Cẩm nang

Kỹ năng sống

Kỹ năng sống là một trong những tính năng nổi bật của thế giới Kiếm Thế. Kỹ năng sống sẽ giúp đồng đạo chế tạo ra trang bị có thuộc tính cao, những vũ khí có sức mạnh thần kỳ hay những thuốc trị thương có khả năng phục hồi sinh lực, nội lực …

Làm thế nào để học kỹ năng sống

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính tuyến (nhân vật có đẳng cấp khoảng 15) sẽ nhận được nhiệm vụ để học tất cả các Kỹ năng sống.

Khi đồng đạo nhận được nhiệm vụ học Kỹ năng sống, thì chỉ cần xem tại bảng hệ thống nhiệm vụ (nhấn F4) và thực hiện từng bước để hoàn thành.

Nhiệm vụ Thân Thế Chi Mê

Nhiệm vụ Thân Thế Chi Mê - Tầm Sư Học Đạo

Hệ thống nhiệm vụ sẽ dẫn dắt bạn đến gặp NPC Điềm Tửu Thúc để học kỹ năng đầu tiên (đồng đạo chỉ cần nhấn vào dòng chữ màu vàng Điềm Tửu Thúc để tiến hành làm nhiệm vụ). Khi gặp NPC Điềm Tửu Thúc, đối thoại và chọn dòng [Nhiệm vụ] Tầm Sư Học Nghệ.

Nhiệm vụ Tầm Sư Học Nghệ

Và đồng đạo tiếp tục tiến hành từng bước nhiệm vụ như trong hướng dẫn Bảng nhiệm vụ (nhấn F4).

Bảng nhiệm vụ Tầm Sư Học Nghệ Mua Khoáng thạch

Mua Khoáng thạch