Cẩm nang

Hệ thống tự động

Hệ thống auto của Kiếm Thế rất tiện lợi, trợ giúp nhiều cho quý đồng đạo trên đường hành hiệp. Bổn trang xin giới thiệu cách sử dụng tính năng này một cách hiệu quả nhất.

Đầu tiên đồng đạo nhấn chuột vào hình thanh kiếm phía bên phải màn hình để mở giao diện thiết lập tự đánh.

Kiếm Thế

Giao diện tự động đánh

Trong giao diện thiết lập tự đánh có dòng chữ Chức năng màu vàng, nhấn vào đó sẽ hiện lên bảng Hướng dẫn sử dụng giúp ta hiểu rõ hơn về tính năng tự đánh.

Kiếm Thế

Bảng chú thích tính năng tự động đánh

Trong phần Thiết lập có thể chọn những thuộc tính mà đồng đạo muốn auto làm như: Nhặt chọn lọc trang bị theo sao, tự sửa đồ, tự uống rượu khi có lửa trại…

Kiếm Thế

Thiết lập chức năng

Đồng đạo có thể thiết lập chế độ tự bơm máu và mana trong phần Dùng thuốc (tính theo % lượng máu và mana)

Kiếm Thế

Thiết lập dùng thuốc

Đồng đạo bấm vào ô vuông trong phần Thiết lập kỹ năng, sẽ hiện lên các kỹ năng cho mình chọn (được thiết lập 2 kỹ năng) rất thuận tiện cho các phái có chiêu combo như Minh Giáo Kiếm hay Côn Luân Kiếm, Ma Nhẫn….

Kiếm Thế

Thiết lập kỹ năng

Khi đồng đạo thiết lập xong các giá trị mình cần, chọn nút Lưu để hoàn thành.

Kiếm Thế

Lưu thiết lập

Khi đồng đạo muốn tự động đánh thì có thể mở bảng Thiết lập tự đánh chọn Mở tự đánh hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F.

Kiếm Thế

Chọn tự động đánh

Tổ hợp phím Ctrl + Z có thể thiết lập tính năng tự động uống thuốc.

Mô hình PVP chiến đấu tự động: Trong giao diện tự chiến đấu, sau khi stick chọn mô hình pvp, khi chiến đấu tự động sẽ không tự động lựa chọn mục tiêu, bị tấn công sẽ không chọn kẻ địch làm mục tiêu, không biết ngồi thiền, không biết trở về vị trí chiến đấu tự động lúc đầu.

Kiếm Thế