Cẩm nang

Tinh Hoạt Lực

Tinh Lực và Hoạt Lực là 2 loại nhu yếu phẩm cần thiết cho các hoạt động chế tạo trang bị, vật phẩm bổ trợ trong Kiếm Thế.

Thu thập Tinh Lực, Hoạt Lực

Có 03 cách thu thập:

  • Mua Tinh Hoạt Lực Tiểu/Trung/Đại trên Kỳ Trân Các, Tinh Hoạt Lực Tiểu phúc lợi hằng ngày.

Kiếm Thế

 • Hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến, phụ tuyến.
 • Tham gia các sự kiện, tính năng hàng tháng.

Công dụng của Tinh Lực, Hoạt Lực

 • Điểm Hoạt Lực dùng để chế tạo trong kỹ năng sống Gia Công.
 • Điểm Tinh Lực dùng để chế tạo trong kỹ năng sống Chế Tạo.
 • Cách thức học kỹ năng sống (phím F8 để mở giao diện kỹ năng sống):
   • Hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ - Thân Thế Chi Mê sẽ học được kỹ năng sống.
   • Kỹ năng sống được chia làm 2 loại và có mối quan hệ như sau:
  Nguyên LiệuKỹ năng Gia côngKỹ năng chế tạo
  Khoáng Thô kỹ năng sống
  Gia công Khoáng
  kỹ năng sống
  Chế tạo Vũ khí
  Gỗ Thô kỹ năng sống
  Gia công Gỗ
  kỹ năng sống
  Chế tạo Trang sức
  Vải Thô kỹ năng sống
  Gia công Vải
  kỹ năng sống
  Chế Phù
  Da Thô kỹ năng sống
  Gia công Da
  kỹ năng sống
  Chế tạo Phòng cụ
  Thuốc kỹ năng sống
  Gia công Thuốc
  kỹ năng sống
  Chế Thuốc
  • Sau khi Gia công hoặc chế tạo thành công 1 vật phẩm thì sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.
  • Khi điểm kinh nghiệm đạt yêu cầu, thì kỹ năng đó lên được 1 cấp.
  • Sau khi lên 10 cấp, có thể chế tạo ra được 1 nguyên liệu mới.

Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu

Nhân sĩ có điểm Uy Danh thuộc Top 5.000 tại máy chủ có thể sử dụng Tinh Lực và Hoạt Lực để gia công thành Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu (có thể giao dịch, không khóa).

Hình ảnhGhi chú
Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu - Kiếm Thế

Nhân vật nhấp vào biểu tượng bình nước bên góc phải giao diện thông tin nhân vật.

Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu - Kiếm Thế

 • Tiêu hao 11.000 Tinh Lực và Hoạt Lực để gia công thành 01 Bình Tinh Hoạt (không khóa, sử dụng nhận được 10.000 Tinh Lực và 10.000 Hoạt Lực).
 • Chọn dòng "Ta muốn chế tạo Bình Tinh Hoạt" để bắt đầu chế tạo.
Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu - Kiếm Thế
 • 01 tuần, nhân vật nhận 01 lần chế tạo Binh Tinh Hoạt Kỳ Diệu.
 • Nhân vật tích lũy tối đa 03 lần chế tạo Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu.
 • Nhân vật có đẳng cấp từ 60 trở lên mới có thể sử dụng Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu.
 • Nhân vật sử dụng tối đa 30 Bình Tinh Hoạt/ngày.