Cẩm nang

Kim Long

Từ ngàn xưa, Kim Long luôn là biểu tượng của vương quyền, gắn liền với hình ảnh hoàng đế, là đỉnh cao của khái niệm quyền uy. Vì thế, hình ảnh của rồng thường chỉ được thể hiện trên trang phục của các bậc đế vương, chứng minh sự quý giá và nét oai hùng đứng đầu thiên hạ, được vạn người kính ngưỡng. Kiếm Thế cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Và từ ngày 18/12/2012, Kiếm Thế sẽ ra mắt trang bị Kim Long với giá trị liên thành cùng uy lực vô song. Tương truyền, người sở hữu Kim Long sẽ có thể độc bộ thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Chính thức kích hoạt: Sau bảo trì ngày 18/12/2012.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế đã đạt danh vọng Hoàng Kim (hiện tại chỉ áp dụng cho danh vọng áo, phù, tay, bội, nhẫn, giày).

NPC và vật phẩm liên quan

NPC
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

NPC Hoa Tranh

Kiếm Thế

Giao diện chức năng NPC

Kiếm Thế

Giới thiệu trang bị Kim Long

Kiếm Thế

Giao diện chọn mua trang bị Kim Long

 • Vị trí:
  • Vinh Diệu Các ở Biện Kinh (210/189).
  • Anh Hùng Quán ở Lâm An (188/241).
 • Chức năng:
  • Giới thiệu hệ thống trang bị Kim Long.
  • Bán trang bị Kim Long:
   • Kim Long Y (Long).
   • Kim Long Y (Phượng).
   • Kim Long Phù.
   • Kim Long Nhẫn.
   • Kim Long Giày.
   • Kim Long Tay.
   • Kim Long Bội.
Vật phẩm liên quan
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Nguồn gốc: Mua ở Thương nhân Kim Long giá 20 vạn Bạc/ vật phẩm.
 • Tính chất: Khóa, không xếp chồng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được trang bị Kim Long tương ứng.
 • Lưu ý:
  • Túi Kim Long Y (Long): Dành cho nhân vật nam.
  • Túi Kim Long Y (Phượng): Dành cho nhân vật nữ.
   • Kim Long Phù.
   • Kim Long Nhẫn.
   • Kim Long Giày.
   • Kim Long Tay.
   • Kim Long Bội.

 

Kiếm Thế

Mảnh Kim Long Ngọc

 • Nguồn gốc: Tham gia và hoàn thành các tính năng trong game sẽ nhận được Mảnh Kim Long Ngọc (khóa/ không khóa).
 • Tính chất:
  • Loại không khóa: Xếp chồng 100 cái/ ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 Bạc.
  • Loại khóa: Xếp chồng 100 cái/ô, không thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Sử dụng 1.200 Tinh Hoạt Lực để gia công thành Kim Long Ngọc.

Kiếm Thế

Kim Long Ngọc

 • Nguồn gốc:
  • Mua từ Kỳ Trân Các với giá 100 Đồng/ Kim Long Ngọc.
  • 01 Mảnh Kim Long Ngọc + 1.200 Tinh Hoạt Lực = 01 Kim Long Ngọc.
 • Tinh chất: Xếp chồng 100 cái/ ô, có thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 Bạc.
 • Công dụng: Sử dụng chung với các loại vật phẩm danh vọng (Lệnh Bài Liên Đấu/ Lệnh Bài Chúc Phúc) để tăng danh vọng Kim Long.

Kiếm Thế

Kim Long Bảo Châu

 • Nguồn gốc: Nhận thưởng từ hệ thống Độ Năng Động.
 • Tính chất: Xếp chồng 100 cái/ ô, khóa, không thể vứt ra, không thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Tương tự như các gia tốc lệnh, dùng để gia tăng điểm danh vọng Kim Long khi sử dụng chung với Kim Long Ngọc và các loại vật phẩm danh vọng (Lệnh Bài Liên Đấu/ Lệnh Bài Chúc Phúc).
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 10 Kim Long Bảo Châu/ ngày.

Kiếm Thế

Kim Long Ngọc - Rương

 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các với giá 10.000 Đồng/Kim Long Ngọc - Rương.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, không thể bán vào cửa hàng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được 100 Kim Long Ngọc (không khóa, không hạn sử dụng).

