Cẩm nang

Sở hữu trang bị

Đường hành tẩu giang hồ của kiếm khách tứ phương không thể thiếu những trang bị "khủng", thần binh lợi khí uy dũng giang hồ,... Chúng không chỉ mang đến sức mạnh vượt trội cho nhân vật mà còn giúp quý đồng đạo khẳng định được vị thế của mình nơi cõi giang hồ. Ngay sau đây, Bổn Trang xin hướng dẫn cách thức sở hữu và nâng cấp trang bị:

Sở hữu trang bị

 • Bước 1: mua trang bị
  • Đối thoại với 2 NPC Chủ Tiệm Phòng Cụ và Chủ Tiệm Trang Sức để mua trang bị trắng cấp 1
 • Bước 2: thăng cấp
  • Sau khi đã có trang bị trong hành trang, nhân sĩ mở giao diện Trưởng Thành trong giao diện Thuộc tính nhân vật (F1)
  • Đặt trang bị vào khung, chọn “Đồng ý” để thăng cấp trang bị. Tối thiểu tăng lên cấp 6 mới có thể tiến hành tinh luyện phẩm chất (Bạch ngân, hoàng kim, kim long, bích long)
  • Trang bị khi thăng cấp sẽ giữ nguyên phẩm chất (tốt, hiếm,…) không thay đổi.
   Ví dụ: Trang bị cấp 40 đã dùng trục luyện tinh chế hiếm, khi nâng lên cấp 50 sẽ vẫn giữ nguyên phẩm chất hiếm.
 • Bước 3: cường hóa
  • Thay vì mỗi lần muốn cường hóa trang bị, quý nhân sĩ phải chạy đi tìm NPC Dã Luyện Đại Sư, thì hiện tại, chỉ cần ở khu an toàn, quý nhân sĩ có thể trực tiếp mở giao diện cường hóa trang bị.
 • Bước 4: tinh luyện
  • Chọn dòng tinh luyện hành tinh luyện trang bị, thay đổi phẩm chất và thuộc tính trang bị. Quý nhân sĩ có thể đặt vào đây các loại trục luyện từ Ưu tú -> Tốt -> Hiếm -> Bạch Ngân -> Hoàng Kim -> Kim Long -> Bích Long.
  • Nếu đã có sẵn danh vọng Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Long. Có thể bấm trực tiếp vào hình rương để mua trục luyện.
 • Bước 5: luyện hóa
  • Chọn đúng dòng “Luyện hóa”. Nhân sĩ có thể nhập vào bảo rương để mua trực tiếp đồ phổ tương ứng với trang bị
 • Nếu quý nhân sĩ đã có trang bị cũ đã cường hóa, chỉ cần mua các loại trục cuốn trang bị và tinh luyện trực tiếp từ trang bị cũ lên thẳng trang bị có cấp tương ứng với danh vọng trang bị bản thân, không cần phải luyện lần lượt từng loại Trục Cuốn. Đặc biệt trang bị mới sẽ giữ nguyên cấp cường hóa, Bảo Thạch của trang bị trước khi tinh luyện.