Cẩm nang

Tứ Tu

Trải qua 02 phiên bản Song Long Tình Kiếm và Liên Thành Đại Chiến, với các tính năng Phụ Tu, Tam Tu, hùng anh tứ phương có thể tu luyện song song 03 môn phái khác nhau. Với phiên bản Kiếm Vũ Cửu Thiên, ngoài các võ công môn phái gốc và 2 môn phái Tam Tu đã học, nhân sĩ sẽ được lựa chọn tu luyện thêm một môn phái nữa thông qua tính năng Tứ Tu.

Điều kiện tham gia

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 100 và đã gia nhập môn phái.
  • Yêu cầu giới tính: phải phù hợp môn phái, không cho phép chuyển vào môn phái có giới tính không phù hợp. Ví dụ: nhân vật nam không được gia nhập Nga My, nhân vật nữ không được gia nhập Thiếu Lâm.
  • Môn phái chính và môn phái phụ phải khác nhau.
  • Nhân vật đã tiến hành Tam Tu mới có thể Tứ Tu.

Nội dung chi tiết

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
  • Đồng đạo đến gặp Chưởng Môn của phái để tiến hành Tứ Tu.
  • Lưu ý: Khi vào Phụ tu môn phái thì phải đem theo Tu Luyện Châu mới đi vào đảo được.
Kiếm Thế
  • Nếu nhân vật phù hợp điều kiện có thể nói chuyện cùng với Tẩy Tủy Đại Sư chọn môn phái phụ thứ 04.
  • Đồng đạo có thể thử nghiệm điểm tiềm năng, kỹ năng, nếu không vừa ý có thể đổi môn phái phụ tu ngay trên đảo.
Kiếm Thế
  • Sau khi Tứ Tu và rời đảo, trên người của đồng đạo đã có 04 môn phái.
  • Khi muốn đổi môn phái, đồng đạo chỉ cần dùng Tu Luyện Châu để thay đổi một trong ba môn phái mà mình đang gia nhập.
Kiếm Thế

Khi đồng đạo sử dụng Bổ Tu Lệnh thì sẽ có 01 cơ hội đổi phụ tu môn phái dùng chung cho cả Song Tu, Tam Tu và Tứ Tu.

Kiếm Thế

Song Tu của đồng đạo là Đường Môn, Tam Tu của đồng đạo là Minh Giáo, Tứ Tu là Ngũ Độc. Thì khi sử dụng vật phẩm Bổ Tu lệnh, đồng đạo sẽ có 1 cơ hội đổi phụ tu môn phái, có thể chọn phụ tu Đường Môn, Minh Giáo hoặc Ngũ Độc.