Cẩm nang

Khảm nạm Bảo Thạch

Toàn cõi Kiếm Thế dần trở nên sôi động và hấp dẫn bởi sự ra mắt của Long Môn Phi Kiếm. Các tính năng và hoạt động mới luôn thu hút được sự quan tâm của nhân sĩ khắp nơi. Trong đó, hệ thống Khảm Nạm Bảo Thạch là một trong những nét đặc sắc của phiên bản lần này.

Giới thiệu

Một số nguyên liệu cần thiết
 • Mảnh Khoáng Thạch: Là phần thưởng cố định khi mở Nguyên Khoáng.
 • Nguyên Khoáng: Nguyên Khoáng còn được gọi là Bảo Thạch Nguyên Khoáng. Dùng Giải Ngọc Chùy để đập vỡ là nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên (Huyền Tinh cấp cao hoặc Nguyên Thạch) và 1 Mảnh Khoáng Thạch (cố định).
 • Nguyên Thạch: Nhận được khi mở Nguyên Khoáng hoặc dùng 30 Mảnh khoáng thạch đổi lấy, dùng để nâng cấp Bảo Thạch lên cấp cao hơn.
 • Bảo Thạch: Dùng để khảm lên trang bị, trực tiếp tăng thêm điểm thuộc tính cho nhân vật (có 2 loại: thường và đặc biệt).
 • Mông Trần Bảo Thạch: Mở ra sẽ nhận được Bảo Thạch cấp 01 - 02.
 • Khoan Kim Cương: Dùng để nâng cấp lỗ thứ 1 của trang bị thành lỗ đặc biệt.
Các thao tác trên Bảo Thạch
 • Đục lỗ trang bị.
 • Khảm Bảo Thạch.
 • Nâng cấp Bảo Thạch.
 • Đổi Nguyên Thạch.
 • Tách Nguyên Thạch.
 • Mở khóa Bảo Thạch.
 • Các con đường sinh ra Nguyên Thạch, Bảo Thạch, Bảo Thạch Nguyên Khoáng, Mông Trần Bảo Thạch, Mảnh khoáng thạch, Khoan Kim Cương.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Vị trí:
  • Vĩnh Lạc Trấn (207/196).
  • Vân Trung Trấn (201/196).
  • Long Môn Trấn (222/126).
  • Thạch Cổ Trấn (183/199).
  • Long Tuyền Thôn (196/210).
  • Giang Tân Thôn (213/193).
  • Ba Lăng Huyện (214/204).
 • Chức năng chính :
  • Giới thiệu hệ thống khảm trang bị
  • Cửa hàng Bảo Thạch.
  • Mở giao diện khảm.
  • Đục lỗ trang bị.
  • Đổi Nguyên Thạch.
  • Tách Nguyên Thạch.
  • Dùng Khoáng thạch đổi lấy Nguyên Thạch.
  • Yêu cầu tách Bảo Thạch cao cấp.
  • Mở khóa Bảo Thạch.
  • Yêu cầu mở khóa Bảo Thạch.

 

Tham gia

Đục lỗ trang bị
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Đến chỗ thợ rèn Bảo Thạch mở giao diện đục lỗ trang bị như sau:

 • Đặt 1 món trang bị vào khung trên sẽ hiển thị lỗ đã đục hoặc lỗ chưa đục.
 • Hiện tại chỉ có thể đục lỗ bên trái và chính giữa, lỗ bên phải tạm thời chưa mở.

Kiếm Thế

Đục lỗ thứ nhất của trang bị Hoàng Kim

Kiếm Thế

Sau khi đục lỗ.

Đục lỗ trang bị cần tốn Bạc thường (tính từ trái qua phải):

 • Trang bị Ưu tú/ Tốt/ Hiếm (trang bị cấp 8, 9, 10): đục lỗ 1 cần 20 vạn Bạc, lỗ thứ 2 cần 30 vạn Bạc.
 • Trang bị Trác Việt (trang bị Bạch Ngân): đục lỗ 1 cần 30 vạn Bạc, lỗ thứ 2 cần 45 vạn Bạc.
 • Trang bị Sử Thi (trang bị Hoàng Kim): đục lỗ 1 cần 40 vạn Bạc, lỗ thứ 2 cần 60 vạn Bạc.
 • Trang bị Truyền Thuyết: đục lỗ 1 cần 50 vạn Bạc, lỗ thứ 2 cần 75 vạn Bạc.

