Cẩm nang

Truy Nã Hải Tặc

Hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt ác bá… những nhiệm vụ đầy chông gai đang chờ đợi các vị hảo hán trên bước đường bôn tẩu giang hồ. Còn chờ gì nữa? Gươm đã sáng, trống đã giục… tất cả đã sẵn sàng để hối thúc các tráng sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ Quan Phủ cùng Kiếm Thế.

Thực hiện nhiệm vụ

Điều kiện tham dự

Nhân vật đạt cấp 50, đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 50điểm uy danh giang hồ đạt 20 có thể đến Hình Bộ Bổ Đầu các thành thị lớn để nhận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

Lưu ý

 • Trong một ngày mỗi nhân vật chỉ được tham dự tối đa 6 lần nhiệm vụ Quan Phủ.
 • Nhân vật đạt cấp 50 nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 50 không thể tham dự.
 • Nhân vật đạt cấp 50 nhưng chưa được 20 điểm Uy Danh Giang hồ không thể tham dự.
 • Nhân vật nhỏ hơn cấp 50 và đã gia nhập môn phái thì không thể tham gia.
Tiếp nhận nhiệm vụ
 • Khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng đạo có thể căn cứ theo cấp độ của bản thân mà lựa chọn truy bắt những cường đạo cấp độ khác nhau.
 • Có thể mở ra giao diện nhiệm vụ phần F4 để biết thêm thông tin. Căn cứ vào tọa độ địa điểm mà nhiệm vụ gợi ý sẽ tìm được cường đạo cần truy nã.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

 • Sau khi giết được cường đạo cần truy nã sẽ có vật phẩm và Huyền Tinh rớt ra.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

 • Tiêu diệt được hắn là có thể quay về Hình Bộ Bổ Đầu trao trả nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan phủ Kiếm Thế

Lưu ý

 • Số lần nhận nhiệm vụ ngày hôm trước chưa nhận có thể cộng dồn lại vào ngày hôm sau.
 • Nhiều nhất có thể cộng dồn là 36 lần.
 • Phần thưởng nhiệm vụ tùy theo cấp độ của Hải Tặc.
 • Đồng đạo có thể tổ đội cùng nhau nhận nhiệm vụ truy nã. Chỉ cần mọi thành viên trong đội đều đạt yêu cầu nhận nhiệm vụ là có thể cùng nhau tiếp nhận và truy bắt cường đạo cùng lãnh thưởng.

Phần thưởng

Nhiệm vụPhần thưởng
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 1 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 60 2 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 70 3 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 80 4 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ
Hoàn thành nhiệm vụ cấp 90 5 Danh Bổ Lệnh, 1 uy danh giang hồ

Những vấn đề cần chú ý

 • Mỗi tuần nhận tối đa 30 điểm uy danh.
 • Mỗi ngày nhận được 6 lần nhiệm vụ, tích lũy tối đa 36 lần.
 • Mỗi lần huỷ sẽ tiêu hao 1 lần nhiệm vụ.
 • Có thể dùng Danh Bổ Lệnh để đổi Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tuỷ Kinh ở NPC Bổ Đầu Hình Bộ.
Điều kiện đổi phần thưởngPhần thưởngGhi chú
300 Danh Bổ Lệnh Võ lâm mật tịch
Võ lâm mật tịch (sơ)
Có thể học tối đa 5 quyển Võ Lâm Mật Tịch (sơ) và Tẩy Tuỷ Kinh (sơ).
Học Võ Lâm Mật Tịch (sơ) được 1 điểm Kỹ năng.
300 Danh Bổ Lệnh Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh (sơ)
Học Tẩy Tuỷ Kinh (sơ) được 10 điểm tiềm năng.

- Hướng dẫn tính năng Truy Nã Hải Tặc.