Kiếm Thế

Long Lực Đơn

 • Nguồn gốc:
  • Mua từ Kỳ Trân Các với giá 100 Đồng/ Long Lực Đơn.
  • Sử dụng Long Lực Đơn - Rương.
 • Tinh chất: Không khóa, dùng để tăng danh vọng Kim Long.
 • Công dụng:
 • Kết hợp dùng chung với vật phẩm danh vọng và Kim Long Ngọc sẽ tăng danh vọng Kim Long nhận được.
 • Sử dụng Long Lực Đơn sẽ không bị giới hạn lượng điểm danh vọng Kim Long mà nhân vật nhận mỗi ngày.

Kiếm Thế

Long Lực Đơn - Rương

 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các với giá 10.000 Đồng/Long Lực Đơn - Rương.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Công dụng: Mở rương nhận được 100 Long Lực Đơn (không khóa, không hạn sử dụng).
Kiếm Thế
 • Nguồn gốc: Phần thưởng tham gia các tính năng, sự kiện trong game.
 • Tính chất: Tùy sự kiện, tính năng.
 • Công dụng: Tăng danh vọng Kim Long.
Kiếm Thế
 • Nguồn gốc: Tham gia tiêu diệt Boss Tần Thủy Hoàng - Thật, Boss Tần Thủy Hoàng - Giả và Boss Tinh Anh (Bạch Khởi/Thái Sử Khang/Cơ Quan Nhân) sẽ có cơ hội nhận Mảnh Giày Kim Long.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Công dụng: Sử dụng 01 Mảnh Giày Kim Long sẽ tăng 01 điểm danh vọng Giày Kim Long (tiêu hao 1 Kim Long Ngọc trong hành trang).
 • Lưu ý: Danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc (giày) của nhân vật đã đạt cấp Hoàng Kim thì mới có thể sử dụng Mảnh Giày Kim Long.

Thu thập nguyên liệu

LoạiTham gia tính năngNhận được
Mảnh Kim Long Ngọc Hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Khách 28 Mảnh Kim Long Ngọc (khóa)
Đạt 3.000 điểm tích lũy khi tham gia chiến trường Mông Cổ - Tây Hạ và dùng điểm đổi kinh nghiệm 09 Mảnh Kim Long Ngọc (khóa)
Tiêu diệt Boss cấp 95 07 Mảnh Kim Long Ngọc (không khóa)
Tiêu diệt Boss cuối ải Gia Tộc 28 Mảnh Kim Long Ngọc (không khóa)
Tiêu diệt Boss tầng 03 Bạch Hổ Đường 14 Mảnh Kim Long Ngọc (khóa)
Tiêu diệt 03 Boss Hoàng Đế và 03 Boss cấp 120 trong Tần Lăng 07 Mảnh Kim Long Ngọc (không khóa)/ Boss
Kim Long Ngọc Mua từ Kỳ Trân Các với giá 100 Đồng/ vật phẩm -
01 Mảnh Kim Long Ngọc + 1.200 Tinh Hoạt Lực = 01 Kim Long Ngọc. -
Kim Long Bảo Châu
 • Mỗi ngày nhân sĩ đạt được điểm Năng Động nhất định có thể đến nhận thưởng Kim Long Bảo Châu (khóa).
 • Nhân vật nhận tối đa 10 Kim Long Bảo Châu/ ngày.
-
Long Lực Đơn Mua từ Kỳ Trân Các với giá 100 Đồng/ vật phẩm -