Kiếm Thế

Đục lỗ thứ hai của trang bị Hoàng Kim

Kiếm Thế

Sau khi đục cả 2 lỗ

Kiếm Thế

Nâng cấp lỗ bằng Khoan Kim Cương

Kiếm Thế

Lỗ sau khi được nâng cấp

 • Trang bị cấp 8 phẩm chất Ưu tú trở lên chỉ có thể đục được lỗ thứ 01, cấp 09 hoặc 09 trở lên có thể đục được lỗ thứ 01 và lỗ thứ 02.
 • Đối với trang bị cấp 10 trở lên, lỗ thứ 01 sau khi đục lỗ còn có thể nâng cấp thành lỗ đặc biệt bằng cách sử dụng 1 mũi Khoan Kim Cương (xung quanh lỗ đặc biệt sẽ phát ra ánh sáng màu vàng).

Kiếm Thế

 • Dùng 30 mảnh khoáng thạch để đổi 1 Kim Cang Khoáng Thạch tại NPC Tô Mộng Trân.
 • Dùng 7.800 Tinh Hoạt Lực để chế tạo Kim Cang Khoáng Thạch thành Khoan Kim Cương.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Khảm/ Tách trang bị
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Giao diện khảm trang bị

Kiếm Thế

Thuộc tính của Bảo Thạch khi khảm

Khảm trang bị:

 • Lỗ đặc biệt có thể khảm trang bị đặc biệt và trang bị thường. Lỗ thường chỉ có thể khảm trang bị thường.
 • Trang bị sau khi đục lỗ mà muốn khảm Bảo Thạch vào thì tiến hành thao tác sau:
  • Cách 1: Tìm đến thợ rèn Bảo Thạch chọn giao diện khảm/ tách Bảo Thạch.
  • Cách 2: Nhấn shift + chuột phải vào Bảo Thạch cần khảm hoặc alt + chuột trái vào trang bị cần khảm.
 • Sau khi đặt trang bị vào, giao diện khảm trang bị sẽ hiển thị các lỗ đã đục của trang bị. Sau đó chỉ cần đưa Bảo Thạch cần khảm vào lỗ cần khảm và xác nhận đồng ý.
 • Lưu ý: Tùy vào thuộc tính của Bảo Thạch (thường hoặc đặc biệt) và vị trí khảm của Bảo Thạch (phòng cụ, trang sức và vũ khí) mà đồng đạo phải khảm tương ứng với các điều kiện trên.
 • Điều kiện:
  • Trang bị Ưu tú/ Tốt/ Hiếm chỉ được khảm Bảo Thạch tối đa cấp 3.
  • Trang bị Trác Việt chỉ được khảm Bảo Thạch tối đa cấp 4.
  • Trang bị Sử Thi chỉ được khảm Bảo Thạch tối đa cấp 5.
 • Ví dụ:
  • Bảo Thạch A thuộc tính thường - vị trí khảm là phù thì chỉ có thể khảm lên phù ở vị trí lỗ thường hoặc đặc biệt, không thể khảm lên trang bị khác phù.
  • Bảo Thạch B thuộc tính đặc biệt - vị trí khảm là vũ khí thì chỉ có thể khảm lên vũ khí ở vị trí lỗ đặc biệt, không thể khảm lên lỗ thường hoặc trang bị khác vũ khí.

Kiếm Thế

Giao diện tách trang bị

Kiếm ThếKiếm Thế

Bảo Thạch nhận được sau khi tách

Tách trang bị:

Đối với trang bị đã được khảm Bảo Thạch, có thể tiến hành tách Bảo Thạch ở giao diện này:

 • Chọn Bảo Thạch (xuất hiện vệt sáng xung quanh Bảo Thạch) và Tách
 • Có thể tách nhiều Bảo Thạch cùng lúc.
Nâng cấp Bảo Thạch
 • Có thể dùng Nguyên Thạch cao cấp để nâng cấp Bảo Thạch thấp hơn 1 cấp. Ví dụ: Nguyên Thạch cấp 3 có thể nâng cấp Bảo Thạch cấp 2 thành Bảo Thạch cấp 3, không thể nâng cấp Bảo Thạch cấp cao hơn. Cách làm như sau:
  • Mở túi hành trang, nhấp chuột phải vào Nguyên Thạch.
  • Nhấp tiếp vào Bảo Thạch phù hợp với điều kiện thì có thể tiến hành nâng cấp Bảo Thạch này.
 • Nguyên Thạch cũng có thể nâng cấp Bảo Thạch đã được khảm trên trang bị.
  • Nhấp chuột phải vào Nguyên Thạch, con trỏ sẽ biến thành hình bàn tay, nhấp chuột trái vào trang bị đã được khảm Bảo Thạch muốn nâng cấp.
  • Mở giao diện nâng cấp, nhấp chọn Bảo Thạch phù hợp điều kiện để tiến hành nâng cấp.
 • Lưu ý: Muốn dùng Nguyên Thạch để nâng cấp Bảo Thạch thì cả 2 phải cùng tính chất thì mới có thể nâng cấp.
Đổi Nguyên Thạch
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

