Cẩm nang

Long Hồn

T
ruyền thuyết kể rằng, năm xưa Long Tộc ôm mộng xưng bá thiên hạ, ngày đêm tu luyện ma đạo, gây nên những trận phong vân chiến hỏa, kinh thiên địa động. Thiên hạ đại loạn, hào kiệt tứ phương gộp sức ra tay xóa xổ Long Tộc. Vì tâm ma quá lớn, nên chỉ có thể kìm hãm hồn phách Long Tộc vào Long Hồn Băng Châu và giao cho Tống Thái Tổ Triệu Khuông canh giữ.

Sau khi thống nhất được Trung Nguyên, quyết không để loạn thần chiếm giữ bảo vật, Tống Thái Tổ chia nhỏ Long Hồn Băng Châu thành nhiều mảnh đem phân tán trong thiên hạ, phần rơi vào tay những cao thủ đương thời, phần tuyệt tích chốn giang hồ từ đó...

Cho đến một ngày, nơi Đại Mạc xa xôi, Long Ma - Truyền nhân cuối cùng của Long Tộc bất ngờ xuất thế, trên người mang Loạn Thần Chiến Cương Giáp, Loạn Thần Loan Thiên Phù, Phong Long Lang Yên Giới... thề trả thù cho Long Tộc, hùng bá thiên hạ. Trước tà tâm ngày một lớn của Long Ma, hào kiệt cõi Kiếm Thế ra sức thu thập các mảnh Long Hồn Băng Châu rải rác trong thiên hạ, luyện thành thần binh bảo giáp Long Hồn, tiêu diệt Long Ma, thế thiên hành đạo.

Giới thiệu

 • Thời gian kích hoạt tính năng: Sau bảo trì ngày 08/04/2013.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ có đẳng cấp từ 110 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Lưu ý: Các máy chủ có trục thời gian từ 119 ngày trở lên sẽ kích hoạt tính năng Trang bị Long Hồn.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Vị trí:

 • Vinh Diệu Cát - Thành Biện Kinh.
 • Anh Hùng Quán - Thành Lâm An.
Kiếm Thế Chức năng của NPC Thác Bạt Mộ Vân.

Thuê trang bị Long Hồn

Điều kiện mua Túi Quà Long Hồn
Điều kiện mua Túi Quà Long HồnTúi Quà Long HồnLưu ý
Danh vọng cá nhânĐiểm Năng Động trong ngàyĐồng tiêu hao
Danh vọng Áo đạt cấp Bạch Ngân 90 180 Túi Quà Long Hồn Y Bạch Ngân Mua 01 trong 03 loại/ngày
Danh vọng Áo đạt cấp Hoàng Kim 500 Túi Quà Long Hồn Y Hoàng Kim
Danh vọng Áo đạt cấp Kim Long 500 Túi Quà Long Hồn Y Kim Long
Danh vọng Nhẫn đạt cấp Bạch Ngân 160 280 Túi Quà Long Hồn Giới Bạch Ngân Mua 01 trong 02 loại/ngày
Danh vọng Nhẫn đạt cấp Hoàng Kim 570 Túi Quà Long Hồn Giới Hoàng Kim
Danh vọng Phù đạt cấp Bạch Ngân 235 280 Túi Quà Long Hồn Phù Bạch Ngân Mua 01 trong 03 loại/ngày
Danh vọng Phù đạt cấp Hoàng Kim 570 Túi Quà Long Hồn Phù Hoàng Kim
Danh vọng Phù đạt cấp Kim Long 570 Túi Quà Long Hồn Phù Kim Long

Lưu ý

Khi danh vọng trang bị nhân vật đạt cấp cao thì ngoài Túi Quà Long Hồn cấp cao tương ứng đồng đạo cũng có thể mua Túi Quà Long Hồn cấp thấp hơn. Ví dụ: Nhân vật có danh vọng nhẫn đạt cấp Hoàng Kim thì ngoài Túi Quà Long Hồn Giới Hoàng Kim thì nhân vật cũng có thể mua Túi Long Hồn Giới Bạch Ngân.