Cách thức tăng điểm danh vọng Kim Long

Thiên Tâm Thạch
Trang bịDanh vọng khi sử dụng 01 Thiên Tâm Thạch
36 cái đầuTừ cái thứ 37 - 56Từ cái thứ 56 - 77Từ cái thứ 77 - 96Từ cái thứ 97 trở đi
Nón 220 198 158 111 67
Áo 500 450 360 252 151
Lưng 5 5 4 3 2
Tay 17 14 12 8 5
Giày 3 3 2 2 1
Liên 28 23 18 13 8
Nhẫn 20 17 14 10 6
Bội 28 23 18 13 8
Phù 37 32 25 18 11
Hàn Tinh Thạch
Trang bịDanh vọng khi sử dụng 1 Hàn Tinh ThạchLưu ý
Nón 88
 • Nếu danh vọng Áo, Nhẫn, Phù, Giày của nhân vật đã đạt cấp Hoàng Kim thì khi sử dụng Hàn Tinh Thạch sẽ nhận được danh vọng Kim Long.
 • Sử dụng tối đa 05 Hàn Tinh Thạch/ngày.
 • Số lần sử dụng Hàn Tinh Thạch sẽ được cập nhật về 0 vào lúc 00h00 hằng ngày.
 • Hạn sử dụng của Hàn Tinh Thạch là 24 giờ.
Áo 200
Lưng 2
Tay 6
Giày 1
Liên 11
Nhẫn 8
Bội 11
Phù 14
Kim Long Ngọc
LoạiVật phẩm danh vọngKim Long NgọcDanh vọng Kim Long nhận đượcGhi chú
Kim Long Y 01 Liên đấu Hắc Thiết Bài 03 200 danh vọng Kim Long Y

Cứ 200 điểm danh vọng Liên Đấu phải dùng chung với 03 Kim Long Ngọc.

01 Liên đấu Thanh Đồng Bài 06 400 danh vọng Kim Long Y
01 Liên đấu Bạch Ngân Bài 09 600 danh vọng Kim Long Y
01 Liên đấu Hoàng Kim Bài 15 1.000 danh vọng Kim Long Y
Kim Long Phù 01 Lệnh bài Chúc Phúc (Sơ) 07 30 danh vọng Kim Long Phù

Cứ 30 điểm danh vọng Chúc Phúc phải dùng chung với 07 Kim Long Ngọc.

Lưu ý:

 • Lệnh Bài Chúc Phúc (Trung) và (Cao) không thể sử dụng để tăng danh vọng Kim Long.
 • Nhân vật nhận tối đa 7.600 điểm danh vọng Kim Long Y/ ngày360 điểm danh vọng Kim Long Phù/ ngày (có thể dùng Long Lực Đơn để tăng giới hạn điểm danh vọng Kim Long trong ngày).
Kết hợp Kim Long Ngọc và Kim Long Bảo Châu
LoạiVật phẩm danh vọngKim Long NgọcKim Long Bảo ChâuDanh vọng Kim Long cơ bảnDanh vọng Kim Long thưởngTổng danh vọng Kim Long nhận được
Kim Long Y 01 Liên đấu Hắc Thiết Bài 03 01 200 110 310
01 Liên đấu Thanh Đồng Bài 06 02 400 220 620
01 Liên đấu Bạch Ngân Bài 09 03 600 330 930
01 Liên đấu Hoàng Kim Bài 15 05 1.000 550 1.550
Kim Long Phù 01 Lệnh bài Chúc Phúc (Sơ) 07 03 30 25 55

Lưu ý:

 • Nhân vật sử dụng tối đa 10 Kim Long Bảo Châu/ ngày. Khi sử dụng vượt mốc hệ thống sẽ hiện thông báo nhắc nhở: "Mỗi người mỗi ngày chỉ được dùng tối đa 10 Kim Long Bảo Châu, hôm nay còn sử dụng được X cái".
 • Nhân vật nhận tối đa 7.600 điểm danh vọng Kim Long Y/ ngày360 điểm danh vọng Kim Long Phù/ ngày (có thể dùng Long Lực Đơn để tăng giới hạn điểm danh vọng Kim Long trong ngày).
Kết hợp Kim Long Ngọc và Long Lực Đơn
LoạiVật phẩm danh vọngKim Long NgọcLong Lực ĐơnDanh vọng Kim Long nhận đượcGhi chú
Kim Long Y 01 Liên đấu Hắc Thiết Bài 03 06 200

Cứ 200 điểm danh vọng Liên Đấu phải dùng chung với 03 Kim Long Ngọc và 06 Long Lực Đơn.

01 Liên đấu Thanh Đồng Bài 06 12 400
01 Liên đấu Bạch Ngân Bài 09 18 600
01 Liên đấu Hoàng Kim Bài 15 30 1.000
Kim Long Phù 01 Lệnh bài Chúc Phúc (Sơ) 07 14 30

Cứ 30 điểm danh vọng Chúc Phúc phải dùng chung với 07 Kim Long Ngọc và 14 Long Lực Đơn.

Lưu ý: Cách sử dụng này sẽ không giới hạn lượng điểm danh vọng Kim Long mà nhân vật nhận mỗi ngày.

