Cẩm nang

Anh Hùng

Nhằm mang đến sự phong phú và đa dạng thêm về hệ thống trang bị của Kiếm Thế, kể từ mùa giải Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 06 trở đi, cơ cấu phần thưởng sẽ xuất hiện những trang bị Anh Hùng với những thuộc tính ma pháp khác nhau, mạnh mẽ cả về mặt công lẫn thủ, phù hợp với mọi đối tượng. Bên cạnh đó, những trang bị từ những giải đấu trước sẽ được nâng cấp lên trang bị Anh Hùng trong thời gian tới.

Ngay sau đây, Ban tổ chức xin gửi đến quý hùng bang những hình ảnh về bộ trang bị Anh Hùng.

Hình ảnh trang bị Anh Hùng | Thuộc tính đặc biệt của từng trang bị | Thuộc tính đặc biệt của bộ trang bị

Hình ảnh trang bị Anh Hùng - phần thưởng giải đấu BHTĐC 6

Áo

Kiếm Thế

Áo Kim Long Anh Hùng


Kiếm Thế

Áo Hoàng Kim

Nón

Kiếm Thế

Nón Hoàng Kim

Đai lưng

Kiếm Thế

Đai Bạch Ngân


Kiếm Thế

Đai Hoàng Kim

Tay

Kiếm Thế

Tay Bạch Ngân

Kiếm Thế

Tay Hoàng Kim

Giày

Kiếm Thế

Giày Hoàng Kim

Liên

Kiếm Thế

Liên Bạch Ngân


Kiếm Thế

Liên Hoàng Kim

Nhẫn

Kiếm Thế

Nhẫn Bạch Ngân


Kiếm Thế

Nhẫn Hoàng Kim

Bội

Kiếm Thế

Bội Bạch Ngân


Kiếm Thế

Bội Hoàng Kim

Phù

Kiếm Thế

Phù Kim Long Anh Hùng

Thuộc tính ẩn từng món trang bị Anh Hùng

Bên cạnh những thuộc tính thường thấy, ở mỗi trang bị Anh Hùng đều có một số thuộc tính ma pháp bổ sung. Tất cả các thuộc tính này sẽ được kích hoạt khi nhân vật đeo trang bị Anh Hùng vào người. (Nhân vật xem ở phần trang bị Anh Hùng ở giao diện cá nhân của nhân vật).

Loại trang bị giải đấuThuộc tính ma pháp
Phù Hoàng Kim Thời gian tạo ra trạng thái ngũ hành +30
Hiệu suất khôi phục sinh lực +10%
Hiệu suất phục hồi nội lực +03%
Kháng tất cả +30
Nón, Áo, Giày Hoàng Kim Thời gian tạo ra trạng thái ngũ hành +30
Hiệu suất khôi phục sinh lực +10%
Hiệu suất phục hồi nội lực +10%
Kháng tất cả +30
Đai Lưng, Tay Bạch Ngân Kinh nghiệm trọng thương tổn thất -05%
Sức chiến đấu +05
Sinh lực tối đa +500
Sát thương phải chịu thu nhỏ 03%
Đai Lưng, Tay Hoàng Kim Kinh nghiệm trọng thương tổn thất -05%
Sức chiến đấu +10
Sinh lực tối đa +1.000
Sát thương phải chịu thu nhỏ 05%
Liên, Nhẫn, Bội Bạch Ngân Kinh nghiệm trọng thương tổn thất -05%
Sức chiến đấu +05
Sinh lực tối đa +500
Sát thương gây ra: khuếch đại 02%
Liên, Nhẫn, Bội Hoàng Kim Kinh nghiệm trọng thương tổn thất -05%
Sức chiến đấu +10
Sinh lực tối đa +1.000
Sát thương gây ra: khuếch đại 03%
Vũ khí Hoàng Kim Sức chiến đấu +10
Khi tấn công có xác suất 100% trong 10 giây khuếch đại sát thương 10% (cứ 45 giây kích hoạt 01 lần)