Hướng dẫn thuê trang bị Long Hồn
Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Ở giao diện Độ Năng Động, đồng đạo chọn dòng "Phần thưởng".

Kiếm Thế

Tiếp tục chọn dòng "Mua trang bị Long Hồn cấp 02 có hạn sử dụng".

Kiếm Thế

Căn cứ vào điều kiện mua Túi Quà Long Hồn, đồng đạo có thể mua túi tương ứng.

Kiếm Thế
Kiếm Thế
Vật phẩm khi mở Túi Quà Long Hồn
Túi Quà Long HồnNhận được
Túi Quà Long Hồn Y Bạch Ngân
 • 01 Áo Long Hồn Bạch Ngân.
 • 01 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Áo cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Y Hoàng Kim
 • 01 Áo Long Hồn Hoàng Kim.
 • 02 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Áo cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Y Kim Long
 • 01 Áo Long Hồn Kim Long.
 • 02 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Áo cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Giới Bạch Ngân
 • 01 Nhẫn Long Hồn Bạch Ngân.
 • 02 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Nhẫn cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Giới Hoàng Kim
 • 01 Nhẫn Long Hồn Hoàng Kim.
 • 03 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Nhẫn cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Phù Bạch Ngân
 • 01 Phù Long Hồn Bạch Ngân.
 • 02 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Phù cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Phù Hoàng Kim
 • 01 Phù Long Hồn Hoàng Kim.
 • 03 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Phù cấp 01.
Túi Quà Long Hồn Phù Kim Long
 • 01 Phù Long Hồn Kim Long.
 • 03 điểm danh vọng Long Hồn Giám - Phù cấp 01.

Lưu ý

 • Trang bị áo, nhẫn, phù nhận được từ Túi Quà Long Hồn sẽ mang tính chất khóa, đã luyện hóa, cường hóa +16, có hạn sử dụng 24 giờ, không thể tách Huyền Tinh. Nhân vật có thể tùy chọn hệ phái của trang bị.
 • Điểm danh vọng nhận được khi thuê trang bị Long Hồn chỉ tăng danh vọng Long Hồn Giám cấp 01. Nếu danh vọng Long Hồn Giám đạt cấp 02 thì nhân vật sẽ không nhận được điểm danh vọng Long Hồn khi thuê trang bị.

Nâng cấp danh vọng Long Hồn Giám

 • Chiến trường Khắc Di Môn sẽ sinh ra nguyên liệu trang bị Long Hồn cấp 1 - 3, sau đó dùng 1.650 điểm Tinh Hoạt gia công thành Long Hồn Giám.

Kiếm Thế

Sử dụng Tinh Hoạt Lực gia công nguyên liệu

 • Đồng đạo nộp Long Hồn Giám cho NPC Thác Bạt Mộ Vân tại Lâm An, Biện Kinh để tăng danh vọng Tây Vực Long Hồn tương ứng.
 • Nộp vật phẩm theo quy tắc như sau: Danh vọng Long Hồn Giám (Áo, Nhẫn, Phù) cấp 01 thì đồng đạo chỉ có thể nộp Long Hồn Giám cấp 01 để tăng danh vọng. Khi danh vọng Long Hồn Giám (Áo, Nhẫn, Phù) đạt cấp 02 thì đồng đạo nộp Long Hồn Giám cấp 02 để tăng danh vọng. Tương tự như vậy khi đạt danh vọng Long Hồn Giám (Áo, Nhẫn, Phù) cấp 03.

Kiếm Thế

Danh vọng Tây Vực Long Hồn

 • Khi điểm danh vọng áo/phù/nhẫn Long Hồn và điểm danh vọng áo/phù/nhẫn cá nhân đạt các mức nhất định, đồng đạo có thể đến NPC Thác Bạt Mộ Vân để mua trang bị Long Hồn tương ứng.

Kiếm Thế

Mua trang bị Long Hồn tại NPC Thác Bạt Mộ Vân

Nâng cấp trang bị Long Hồn Anh Hùng

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Khi danh vọng Long Hồn Giám đạt cấp Bạch Ngân/Hoàng Kim/Kim Long, nhân vật có thể mang trang bị Anh Hùng (đã tách Huyền Tinh và Bảo Thạch) trực tiếp nâng cấp thành trang bị Long Hồn Anh Hùng Bạch Ngân/Hoàng Kim/Kim Long tương ứng.

