Cẩm nang

Sức chiến đấu

Hệ thống Sức Chiến Đấu được xây dựng với mục tiêu nâng cao lực chiến của nhân vật căn cứ trên tình trạng trang bị, thứ bậc trên các bảng xếp hạng. Vậy làm thế nào để nâng cao Sức Chiến Đấu? Bổn Trang thân mời quý đồng đạo theo dõi những thông tin cụ thể sau đây để có cái nhìn rõ nét hơn về tính năng Sức Chiến Đấu.

Giao diện Sức Chiến Đấu

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

  • Hệ thống Sức Chiến Đấu chỉ được kích hoạt ở những máy chủ đã mở cấp 150.
  • Giao diện hệ thống Sức Chiến Đấu hiển thị trong bảng F1 (mở bằng phím tắt Y).

Kiếm Thế

Hệ thống Sức Chiến Đấu sẽ được cập nhật vào lúc 03h00 mỗi ngày.

Nâng cấp Sức Chiến Đấu

Hệ thống Sức Chiến Đấu tính toán lực chiến của nhân vật thông qua tình trạng trang bị, cùng các thứ bậc xếp hạng hiện tại của nhân vật. Do đó để nâng cao Sức Chiến Đấu, nhân vật cần nâng cấp các trang bị, đồng thời cải thiện thứ bậc trên các bảng xếp hạng Chân Nguyên, điểm Thành Tựu, đẳng cấp.

Nâng cấpGhi chú
Trang bị

Dựa vào tình trạng trang bị hiện tại để cộng thêm lực chiến cho nhân vật:

  • Cấp độ cường hóa và loại hình trang bị của nhân vật.
  • Cấp độ các vật phẩm như Phi phong, Ngũ Hành Ấn, Mật Tịch, Trận Pháp, Quan Ấn …
  • Trang bị Chiến Hồn đang sử dụng.
Bạn Đồng Hành Dựa vào Bạn Đồng Hành (số lượng Sao, kỹ năng, đẳng cấp) hiện tại của nhân vật, bao gồm cả Bạn Đồng Hành đã giúp đỡ và chưa giúp đỡ.
Đẳng cấp Xếp hạng đẳng cấp của nhân vật
Điểm Thành Tựu Xếp hạng điểm số Thành Tựu hiện tại của nhân vật
Chân Nguyên Xếp hạng giá trị của mỗi loại Chân Nguyên nhân vật đang sở hữu

Trang bị Chiến Hồn

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Giao diện trang bị Chiến Hồn

Kiếm Thế

Căn cứ tình trạng trang bị cộng thêm lực chiến cho nhân vật

  • Tại giao diện NPC Thủ Khố, xuất hiện ô trang bị Chiến Hồn.
  • Nhấp chuột vào xuất hiện giao diện của trang bị Chiến Hồn.
  • Bỏ vào các trang bị đã được cường hóa vào ô trang bị Chiến Hồn sẽ tăng lực chiến của nhân vật.
  • Dựa vào cấp độ cường hóa, loại hình của các trang bị này quyết định độ tăng, giảm lực chiến của nhân vật.