Truy nã Hải tặc là một trong những tính năng được yêu thích của Kiếm Thế. Ngoài các hoạt động săn Hải tặc cấp 50, 60, 70, 80, 90 đã có, kể từ bản cập nhật tháng 12 này, nhiệm vụ Quan phụ - săn Hải tặc sẽ thêm cấp Hải tặc 120 với lệnh bài triệu hồi Boss.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật đạt cấp 100 trở lên.
 • Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 50 và điểm Uy danh giang hồ đạt 20.
 • Đủ các điều kiện trên có thể đến Hình Bổ Đầu tại các thành thị lớn để nhận nhiệm vụ.

Truy Nã Hải Tặc

Lưu ý

 • Nhân sĩ có thể tổ đội cùng làm nhiệm vụ (thỏa các điền kiện trên đồng thời còn dư số lần tham gia nhiệm vụ).
 • Trong tổ đội nếu có thành viên không đủ cấp 100 trở lên hoặc không còn dư số lần làm nhiệm vụ thì chủ tổ đội không thể nhận nhiệm vụ.
 • Trong một ngày mỗi nhân vật được cộng thêm 6 lần làm nhiệm vụ. Số nhiệm vụ cộng dồn tối đa là 36 lần trong 1 tuần.

Tiếp nhận nhiệm vụ

 • Đồng đạo nhận nhiệm vụ tại NPC Bổ Đầu Hình Bộ tại các thành thị.
 • Khi tiếp nhận nhiệm vụ, đồng đạo cấp 100 trở lên có thể chọn nhiệm vụ Tiêu Diệt Thực Nguyệt Giáo Đồ.
 • Có thể mở ra giao diện nhiệm vụ - F4 để biết thêm thông tin. Căn cứ vào tọa độ địa điểm mà nhiệm vụ gợi ý sẽ tìm được cường đạo cần truy nã.

Truy Nã Hải Tặc

Truy Nã Hải Tặc

Truy Nã Hải Tặc

Truy Nã Hải Tặc

Truy Nã Hải Tặc

 • Sau khi tiêu diệt Boss đồng đạo sẽ nhận được 1 điểm uy danh300.000 điềm kinh nghiệm
 • Quay về Hình Bộ Đầu trao trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Phần thưởng nhận được sẽ là những 01 Mảnh Phong Ấn ngũ hành. Việc nhận Mảnh Phong Ấn theo ngũ hành sẽ mang tính chất ngẫu nhiên.

Truy Nã Hải Tặc

Truy Nã Hải Tặc

Lưu ý

 • Nhân sĩ có thể tổ đội cùng làm nhiệm vụ (thỏa các điền kiện trên đồng thời còn dư số lần tham gia nhiệm vụ).
 • Trong tổ đội không đủ cấp 100 trở lên hoặc không còn dư số lần làm nhiệm vụ thì chủ tổ đội không thể nhận nhiệm vụ.

  Số lần nhận nhiệm vụ ngày hôm trước chưa thực hiện có thể cộng dồn lại vào ngày hôm sau.

 • Trong một ngày mỗi nhân vật được cộng thêm 6 lần làm nhiệm vụ. Cộng dồn tối đa 36 lần trong 1 tuần.

 • Khi có Bang hội/ Gia tộc sẽ tự chuyển sang hình thức PK Bang hội / Gia tộc.

 • Không có Bang hội/ Gia tộc sẽ chuyển sang hình thức PK lẫn nhau.

 • Trong bản đồ chiến đấu với Thực Nguyệt Giáo Đồ không cho phép chuyển sang luyện công.

 • Đồng thời PK trong bản đồ Thực Nguyệt khi PK không bị tăng điểm trị PK.

Phong Ấn Hắc Ám

Quy tắc hợp thành
Nguyên liệu cầnNhận được
Mảnh Phong Ấn (Kim) Phong Ấn Hắc Ám (khóa)
Mảnh Phong Ấn (Thủy)
Mảnh Phong Ấn (Mộc)
Mảnh Phong Ấn (Hỏa)
Mảnh Phong Ấn (Thổ)
1200 Tinh lực
1200 Hoạt lực