Tin Tức

Ra mắt tính năng Lãnh Thổ Chiến

Hệ thống tính năng của Kiếm Thế đa dạng phong phú với các tính năng Chiến trường Tống Kim, Vượt ải, Lôi đài,… để nhân sĩ Kiếm Thế thêm phần hấp dẫn Bổn Trang xin giới thiệu tính năng Lãnh Thổ Chiến.

 • Thời gian diễn ra hoạt động: Đồng đạo có thể tham gia tính năng này vào thứ Bảy và Chủ Nhật.
Các bước

Tuyên chiến

Chinh chiến

Ngừng chiến

Kết quả

Thời gian 20h00 - 20h30 20h30 – 21h30 21h30 – 21h40 21h40
 • Điều kiện tham gia: Tính năng Lãnh Thổ Chiến dành cho Bang hội.

Các bước tham gia

Bước 1: Tuyên chiến (diễn ra trong thời gian 20h00 – 20h30 thứ Bảy và Chủ Nhật)

 • Đến thời gian tuyên chiến, Bang Chủ đến gặp NPC Quan Lãnh Thổ ở Biện Kinh để đăng ký tuyên chiến.
 • Trong thời gian tuyên chiến, các thành viên trong bang có thể nhận Quân Nhu ở NPC Quan Lãnh Thổ.
 • Bang chủ có thể thiết lập giới hạn số quân nhu cho thành viên trong bang.
 • Nếu chưa chiếm được lãnh thổ, hoặc lần đầu tham gia lãnh thổ chiến, thì chỉ được tuyên chiến ở Tân Thủ Thôn.
 • Các bang hội có thể đăng ký chiến cùng 1 Tân Thủ Thôn.
 • Bang chủ có thể vào Bang Hội Quán để mua vật phẩm hỗ trợ trong Lãnh Thổ Chiến (cần tốn quỹ xây dựng bang hội để mua).
 • Thủ lĩnh của bang có thể điều chỉnh giới hạn quỹ xây dựng có thể sử dụng.
Đăng ký tuyên chiến ở Quan Lãnh Thổ.

Bước 2: Chinh chiến (20h30 – 21h30 )

 • Khi đến thời gian chinh chiến, Bang Hội đã đăng ký tuyên chiến ở vùng lãnh thổ nào, phải đến đúng vùng lãnh thổ đó, thì mới có thể chuyển sang trạng thái PK lãnh thổ.
 • Đến vùng lãnh thổ chiến đã đăng ký, nhấn phím TAB để xem vị trí tranh đoạt, nhấn phím tắt"~" để xem thành tích cá nhân, điểm tích luỹ.

- Bang hội cần phải chiếm được Long Trụ do các NPC canh giữ, hoặc của Bang khác đang chiếm giữ.

- Có tất cả 6 Long Trụ, chiếm giữ càng nhiều Long Trụ, càng có nhiều khả năng chiến thắng lãnh thổ.

 • Có thể dùng vật phẩm hỗ trợ trong khu lãnh thổ chiến.
 • Dùng công thành xa biến thân kỳ, có thể biến thành chiến xa.
 • Dùng công kích binh sĩ triệu hồi kỳ, có thể triệu hồi 1 lính đánh thuê.
 • Dùng phòng thủ binh sĩ triệu hồi kỳ, có thể triệu hồi 1 lính phòng thủ.
Ngoài việc đánh chiếm Long Trụ, bang hội cần phải chú ý thêm điểm tích luỹ lãnh thổ. Nếu điểm tích luỹ nhảy sang màu đỏ, thì bang đó đang thất thế, nếu điểm tích luỹ màu xanh, là đang chiếm ưu thế.
Trong lúc chinh chiến, thì trên bản đồ lãnh thổ chiến sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các boss lãnh thổ, có thể nhấn phím Tab để xem vị trí boss nguyên soái lãnh thổ.