 • Đến chỗ Thợ rèn Bảo Thạch mở giao diện Đổi Nguyên Thạch.
 • Cứ 03 Nguyên Thạch (thường hoặc đặc biệt) cùng cấp có thể đổi được 01 Nguyên Thạch (thường hoặc đặc biệt) có cấp tương ứng.
 • Mở mục Nguyên Thạch có thể đổi, chọn loại muốn đổi và chọn 01 thuộc tính muốn gán cho Nguyên Thạch, sau đó nhấn đồng ý để đổi.

Kiếm Thế

Tách Nguyên Thạch
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

 • Có thể mang Nguyên Thạch từ cấp 03 trở lên đến chỗ Thợ rèn Bảo Thạch để tách thành 03 Nguyên Thạch thấp hơn 01 cấp nhưng có cùng thuộc tính (phải tốn 10 vạn Bạc – ưu tiên bạc khóa).
 • Muốn tách Nguyên Thạch từ cấp 04 trở lên phải gửi yêu cầu, sau đó đợi 03 giờ, trong vòng 01 giờ sau đó mới có thể tách Nguyên Thạch cấp 04 trở lên.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Mở khóa Bảo Thạch
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

 • Sau khi khảm Bảo Thạch vào trang bị, Bảo Thạch sẽ ở trạng thái khóa, đồng đạo có thể đến gặp Thợ rèn Bảo Thạch đề nghị mở khóa Bảo Thạch.
 • Muốn mở khóa Bảo Thạch thì cần phải gửi yêu cầu, sau đó đợi 24 giờ, yêu cầu thành công thì có thể mở khóa tối đa 5 Bảo Thạch/ lần (trạng thái mở khóa là 24 giờ và có thể mở tối đa 5 Bảo Thạch, quá giờ coi như vô hiệu).

Kiếm Thế

Hiển thị trên trang bị
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

 • Sau khi đục lỗ trang bị, phần mô tả trang bị sẽ hiển thị thông tin đục lỗ và khảm Bảo Thạch.
 • Trang bị sẽ hiển thị cấp Bảo Thạch đã khảm và cấp khảm tối đa của trang bị này, sẽ hiển thị: cấp hiện tại/ cấp lớn nhất).
Cửa hàng Bảo Thạch
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Các loại Bảo Thạch được bán trong cửa hàng.

Cách thu thập nguyên liệu

Mông Trần Bảo Thạch

Có thể nhận được Mông Trần Bảo Thạch thông qua các hoạt động bên dưới:

Kiếm Thế

Tính năngĐiều kiện nhận thưởngMông Trần Bảo Thạch
Thương hội Hoàn thành nhiệm vụ Thương hội 02
Thi đấu môn phái Xếp hạng 01 04
Xếp hạng 02 04
Xếp hạng 03 - 04 03
Xếp hạng 05 - 08 02
Xếp hạng 09 - 16 01
Hiệp khách Mỗi tuần hoàn thành 05 lần 03
Cửa hàng Hiệp khách Mua 02 Hiệp Khách Lệnh 01

Ngoài ra, mỗi tuần hoàn thành 5 lần nhiệm vụ Hiệp khách sẽ nhận được thêm 2 Giải Ngọc Chùy (khóa).

