Cẩm nang

Kỳ Trân Các

Kể từ phiên bản Long Môn Phi Kiếm, giao diện Kỳ Trân Các cũng được khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, tươi đẹp hơn. Kỳ Trân Các được chia làm 04 khu vực giao dịch:

Khu Đồng

Đây là nơi tập trung những vật phẩm giao dịch bằng tiền Đồng.

Kiếm Thế

Khu Đồng khóa

Đây là nơi tập trung những vật phẩm giao dịch bằng Đồng khóa.

Kiếm Thế

Khu điểm tích lũy tiêu hao

Thay vì phải đến các NPC để mua vật phẩm bằng điểm tích lũy tiêu hao, thì giờ đây đồng đạo có thể mua trực tiếp tại Kỳ Trân Các.

Kiếm Thế

Khu Chiến Tệ

Kiếm Thế

Các vật phẩm tăng sức mạnh của khu Chiến Tệ


Kiếm Thế

Các vật phẩm tăng danh vọng của khu Chiến Tệ

Bên cạnh đó, Kỳ Trân Các cũng tích hợp một số chức năng khác như: Tinh Họat (gia công Hòa Thị Bích, Lăng Vân Thạch), đấu giá, giao dịch Đồng, Bảo Rương, Vạn Phúc....