Cẩm nang

Minh Giáo

Giới Thiệu

Trên Quang Minh đỉnh … Một ngọn lửa thiên hừng hực cháy qua mấy trăm năm… Một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa soi Thiện – Ác nhân gian. Ngọn lửa rọi xuống giang hồ tranh đoạt. Một ngọn lửa được gìn giữ giữa chánh điện Minh Giáo như một bằng chứng về ý chí và lòng quả cảm của giáo đồ Minh Giáo qua mấy trăm năm…

Minh Giáo từ khi lập giáo đều độc lai độc vãng, không giao thiệp với võ lâm các phái. Đệ tử Minh Giáo xưa nay vốn ít khi đi lại trong chốn giang hồ, hành tung bí ẩn, bất chánh bất tà.

Minh Giáo thuộc hệ mộc với 2 đường chính Kiếm Minh (nội công) và Chùy Minh (ngoại công).

Tấn công phạm vi rộng từ xa, triệu hồi lửa âm ti và gây sát thương liên tục, có uy lực cực lớn trong các trận hỗn chiến, ngoài ra còn có một vài kĩ năng bùa chú lợi hại.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Thánh Hỏa Phần Tâm

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Minh Giáo Kiếm Pháp

  Hỗ trợ bị động, tăng sát thương nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Di Khí Phiêu Tông

  Tăng xác suất né tránh toàn bộ nội ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Phiêu Dực Thân Pháp

  Tăng tốc độ chạy bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Vạn Vật Câu Phần

  Di thuật Minh Giáo, từ trung tâm phát ra một vòng lửa thiêu đốt đối phương.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Càn Khôn Đại Na Di

  Bùa chú cao cấp, loại bỏ 1 trạng thái hỗ trợ của đối phương, khiến đối phương không thể sự dụng lại tráng thái đó trong 1 thời gian nhất định.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thâu Thiên Hoán Nhật

  Di thuật cao cấp, giảm nội lực đối phương đồng thời phục hồi sinh lực, nội lực bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ly Hỏa Đại Pháp

  Tăng xác suất hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thánh Hỏa Liêu Nguyên

  Di thuật cao cấp Minh Giáo, lửa rơi tấn công mục tiêu trên phạm vi rộng, gây sát thương nhiều lần ở một số vị trí.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thánh Hỏa Thần Công

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thánh Hỏa Lệnh Pháp

  Xóa giãn cách thi triển của một số võ công.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hoang Hỏa Ngọc Phần

  Tăng tấn công bản thân, phạm vi sát thương kẻ địch.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Một chiến binh cận chiến trên lưng ngựa, tấn công đối thủ một cách nhanh chóng và cơ động. Có thể giúp đồng đội và bản thân gia tăng khả năng công kích tất sát.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Khai Thiên Thức

  Chủ động công kích, tấn công mục tiêu đơn lẻ trong chớp mắt.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Minh Giáo Chùy Pháp

  Võ công nhập môn, tăng sát thương chùy.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Khốn Hổ Vân Tiếu

  Tân công mục tiêu trước mặt.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Huyền Dương Công

  Tăng sinh lực bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Phách Địa Thế

  Chùy pháp trung cấp, gây sát thương lớn và giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch, có thể đánh trúng nhiều mục tiêu cùng lúc.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Kim Qua Thiết Mã

  Tăng tỉ lệ chí mạng và gây thọ thương của bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Ngự Mã Thuật

  Tăng kháng thời gian hiệu ứng (thọ thương, choáng, bất động, làm chậm).

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Trấn Ngục Phá Thiên Kinh

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Long Thôn Thức

  Chùy pháp cao cấp, tấn công cực mạnh vào mục tiêu gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Không Tuyệt Tâm Pháp

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu của cạm bẫy.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Cửu Hi Hỗn Dương

  Khi sinh lực giảm còn 25%, bản thân sẽ miễn dịch trạng thái thọ thương, chậm, choáng, bất động.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Liệt Diệm Thao Thiên

  Tăng khả năng né tránh của bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip