Cẩm nang

Tu Luyện Châu

Để tăng thêm điểm kinh nghiệm trong quá trình luyện công, sử dụng Tu Luyện Châu là một "bí kíp" mà nhân sĩ Kiếm Thế không thể bỏ qua.

Nội dung chi tiết

Nhân vật đủ đẳng cấp 20 có thể đến Đệ tử tiếp dẫn các Môn phái để làm nhiệm vụ nhận Tu luyện Châu.

Sau khi nhận nhiệm vụ đồng đạoi sẽ được dẫn tới Bang Chủ môn phái để tiếp tục nhiệm vụ.

Nhấn vào Chưởng Môn chọn dòng Ta muốn tiến hành tu luyện.

Tiếp theo chọn Ta muốn nhận Tu Luyện Châu.

Hệ thống sẽ có thông báo vật phẩm hiện lên trong hành trang của nhân sĩ.

Những vấn đề cần chú ý

Nhân vật phải đạt đến đẳng cấp 20 không cần làm Nhiệm vụ tiếp dẫn để nhận Tu Luyện Châu, có thể đến thẳng Chưởng Môn môn phái mình gia nhập để nhận Tu Luyện Châu.

Nhân sĩ có thể mua Tu Luyện Đơn tại Chủ Tiền Trang Tạ Hiền để làm gia tăng tích lũy của Tu Luyện Châu.

Tu Luyện Châu mỗi ngày sẽ được tăng thêm 1.5 giờ tích lũy.

Thời gian tích lũy tối đa của tu Luyện Châu là 14 giờ, khi đạt tích lũy 14 giờ thì Tu Luyện Châu sẽ không thể gia tăng tích lũy nữa.

Khi đánh quái có Tu Luyện Châu sẽ được nhân đôi kinh nghiệm.
Thời gian Tu Luyện
sẽ được tính theo số điểm kinh nghiệm tu luyện chứ không phải tính theo thời gian người chơi mở Tu Luyện Châu.