Nguyên Khoáng
 • Tham gia các tính năng để thu thập các loại Nguyên Khoáng:
Tính năngĐiều kiện nhận thưởngNguyên Khoáng
Tần Lăng Tiêu diệt Boss tiểu, Boss 120 hoặc Tần Thủy Hoàng
 • Boss tiểu: 01 Khoáng Thạch Nhân Dũng Hoàng Lăng
 • Boss 120: 02 Khoáng Thạch Nhân Dũng Hoàng Lăng
 • Tần Thủy Hoàng giả: 02 Khoáng Thạch Nhân Dũng Hoàng Lăng
 • Tần Thủy Hoàng thật: 04 Khoáng Thạch Nhân Dũng Hoàng Lăng
Tiêu Dao Cốc Vượt qua ải 5 có xác suất nhận được 01 Khoáng thạch Tiêu Dao Kỳ Bảo
Liên Đấu Tham gia đủ 48 trận
 • 02 Khoáng thạch Trí Dũng Liên Đấu
 • Lưu ý: Liên Đấu Sơ sẽ không nhận được Khoáng Thạch.
Tống Kim Liên Server (Mộng Hồi Thái Thạch Cơ) Mỗi tuần xếp hạng 1 lần dựa trên tích lũy và thứ hạng Khoáng thạch Mông Cổ Tây Hạ
Quái Tinh Anh, Thủ Lĩnh Tiêu diệt Quái Tinh Anh, Thủ Lĩnh Có sác xuất nhận được Khoáng Thạch Tinh Anh Hiệp Dũng
 • Tính chất, công dụng của các loại Nguyên Khoáng:
Vật phẩmGhi chú
Kiếm Thế
Khoáng thạch Nhân Dũng Hoàng Lăng
 • Không khóa, không đổi được.
 • Tiêu hao 01 Giải Ngọc Chùy có thể đập ra rất nhiều Huyền Tinh cấp cao, Nguyên Thạch hoặc Bảo Thạch Kỹ năng, đồng thời nhận được thêm 1 Mảnh Khoáng Thạch.
Kiếm Thế
Khoáng thạch Tiêu Dao Kỳ Bảo
 • Không khóa, không đổi được.
 • Tiêu hao 01 Giải Ngọc Chùy có thể đập ra rất nhiều Huyền Tinh cấp cao, Nguyên Thạch hoặc Bảo Thạch Kỹ năng, đồng thời nhận được thêm 1 Mảnh Khoáng Thạch.
Kiếm Thế
Khoáng thạch Trí Dũng liên đấu
 • Đã khóa, không đổi được.
 • Tiêu hao 01 Giải Ngọc Chùy có thể đập ra rất nhiều Huyền Tinh cấp cao, Nguyên Thạch hoặc Bảo Thạch Kỹ năng, đồng thời nhận được thêm 1 Mảnh Khoáng Thạch.
Kiếm Thế
Khoáng thạch Mông Cổ Tây Hạ
 • Đã khóa, không đổi được.
 • Tiêu hao 1 Giải Ngọc Chùy có thể đập ra rất nhiều Huyền Tinh cấp cao, Nguyên Thạch hoặc Bảo Thạch Kỹ năng, đồng thời nhận được thêm 1 Mảnh Khoáng Thạch.
Kiếm Thế
Khoáng thạch Tinh Anh Hiệp Dũng
 • Không khóa, không đổi được.
 • Tiêu hao 1 Giải Ngọc Chùy có thể đập ra rất nhiều Huyền Tinh cấp cao, Nguyên Thạch hoặc Bảo Thạch Kỹ năng, đồng thời nhận được thêm 1 Mảnh Khoáng Thạch.
Kiếm Thế
Giải Ngọc Chùy
 • Không khóa, không đổi được.
 • Dùng để đập vỡ Bảo Thạch.
Kiếm Thế
Mông Trần Bảo Thạch
 • Đã khóa, không đổi được.
 • Sử dụng nhận được Bảo Thạch cấp thấp.

Phần thưởng

 • Mông Trần Bảo Thạch: Mở Mông Trần Bảo Thạch có xác suất nhận được Bảo Thạch cấp 1 hoặc 2.
 • Nguyên Khoáng: Mở Nguyên Khoáng có thể nhận được 01 Mảnh Khoáng Thạch và 01 trong các vật phẩm sau.
Vật phẩm
Huyền Tinh cấp 06 (khóa)
Huyền Tinh cấp 07 (khóa)
Huyền Tinh cấp 08 (khóa)
Huyền Tinh cấp 09 (khóa)
Nguyên Thạch cấp 02 (Không khóa)
Nguyên Thạch cấp 03 (Không khóa)
Nguyên Thạch cấp 04 (Không khóa)
Nguyên Thạch cấp 05 (Không khóa)

Lưu ý: Để mở Bảo Thạch Nguyên Khoáng cần tối thiểu 2 khoảng trống trong hành trang và sử dụng Giải Ngọc Chùy (mua trên Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng)