Cẩm nang

Trận Pháp Cao Cấp

Với những thông số, thuộc tính cao hơn Trận Pháp Trung Cấp, Võ Kinh Tổng Yếu hứa hẹn sẽ mang lại những hỗ trợ hữu ích trong hành trình bôn tẩu của nhân sĩ Kiếm Thế. NPC Tiền Trang chính thức bán Võ Kinh Tổng Yếu (Trận Pháp Cao Cấp, hạn sử dụng 07 ngày) với giá 7500 Ngũ Hành Hồn Thạch từ ngày 05/05/2012.

Và nay để quý nhân sĩ có thể dễ dàng lựa chọn những Trận Pháp Cao Cấp phù hợp với môn phái hiện tại của mình, Bổn Trang thân mời quý nhân sĩ theo dõi những hình ảnh chi tiết về các loại Trận Pháp Cao Cấp:

Kiếm Thế

Võ Kinh Tổng Yếu được bán tại NPC Tiền Trang tại các thành thị, thôn trấn

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Vụ Thất Lâu Đài Trận

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Phá Quân Trận

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Bát Quái Trận - Khôn

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Bát Quái Trận - Chấn

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Thất Sát Trận

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Tham Lang Trận - Âm

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Tham Lang Trận - Dương

Kiếm Thế

Trận Pháp Cao Cấp: Nguyệt Mê Tân Độ Trận

Với những cập nhật mới này, con đường hành tẩu của quý đồng đạo hứa hẹn thêm nhiều thú vị. Còn chần chờ gì nữa, đồng đạo hãy nhanh chóng sở hữu riêng cho mình bộ Võ Kinh Tổng Yếu, sẵn sàng cho những hành trình đầy thử thách sắp tới.