Cẩm nang

Thiên Nhẫn

Giới Thiệu

Được xem là một giáo phái chính trị, Thiên Nhẫn Giáo được Kim Quốc lập ra nhằm hiện thực hóa mưu đồ thôn tính Tống Quốc. Dưới tài huấn luyện của Quốc Sư Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt, đệ tử Thiên Nhẫn Giáo đều là những cao thủ danh trấn giang hồ. Cùng với sự kế vị của Hoàn Nhan Tương, vị giáo chủ tinh thông võ nghệ trí tuệ hơn người, Thiên Nhẫn Giáo như hổ mọc thêm cánh, rồng mọc thêm vây, giang hồ tứ hải lại chuẩn bị rơi vòng hỗn mang…

Thiên Nhẫn thuộc hệ hỏa với 2 đường chính Đao pháp (nội công) và Thương pháp (ngoại công).

Tấn công phạm vi rộng từ khoảng cách xa, sát thương cộng dồn, chủ lực trong các cuộc hỗn chiến. Thêm vào một số bùa chú lợi hại, Thiên Nhẫn Đao là một vị trí không thể thiếu trong các cuộc chiến lớn.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Đạn Chỉ Liệt Diệm

  Chủ động công kích hệ nội công, tấn công tầm xa.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Nhẫn Đao Pháp

  Đao pháp nhập môn, tăng sát thương nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lệ Ma Đoạt Hồn

  Bùa chú trung cấp Thiên Nhẫn, giảm tốc độ di chuyển và sát thương ngoại công của đối thủ.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Kim Thiền Thoát Xác

  Rút ngắn thời gian thọ thương và tăng né tránh.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thôi Sơn Điền Hải

  Chủ động công kích, tạo thành một tường lửa lớn trên diện rộng, gây sát thương liên tục.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Hỏa Liên Phần Hoa

  Phóng hỏa trận, hút đối thủ vào khu vực trung tâm, gây sát thương bỏng.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Nhiếp Hồn Loạn Tâm

  Bùa chú trung cấp, khiến đối thủ tê liệt, không thể di chuyển và xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Xí Không Ma Diệm

  Tăng hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Ngoại Lưu Tinh

  Tạo cầu lửa, làm bỏng đối thủ ở phạm vi lớn.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ma Diệm Thất Sát

  Tăng toàn bộ năng lực chiến đấu đao pháp.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thúc Phọc Chú

  Tăng tốc độ chạy, giảm sát thương phản đòn phải chịu.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Ma Đao Thôn Thần

  Tự động thi chuyển Ma Đao, chuyển sát thương Ma Đao thành sinh lực.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Cưỡi ngựa tấn công cá thể, gây sát thương cao, kết hợp bùa chú hỗ trợ tấn công,... Chiến Nhẫn trở thành một kị sĩ thực thụ với khả năng đơn độc chiến đấu vô song.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Tàn Dương Như Huyết

  Chủ động công kích hệ ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Nhẫn Mâu Pháp

  Võ công nhập môn, tăng sát thương ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Huyễn Ảnh Truy Hồn Thương

  Hút đối phương và gây giảm tốc.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Kim Thiền Thoát Xác

  Rút ngắn thời gian thọ thương và tăng né tránh.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Liệt Hỏa Tinh Thiên

  Tấn công cận chiến, chuyển sát thương thành sinh lực, nội lực.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bi Tô Thanh Phong

  Tự động thi triển, khiển địch giảm kháng thọ thương, chí mạng, né tránh.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Ma Âm Phệ Phách

  Bùa chú trung cấp, khiến kẻ địch xung quanh rơi vào trạng thái hoảng loạn.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Ma Giải Thể

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Vân Long Kích

  Tấn công cận chiến đối thủ trên đường thẳng, chuyển hoát sát thương thành sinh lực, nội lực.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ma Viêm Tại Thiên

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Phi Hồng Vô Tích

  Tấn công kẻ địch trên đường thẳng, không bị khống chế và giảm tối đa sát thương phải chịu.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Vân Long Tam Hiện

  Tích lũy thêm số lần sử dụng Huyễn Ảnh Truy Hồn Thương, Ma Âm Hệ Phách, Phi Hồng Vô Tích đến mức nhất định.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip