Cẩm nang

Võ Đang

Giới Thiệu

Danh bất hư truyền với Thái Cực Kiếm, Thái Cực Quyền, Thế Vân Tung… võ công Võ Đang nổi tiếng là nội công tâm pháp thâm hậu, kỹ năng luyện đan siêu đẳng, cùng Nga My Phái tề danh Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm Phái. "Diệt trừ tà ma, giương cao chính nghĩa", Võ Đang là đại diện tiêu biểu cho bạch đạo của võ lâm.

...Một biến cố xảy ra, đệ tử Võ Đang xuống núi và không trở lại, bặt vô âm tín. Điều gì đã khiến Võ Đang sơn phải đối mặt với nguy cơ diệt phái trong lịch sử trăm năm tồn tại?

Võ Đang thuộc hệ thổ với 2 đường Khí tông (nội công) và Kiếm pháp (ngoại công).

Tấn công phạm vi rộng từ xa, gây hiệu quả cộng dồn. Dùng nội lực hóa giải sát thương, có vai trò cực kì quan trọng trong các trận hỗn chiến và tăng tấn công nội công của đồng đội.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Bác Cập Nhi Phục

  Công phu nhập môn, chủ động tấn công tầm xa 1 mục tiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Võ Đang Khí Công

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tọa Võng Vô Ngã

  Dùng nội lực trung hòa sát thương trong 1 thời gian ngắn.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thế Vân Tung

  Tăng tốc độ chạy bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Vô Ngã Vô Kiếm

  Kiếm khí trung cấp, tấn công đối thủ 2 lần trong phạm vi nhỏ.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thuần Dương Vô Cực

  Tiêu hao nội lực tạo lá chắn chống sát thương cho bản thân, đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Chân Vũ Thất Tiệt

  Tăng sát thương nội công cho bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thái Cực Vô Ý

  Tăng hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Địa Vô Cực

  Tấn công 2 lần kẻ địch trên phạm vi rộng.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thái Cực Thần Công

  Tăng toàn bộ năng lực chiến đấu khí tông.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Võ Đang Cửu Dương

  Tăng xác suất gây choáng, nội lực càng cao thì lực tấn công càng mạnh.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Vạn Kiếm Quy Tông

  Sát thương nội công trên phạm vi rộng.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Tấn công cận thân cực nhanh, khả năng né tránh và chuẩn xác cao cộng thêm hiệu quả gây choáng đối thủ. Có thể hỗ trợ đồng đội tăng khả năng né tránh và chuẩn xác, đồng thời giúp đồng đội loại bỏ các hiệu quả không tốt trên cơ thể.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Kiếm Phi Kinh Thiên

  Kiếm thuật sơ cấp, tấn công mục tiêu trong phạm vi gần.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Võ Đang Kiếm Pháp

  Kiếm pháp nhập môn, tăng sát thương ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Vô Ngã Tâm Pháp

  Dùng nội lực trung hòa sát thương, giảm xác suất bị đóng băng.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thế Vân Tung

  Tăng tốc độ chạy bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tam Hoàn Thao Nguyệt

  Kiếm pháp trung cấp, xuất một loạt 3 chiêu liên hoàn tấn công đối thủ.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thái Nhất Chân Khí

  Mỗi một giai đoạn có thể bỏ qua tấn công trong vòng nửa giây.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thất Tinh Quyết

  Tăng chính xác, né tránh cho bản thân và đồng đội gần bên.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Kiếm Khí Tung Hoành

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Nhân Kiếm Hợp Nhất

  Kiếm pháp cao cấp, xuất 3 chiêu tấn công kẻ địch trong nháy mắt.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thái Cực Kiếm Pháp

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Mê Tung Nhuyễn Ảnh

  Kẻ địch xung quanh càng nhiều, hiệu quả né tránh càng cao, hút sinh nội của đối phương.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

  Ẩn thân, phóng Nhân Kiếm Hợp Nhất đến 2 kẻ địch lân cận.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip