Cẩm nang

Tiệm Đặc Quyền

Thần lực vô song, khôi giáp sáng lòa, hào khí vạn trượng luôn là mục tiêu của chư vị đồng đạo trên đường bôn tẩu Kiếm Thế. Mấy ai cam lòng an phận nơi trấn nhỏ mà không mong sớm ngày ngang dọc giang hồ, danh vang tứ hải.

Kể từ ngày 10/06/2013, Kiếm Thế sẽ khai mở loạt cửa hàng Đặc Quyền với các thần binh tuyệt thế, bảo giáp vô song, trân bảo kỳ vật hiếm có trong giang hồ. Hy vọng với những cập nhật mới này sẽ góp phần giúp quá trình nâng cấp trang bị nhân vật trở nên dễ dàng hơn, đường hành tẩu Kiếm Thế thêm phần thuận lợi.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Kích hoạt tính năng: Từ 10h00 ngày 10/06/2013.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ).
  • Danh sách vật phẩm xuất hiện ở các Tiệm Đặc Quyền sẽ tùy vào trục thời gian máy chủ (giao diện F12).

Kiếm Thế

 • Nội dung: Nhân sĩ sử dụng Xu Cổ để mua 03 loại Thẻ Đặc Quyền (Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương). Sử dụng thẻ nhân sĩ sẽ nhận được tư cách mua sắm tại các tiệm Đặc Quyền.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
 • Thu thập: Mua tại cửa hàng Xu Cổ với giá 01 Xu Cổ.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được đặc quyền mua vật phẩm tại Tiệm Đặc Quyền - Bạch Ngân trong vòng 30 ngày.
Kiếm Thế
 • Thu thập: Mua tại cửa hàng Xu Cổ với giá 08 Xu Cổ.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được đặc quyền mua vật phẩm tại Tiệm Đặc Quyền - Hoàng Kim trong vòng 30 ngày.
Kiếm Thế
 • Thu thập: Mua tại cửa hàng Xu Cổ với giá 48 Xu Cổ.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được đặc quyền mua vật phẩm tại Tiệm Đặc Quyền - Kim Cương trong vòng 30 ngày.
Kiếm Thế
 • Thu thập: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 10.000 Đồng/Ngân Phiếu Đặc Quyền.
 • Công dụng: Dùng để mua vật phẩm tại các Tiệm Đặc Quyền Bạch Ngân / Hoàng Kim / Kim Cương.
 • Tính chất:
  • Hạn sử dụng 30 ngày, có thể giao dịch, xếp chồng 500 cái/ô.
  • Không thể bán cửa hàng, ném ra.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Thông qua Tu Luyện Châu, quý nhân sĩ có thể vào Tiệm Đặc Quyền tương ứng với loại Thẻ Đặc Quyền mà mình sử dụng.
 • Sử dụng Thẻ Đặc Quyền cấp cao, nhân sĩ có thể mua được vật phẩm tại tiệm cấp thấp. Ví dụ: Sử dụng Thẻ Đặc Quyền Kim Cương thì ngoài tiệm Kim Cương, nhân sĩ có thể mua sắm ở tiệm Hoàng Kim, Bạch Ngân.
 • Sử dụng Thẻ Đặc Quyền cấp thấp, nhân sĩ không có thể mua được vật phẩm tại tiệm cấp cao. Ví dụ: Sử dụng Thẻ Đặc Quyền Bạch Ngân thì không thể mua sắm ở tiệm Hoàng Kim, Kim Cương.

Danh sách vật phẩm ở tiệm Đặc Quyền

Lưu ý quan trọng

Đối với việc sử dụng Ngân Phiếu Đặc Quyền mua sắm tại Tiệm Bạch Ngân - Hoàng Kim - Kim Cương, Bổn Trang xin lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tất cả các vật phẩm mua tại Tiệm Bạch Ngân - Hoàng Kim - Kim Cương đều mang tính chất khóa.
 • Danh vọng trang bị (phòng cụ, trang sức, vũ khí) của bản thân phải đạt cấp Bạch Ngân thì mới có thể sử dụng vật phẩm danh vọng Hoàng Kim, sau đó mới tiếp tục sử dụng vật phẩm tăng danh vọng Kim Long (Bạch Ngân -> Hoàng Kim -> Kim Long).
 • Hiện tại, Tiệm Kim Cương chỉ xuất hiện 03 món Danh vọng Kim Long Áo - Nhẫn - Phù. Các vật phẩm Danh vọng Kim Long Nón - Lưng - Tay - Giày - Liên - Bội sẽ được cập nhật vào các bản nâng cấp tiếp theo.
Tiệm Bạch Ngân
Trục thời gian máy chủDanh sách vật phẩmTiêu hao Ngân Phiếu Đặc Quyền
100 ngày Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv2 01
500 ngày Vũ khí Thanh Đồng 20
Võ Lâm Mật Tịch (trung) 01
Tẩy Tủy Kinh (trung) 01
Bánh Ít Bát Bảo 02
Bánh Ít Thập Cẩm 02
Lệnh bài Phần Thưởng Bang hội 01
Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv2 01
Túi Chân Nguyên Lịch Luyện Hoàn 01
1.000 ngày Danh vọng Nón Bạch Ngân 16
Danh vọng Áo Bạch Ngân 16
Danh vọng Lưng Bạch Ngân 16
Danh vọng Tay Bạch Ngân 16
Danh vọng Giày Bạch Ngân 16
Danh vọng Liên Bạch Ngân 16
Danh vọng Nhẫn Bạch Ngân 16
Danh vọng Bội Bạch Ngân 16
Danh vọng Phù Bạch Ngân 16
Danh vọng Vũ Khí Bạch Ngân 100
Danh vọng Vũ khí Thanh Đồng 20
Võ Lâm Mật Tịch (trung) 01
Tẩy Tủy Kinh (trung) 01
Bánh Ít Bát Bảo 02
Bánh Ít Thập Cẩm 02
Lệnh bài Phần Thưởng Bang hội 01
Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv2 01
Túi Chân Nguyên Lịch Luyện Hoàn 01
50 Bách Bộ Xuyên Dương Cung 01
50 Túi Lương Nghĩa Quân 01
50 Tần Lăng - Mạc Kim Phù 01
Tiệm Hoàng Kim
Trục thời gian máy chủDanh sách vật phẩmTiêu hao Ngân Phiếu Đặc Quyền
100 ngày Danh vọng Vũ khí Thanh Đồng 20
Võ Lâm Mật Tịch (trung) 01
Tẩy Tủy Kinh (trung) 01
Bánh Ít Bát Bảo 02
Bánh Ít Thập Cẩm 02
Lệnh bài Phần Thưởng Bang hội 01
Túi Chân Nguyên Lịch Luyện Hoàn 01
500 ngày Danh vọng Nón Bạch Ngân 16
Danh vọng Áo Bạch Ngân 16
Danh vọng Lưng Bạch Ngân 16
Danh vọng Tay Bạch Ngân 16
Danh vọng Giày Bạch Ngân 16
Danh vọng Liên Bạch Ngân 16
Danh vọng Nhẫn Bạch Ngân 16
Danh vọng Bội Bạch Ngân 16
Danh vọng Phù Bạch Ngân 16
Danh vọng Vũ Khí Bạch Ngân 100
50 Bách Bộ Xuyên Dương Cung 01
50 Túi Lương Nghĩa Quân 01
50 Tần Lăng - Mạc Kim Phù 01
1.000 ngày Danh vọng Nón Hoàng Kim 30
Danh vọng Áo Hoàng Kim 30
Danh vọng Lưng Hoàng Kim 30
Danh vọng Tay Hoàng Kim 30
Danh vọng Giày Hoàng Kim 30
Danh vọng Liên Hoàng Kim 30
Danh vọng Nhẫn Hoàng Kim 30
Danh vọng Bội Hoàng Kim 30
Danh vọng Phù Hoàng Kim 30
Danh vọng Vũ Khí Hoàng Kim 120
Tiệm Kim Cương
Trục thời gian máy chủDanh sách vật phẩmTiêu hao Ngân Phiếu Đặc Quyền
100 ngày Danh vọng Nón Bạch Ngân 16
Danh vọng Áo Bạch Ngân 16
Danh vọng Lưng Bạch Ngân 16
Danh vọng Tay Bạch Ngân 16
Danh vọng Giày Bạch Ngân 16
Danh vọng Liên Bạch Ngân 16
Danh vọng Nhẫn Bạch Ngân 16
Danh vọng Bội Bạch Ngân 16
Danh vọng Phù Bạch Ngân 16
Danh vọng Vũ Khí Bạch Ngân 100
500 ngày Danh vọng Nón Hoàng Kim 30
Danh vọng Áo Hoàng Kim 30
Danh vọng Lưng Hoàng Kim 30
Danh vọng Tay Hoàng Kim 30
Danh vọng Giày Hoàng Kim 30
Danh vọng Liên Hoàng Kim 30
Danh vọng Nhẫn Hoàng Kim 30
Danh vọng Bội Hoàng Kim 30
Danh vọng Phù Hoàng Kim 30
Danh vọng Vũ Khí Hoàng Kim 120
1.000 ngày Danh vọng Nón Kim Long Cập nhật sau
Danh vọng Áo Kim Long 80
Danh vọng Lưng Kim Long Cập nhật sau
Danh vọng Tay Kim Long Cập nhật sau
Danh vọng Giày Kim Long Cập nhật sau
Danh vọng Liên Kim Long Cập nhật sau
Danh vọng Nhẫn Kim Long 80
Danh vọng Bội Kim Long Cập nhật sau
Danh vọng Phù Kim Long 80

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu.