

  • Máy chủ mở trước 126 ngày: Nhân vật nhận nhiệm vụ Hành Trình Bất Tận cấp 90.
  • Máy chủ mở sau 126 ngày:
    • Lược bỏ nhiệm vụ Hành Trình Bất Tận cấp 90, nhân vật cấp 90 không thể nhận nhiệm vụ.
    • Nhân vật cấp 100 trở lên sẽ nhận nhiệm vụ Hành Trình Bất Tận cấp 100.
  • Nhận nhiệm vụ tại NPC Quan Quân Nhu - Từ Tường Nga.

Kiếm Thế

Nội dung & phần thưởng

Kiếm Thế