Kiếm Thế

Đến NPC Thác Bạt Mộ Vân, đồng đạo chọn dòng "Trang bị Anh Hùng nâng cấp thành trang bị Long Hồn".

Kiếm Thế

Chọn dòng "Trang bị Anh Hùng nâng cấp thành trang bị Long Hồn".

 

Kiếm Thế

Bỏ trang bị Anh Hùng (trang bị có cấp tương ứng với cấp danh vọng Long Hồn Giám) nhấp chọn đồng ý.

Kiếm Thế
 • Thuộc tính của áo Long Hồn Kim Long Anh Hùng (được nâng cấp từ áo Kim Long Anh Hùng - phần thưởng giải đấu BHTĐC 6) sau khi nâng cấp.
 • Trang bị Anh Hùng Long Hồn sau khi nâng cấp sẽ ở dạng khóa vĩnh viễn, không thể mở khóa.
 • Trang bị Long Hồn Kim Long Anh Hùng vẫn sẽ kích hoạt được các thuộc tính của trang bị Anh Hùng, Kim Long.

 

 

Kiếm Thế

Trang bị sau khi đã nâng cấp Long Hồn có thể khôi phục lại thành trang bị Anh Hùng trước khi nâng cấp với thuộc tính không thay đổi so với trang bị Anh Hùng ban đầu và có thể mở khóa trang bị.

Nâng cấp trang bị Long Hồn Kim Long

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Tham gia các hoạt động sau sẽ có cơ hội nhận Long Văn Ngân Tệ:
  • Tiêu Dao Cốc - Ải cấp 05, 06, 07, 08.
  • Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày ở Chiến Trường Khắc Di Môn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Hành Trình Bất Tận.
  • Đánh bại Sứ Giả Long Hồn ở chiến trường Khắc Di Môn.
 • Khi danh vọng Kim Long đạt cấp tối đa, đồng đạo có thể sử dụng Long Văn Ngân Tệ để mua trang bị Kim Long Long Hồn tương ứng tại NPC Thác Bạt Mộ Vân.
 • Trang bị Long Hồn Kim Long có thể kích hoạt các thuộc tính của trang bị Kim Long.

Trang bị Long Hồn Hiệp Ảnh

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
 • Máy chủ đã mở 126 ngày, nhân vật đạt cấp 100 trở lên đến chỗ NPC Long Ngũ Thái Gia nhận nhiệm vụ Long Hồn - Hiệp Ảnh.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Long Hồn - Hiệp Ảnh sẽ nhận được Long Ảnh Châu.
Kiếm Thế
 • Mang theo Long Ảnh Châu trong hành trang, đồng đạo tham gia các tính năng trong game thì Long Ảnh Châu sẽ trở thành trạng thái kích hoạt.
 • Điều kiện kích hoạt Long Ảnh Châu:
  • Hoàn thành 01 trận Tiêu Dao Cốc.
  • Vào Bạch Hổ Đường 02.
  • Vượt qua 01 Tàng Bảo Đồ.
  • Điểm tích lũy Mông Cổ Tây Hạ đạt 800 điểm.
  • Điểm tích lũy Mông Cổ Tây Hạ Liên Server đạt 1.000 điểm.
Kiếm Thế
 • Long Ảnh Châu ở trạng thái kích hoạt.
 • Mỗi lần kích hoạt Long Ảnh Châu sẽ nhận được điểm danh vọng Long Hồn Hiệp Ảnh tương ứng.
 • Có thể kích hoạt 05 lần Long Ảnh Châu/ngày.
 • 03 lần đầu kích hoạt Long Ảnh Châumiễn phí, 02 lần sau kích hoạt sẽ tiêu hao Tinh Hoạt Lực.
Kiếm Thế

Khi điểm danh vọng Long Hồn Hiệp Ảnh đạt cấp nhất định thì đồng đạo sẽ có thể mua trang bị Long Hồn Hiệp Ảnh tại NPC Thác Bạt Mộ Vân.