Bước 3: Ngừng chiến (21h30 – 21h40)

 • Thời gian ngừng chiến kéo dài 10 phút.
 • Khi đến thời gian ngừng chiến, thì các Long Trụ tự động biến mất khỏi bản đồ lãnh thổ.
 • Nếu bang hội giành quyền chiếm được lãnh thổ, sẽ nhận được thông báo ở khung chat.
 • Sau khi ngừng chiến, có thể đến Quan Lãnh Thổ để nhận thưởng.
 • Sau 10 phút ngừng chiến, bang chủ có thể thiết lập thành chính cho các vùng lãnh thổ của mình.

Thiết lập thành chính

 • Sau khi hết thời gian ngừng chiến, bang chủ có thể đối thoại với Quan Lãnh Thổ để xin thiết lập thành chính.
 • Tân Thủ Thôn không thể thiết lập làm thành chính.
 • Tân Thủ Thôn chỉ là giao điểm để đánh chiếm các vùng lãnh thổ tiếp theo. Nếu ngày thứ Bảy bang hội chiếm được Tân Thủ Thôn, thì ngày Chủ Nhật phải tuyên chiến các vùng lãnh thổ khác, trao trả lại Tân Thủ Thôn để các Bang khác đăng ký tuyên chiến.
 • Khi thiết lập, hoặc đổi thành chính, cần tốn 1 mức phí nhất định - tốn quỹ xây dựng Bang hội.
 • Sau khi đã được thiết lập làm thành chính, thì Vùng Lãnh Thổ đó sẽ không bị các NPC trung lập đánh chiếm, lúc này Bang Hội chỉ việc lo phòng thủ khi có sự tấn công của các Bang khác.
 • Lãnh thổ không được thiết lập làm thành chính, Bang Hội phải phòng thủ đối với NPC trung lập, và phòng thủ khi Bang khác tấn công.
 • Chỉ được thiết lập 1 lãnh thổ làm thành chính.
Thiết lập lại thành Chi phí
Lần 1 2.000.000 quỹ xây
Lần 2 3.000.000 quỹ xây
Lần 3 trở lên 5.000.000 quỹ xây/1 lần

Quan hàm

 • Sau khi Lãnh Thổ Chiến kết thúc, Thủ lĩnh trong bang có thể đến Lâm An, tìm NPC Quan viên quan hàm để Xin tăng cấp Quan hàm.
 • Dựa theo số lượng lãnh thổ mà bang chiếm lĩnh được, thì bang sẽ nhận được 1 Quan hàm tương ứng, dĩ nhiên sẽ phải tốn phí tăng cấp quan hàm, trừ vào quỹ xây dựng bang.
Cấp Quan hàm bang hội Điều kiện lãnh thổ
Cấp 1 Chiếm 1 lãnh thổ
Cấp 2 Chiếm 3 lãnh thổ
Cấp 3 Chiếm 6 lãnh thổ
Cấp 4 Chiếm 10 lãnh thổ
Cấp 5 Chiếm 18 lãnh thổ
Cấp 6 Chiếm 42 lãnh thổ
Sau khi xin tăng cấp Quan hàm thành công, đối thoại với Quan viên quan hàm để xin Điều chỉnh cấp quan hàm bang hội.
 • Sau khi đã thiết lập Quan hàm bang hội, thì lúc 22h ngày thứ 2, hệ thống sẽ xét 10 thành viên có cổ phần cao nhất trong bang mà trao chức quan hàm tương ứng.
 • Thành viên trong bang có thể nhấn F7 – Chức vị - Quan hàm, để xem thông tin 10 cổ đông lớn nhất trong bang.
 • Thủ lĩnh: là người có đóng góp cho bang nhiều nhất, cũng là người có cổ phần nhiều nhất trong bang, nên sẽ được trao Quan Hàm cao hơn 2 bậc so với các thành viên cổ đông bình thường.
 • Các cổ đông có cổ phần xếp lần lượt theo thứ tự từ 2 đến 9, sẽ được trao các Quan hàm tương ứng từ cao xuống thấp.
 • Tuỳ thuộc vào số lượng lãnh thổ của bang chiếm lĩnh, mà các thành viên cổ đông sẽ được trao quan hàm khác nhau.
Cấp quan hàm bang Số lãnh thổ chiếm được Danh hiệu của cổ đông
1 1 Trí Sự
2 3 Tư Mã
3 6 Thái Thú
4 10 Thiếu Khanh
5 18 Thượng Khanh
6 42 Quốc Công
7 - Thừa Tướng
8 - Hoàng Đế
10 cổ đông có cổ phần cao nhất được nhận danh hiệu
Quan hàm bang Thủ lĩnh Quan cấp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 1 1 1 - - - - - -
2 4 2 2 1 1 1 - - - -
3 5 3 3 2 2 1 1 1 1 -
 • Quan hàm bang hội cấp 2, nên chỉ có 6 thành viên được thăng Quan hàm.

Các cổ đông sau khi được trao quan hàm và danh hiệu tương ứng

 • Sau khi nhận được Quan Hàm, nhân vật đó có thể mua được Quan ấn tương ứng với Quan Hàm mình đang nhận.
Một số hình ảnh đặc sắc liên quan Lãnh Thổ Chiến

Câu hỏi thường gặp

Tranh đoạt lãnh thổ bắt đầu khi nào?

- 7 ngày sau khi server mở giới hạn cấp 89, sẽ mở hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ.

Tranh đoạt lãnh thổ diễn ra vào các ngày nào?

- Chỉ diễn ra vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Thời gian diễn ra Lãnh thổ chiến là khi nào?

Tuyên chiến

Chinh chiến

Ngừng chiến

Kết quả

20h00 - 20h30 20h30 – 21h30 21h30 – 21h40 21h40

Cần gặp NPC nào để đăng ký Lãnh Thổ Chiến?

- NPC Quan Lãnh Thổ có mặt ở các Thành thị.

Lần đầu tiên đăng ký Lãnh Thổ Chiến, thì có thể chiếm những lãnh thổ nào?

- Lần đầu tiên đăng ký, Bang Hội chỉ có thể đăng ký chiếm các Tân Thủ Thôn.

Nếu không chiếm Tân Thủ Thôn, mà muốn chiếm các lãnh thổ khác có được không?

- Không.

Bang Hội đã đăng ký chiếm Tân Thủ Thôn, nhưng đến giờ Chinh chiến, về thôn đã đăng ký nhưng sao không thấy có dấu hiệu nào liên quan đến Lãnh Thổ Chiến hết?

- Mặc định Tân Thủ Thôn là vùng đất không thể PK, cho nên nơi đại diện Tân Thủ Thôn là các vùng đất lân cận:

 • Long Tuyền Thôn: tranh đoạt ở Nhạn Đãng Long Thu.
 • Ba Lăng Huyện: tranh đoạt ở Bờ Hồ Động Đình.
 • Đạo Hương Thôn: tranh đoạt ở Mai Hoa Lĩnh.
 • Giang Tân Thông: tranh đoạt ở Trường Giang Hà Cốc.

Có thể làm gì sau khi đã chiếm được Tân Thủ Thôn?

- Sau khi đã chiếm được Tân Thủ Thôn, ở lần Lãnh Thổ Chiến kỳ sau, Bang hội có thể tấn công các mục tiêu lãnh thổ:

 • Lãnh thổ bất kỳ, chưa bị Bang Hội nào chiếm lĩnh (cần phải tuyên chiến).
 • Lãnh thổ láng giềng của Tân Thủ Thôn đang bị Bang Hội khác chiếm lĩnh.

Làm sao để chiếm được lãnh thổ (Phương thức chiếm lãnh thổ)?