Lưu ý

 • Danh vọng áo và phù nhận được khi tham gia Liên đấu và Chúc Phúc sẽ không được cộng vào cho danh vọng Kim Long.
 • Khi nhân vật có danh vọng trang bị đạt cấp Hoàng Kim thì có thể dùng vật phẩm danh vọng cũ và số Kim Long Ngọc tương ứng để nhận được danh vọng Kim Long.
 • Nhân vật có danh vọng trang bị chưa đạt cấp Hoàng Kim thì có thể sử dụng trực tiếp vật phẩm danh vọng (Lệnh bài Liên Đấu, Lệnh bài Chúc Phúc), nếu danh vọng nhận được lớn hơn danh vọng cần để đạt cấp Hoàng Kim thì phần danh vọng thừa sẽ không cộng dồn thành danh vọng Kim Long.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Khi nhân vật đã đạt danh vọng cấp Hoàng Kim sử dụng Lệnh bài Chúc Phúc sẽ có 02 lựa chọn:
  • Dùng Kim Long Ngọc nhận danh vọng Kim Long Phù, đồng thời nhận được 05 lần Chúc Phúc.
  • Chỉ nhận 05 lần chúc phúc.

Kiếm Thế

 • Không thể sử dụng các loại gia tốc danh vọng lệnh, Đại/ Tiểu Du Long danh vọng lệnh để tăng danh vọng Kim Long. Khi sử dụng sẽ hiển thị nhắc nhở từ hệ thống: "Danh vọng XX đã đạt cấp Hoàng Kim, không thể dùng tiếp lệnh bài này để tăng danh vọng".
 • Nhân sĩ có thể kiểm tra giao diện trang bị Kim Long của người chơi khác bằng cách chọn mục "Trang bị Kim Long" trên giao diện kiểm tra.
Mảnh Giày Kim Long
Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Tính chất:
  • Không khóa, có thể giao dịch, bán cửa hàng giá 0 Bạc.
  • Xếp chồng 100 cái/ô.
 • Cách dùng: Sử dụng 01 Mảnh Giày Kim Long sẽ tăng 01 điểm danh vọng Giày Kim Long (tiêu hao 1 Kim Long Ngọc trong hành trang).
 • Lưu ý: Danh vọng Đoàn Viên Dân Tộc (giày) của nhân vật đã đạt cấp Hoàng Kim thì mới có thể sử dụng Mảnh Giày Kim Long.

Kiếm Thế

Sau khi Danh Vọng Đoàn Viên Dân Tộc (giày) đạt cấp Kim Long thì nhân sĩ có thể mua Giày Kim Long với giá 20 vạn Bạc tại NPC Hoa Tranh (Anh Hùng Quán - Lâm An, Vinh Diệu Cát - Biện Kinh).

Hình ảnh trang bị Kim Long

NPC liên quan
Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
NPC Hoa Tranh
 • Vị trí:
  • Vinh Diệu Các ở Biện Kinh (210/189).
  • Anh Hùng Quán ở Lâm An (188/241).
 • Chức năng:
  • Giới thiệu hệ thống trang bị Kim Long.
  • Bán trang bị Kim Long (giày, nón, phù, nhẫn, tay, bội).
Thuộc tính ẩn trang bị Kim Long
Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Sau khi mang trang bị Kim Long lên người nhân vật có thể vào giao diện trang bị Kim Long để kiểm tra (nhấp vào nút Kim Long phía dưới góc phải giao diện trang bị của nhân vật).

Kiếm Thế

Giao diện trang bị Kim Long có 02 phần:

 • Bên trái là giao diện của trang bị.
 • Bên phải là danh sách các thuộc tính ấn của bộ trang bị Kim Long.
Kiếm Thế
Kiếm Thế

Khi trang bị áo Kim Long lên người, diện mạo của nhân vật cũng có sự thay đổi đặc trưng.

Kiếm Thế Thuộc tính ẩn áo Kim Long.
Kiếm Thế Thuộc tính ẩn Phù Kim Long.
Kiếm Thế

Thuộc tính ẩn của Giày Kim Long.

Kiếm Thế Thuộc tính ẩn của Bội Kim Long.
Kiếm Thế

Thuộc tính ẩn của Nhẫn Kim Long.

Kiếm Thế

Thuộc tính ẩn của Tay Kim Long.