Cẩm nang

Tam Tu

Đặc sắc hơn trong phiên bản mới Liên Thành Đại Chiến với tính năng Tam Tu Môn Phái sẽ làm cho nhân sĩ khắp nơi có dịp tu luyện thêm những võ công tuyệt học của các phái mà mình yêu thích.

Ngay khi tính năng được mở, ngoài võ công môn phái gốc và môn phái Song Tu đã học, đồng đạo sẽ được lựa chọn thêm một môn phái nữa.

Điều kiện

 • Nhân vật đạt đẳng cấp 100 và đã gia nhập môn phái.
 • Yêu cầu giới tính: phải phù hợp môn phái, không cho phép chuyển vào môn phái có giới tính không phù hợp. Ví dụ: nhân vật nam không được gia nhập Nga My, nhân vật nữ không được gia nhập Thiếu Lâm.
 • Môn phái chính và môn phái phụ phải khác nhau.
 • Nhân vật phải có Lệnh bài Tam Tu trong hành trang.
 • Nhân vật đã tiến hành Song Tu thì mới có thể Tam Tu.

 

Nội dung chi tiết

Hình ảnhGhi chú
 • Đồng đạo phải có Lệnh bài Tam Tu trong hành tranh thì mới có thể thể tiến hành Tam Tu.
 • Mua tại Kỳ Trần Các với giá 100 Đồng.
 • Đồng đạo đến gặp Chưởng môn của phái để tiến hành Tam Tu.
 • Lưu ý: Khi vào Phụ tu môn phái thì phải đem theo Tu Luyện Châu mới đi vào đảo được.
 • Nếu nhân vật phù hợp điều kiện có thể nói chuyện cùng với Tẩy Tủy Đại Sư chọn môn phái phụ thứ 3.
 • Đồng đạo có thể thử nghiệm điểm tiềm năng, kỹ năng, nếu không vừa ý có thể đổi môn phái phụ tu ngay trên đảo.
 • Sau khi Tam Tu và rời đảo, trên người của đồng đạo đã có 3 môn phái.
 • Khi muốn đổi môn phái, đồng đạo chỉ cần dùng Tu Luyện Châu để thay đổi một trong hai môn phái mà mình đang gia nhập.
 • Khi đồng đạo sử dụng Bổ Tu Lệnh thì sẽ có 1 cơ hội đổi phụ tu môn phái dùng chung cho cả Song Tu và Tam Tu.
 • Ví dụ: Song Tu của đồng đạo là Cái Bang, Tam Tu là Võ Đang. Thì khi sử dụng vật phẩm Bổ Tu lệnh, đồng đạo sẽ có 1 cơ hội đổi phụ tu môn phái, có thể chọn phụ tu Cái bang hoặc là Võ Đang.