 • Báo danh lãnh thổ muốn tuyên chiến.
 • Đến giờ chinh chiến, đến đúng nơi Bang Hội mình đã đăng ký.
 • Đánh các Long Trụ phe địch.
 • Bảo vệ được Long Trụ mà phe mình chiếm được.

Khi đến thời gian ngừng chiến, phe nào chiếm được nhiều Long Trụ và nhiều điểm tích luỹ hơn sẽ giành được Lãnh Thổ.

Khu vực diễn ra Lãnh Thổ Chiến, có các NPC nào?

 • Có NPC Long Trụ.
 • Có NPC Lính Trung lập (đánh các Bang Hội tham gia lãnh thổ chiến).
 • Có các Boss Lãnh thổ, xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ lãnh thổ chiến.

Bang Hội không tham gia đăng ký tuyên chiến/Tranh Đoạt Lãnh Thổ, khi đến giờ Chinh chiến, Bang Hội đó đến bản đồ có Tranh Đoạt Lãnh Thổ, vậy Bang Hội đó có đánh được các NPC Trung lập, hoặc đánh các Bang đang tranh đoạt được không?

 • Bang Hội không đăng ký tranh đoạt, khi vào bản đồ đang tranh đoạt, chỉ có thể đứng xem các Bang Hội đã đăng ký đánh mà thôi.
 • Bang Hội đăng ký tuyên chiến ở thôn này, nhưng qua thôn khác cũng không thể đánh được.
 • Trong thời gian Lãnh Thổ Chiến, ở các bản đồ Tranh Đoạt Lãnh Thổ, nếu các Bang không đăng ký tham gia, thì không thể thực hiện PK hay cừu sát các Bang đang tranh đoạt lãnh thổ.

Làm sao tăng điểm tích luỹ của Bang Hội trong Lãnh Thổ Chiến?

Hạ Long Trụ phe địch.

Bảo vệ Long Trụ phe mình.

Làm sao kiểm tra chiến công cá nhân và điểm tích luỹ bang hội?

Nhấn phím "~" trong bản đồ tranh đoạt.

Làm sao kiểm tra tình hình lãnh thổ đang bị chiếm giữ?

Nhấn phím Tab, sau đó nhấn vào Lãnh Thổ trong giao diện bản đồ.

Hình

Ghi chú

Lãnh thổ Tân Thủ Thôn, phải tuyên chiến mới có thể tấn công

Lãnh thổ không thuộc Tân Thủ Thôn

Thành Chính

Lãnh Thổ láng giềng, không cần tuyên chiến vẫn có thể tấn công

Lãnh thổ phe ta đang chiếm lĩnh

Lãnh thổ chưa bị chiếm, NPC đang trấn giữ, cần phải tuyên chiến mới có thể tấn công

Lãnh thổ đã bị chiếm lĩnh, 10 bang hội có số lượng lãnh thổ đứng đầu
Lãnh thổ đã bị Bang Hội chiếm lĩnh, không thuộc 10 bang hội đứng đầu
Lãnh thổ chưa mở tính năng Lãnh Thổ Chiến

Ai là người có quyền tuyên chiến?

- Bang Chủ hoặc thành viên được Bang Chủ chỉ định.

Bang Hội thiết lập cho thành viên Lãnh Quân Nhu, tiêu hao gì?

- Tiêu hao Quỹ Xây Bang Hội.

Có vật phẩm nào dùng để hỗ trợ Bang Hội đánh Lãnh Thổ Chiến không?

- Bang Hội có thể đến Quan Lãnh Thổ - vào Bang Hội Quán mua vật phẩm hỗ trợ Lãnh Thổ Chiến.

Hình ảnh

Ghi chú

Công thành xa biến thân kỳ: người sử dụng sẽ điều khiển chiến xa ở bản đồ Bang Hội đang tranh đoạt.

Công kích sĩ binh triệu hồi kỳ: Triệu hồi 1 binh sĩ giúp công kích Lãnh Thổ.

Phòng thủ sĩ binh triệu hồi kỳ: Triệu hồi 1 binh sĩ giúp phòng thủ Lãnh Thổ.

Khi sử dụng chiến xa, nhưng bị chết thì chiến xa có mất không?

- Khi ra khỏi bản đồ đang tranh đoạt lãnh thổ, là chiến xa sẽ biến mất.

- Số lần tái sử dụng chiến xa không hạn chế.

- Thời gian tồn tại của vật phẩm Công thành xa biến thân kỳ là 1 ngày.

Ở các bản đồ khác bản đồ tranh đoạt, có thể dùng các vật phẩm hỗ trợ Lãnh Thổ Chiến không?

- Không thể dùng vật phẩm ngoài vùng lãnh thổ bang mình đang tuyên chiến.

Tham gia Lãnh Thổ chiến, có lợi lộc gì không, có mua được đồ đạc gì không?

- Người có danh vọng lãnh thổ chiến càng cao, càng có nhiều cơ hội mua được trang bị Lãnh Thổ Chiến ở Quan Lãnh Thổ:

 • Quan lãnh thổ bán các phối phương mới dành cho Kỹ Năng Sống từ cấp 80 trở lên.
 • Quan lãnh thổ bán Bộ Luyện Hoá, dùng luyện hoá các trang bị thuộc Kỹ Năng Sống.

Hình ảnh

Ghi chú

Mạo tử luyện hoá đồ: luyện nón cấp 10 thành bộ Trục Lộc.

Yêu đái luyện hoá đồ: luyện hoá yêu đái cấp 10 thành bộ Trục Lộc.

Hạng liên luyện hoá đồ: luyện hoá hạng liên cấp 10 thành bộ Trục Lộc.

- Quan lãnh thổ bán trang bị đã được luyện hoá 1.

Các nguyên liệu dùng cho Kỹ Năng Sống của Lãnh Thổ Chiến có thể kiếm được ở đâu?

- Khi tham gia Lãnh Thổ Chiến, đánh các NPC hoặc Boss Lãnh Thổ Chiến có cơ may nhận được.

- Thành tích lãnh thổ chiến cao, có thể về Quan Lãnh Thổ nhận Phần Thưởng Chinh Chiến, có thể nhận được rương nguyên liệu.

Quan hàm là gì? Làm sao có được quan hàm?

- Bang hội đánh chiếm được lãnh thổ, thì bang hội đó mới có được quan hàm.

Bao nhiêu người được nhận Quan Hàm?

- 10 cổ đông có cổ phần cao nhất trong bang mới được nhận Quan Hàm.

- Cổ đông có cổ phần nhiều nhất có tên gọi là Thủ Lĩnh.

- Cổ đông có cổ phần cao thứ 2 đến thứ 10 có tên gọi là Quan cấp 1 – Quan cấp 9.

Quan hàm có tác dụng gì?

- Khi được trao quan hàm, nhân vật đó sẽ nhận được danh hiệu tương ứng với cấp quan hàm.

- Khi có được quan hàm, có thể đến NPC ở Lâm An để mua Quan Ấn.

Cấp quan hàm Bang

Số lãnh thổ chiếm được

Danh hiệu của cổ đông

Cấp 1

1

Trí Sự

Cấp 2

3

Tư Mã

Cấp 3

6

Thái Thú

Cấp 4

10

Thiếu Khanh

Cấp 5

18

Thượng Khanh

Cấp 6

42

Quốc Công

Cấp 7

-

Thừa Tướng
Cấp 8 - Hoàng Đế

10 cổ đông có cổ phần cao nhất nhận được danh hiệu

Thủ lĩnh

Chức Quan cấp 1

Chức Quan cấp 2 Chức Quan cấp 3 Chức Quan cấp 4 Chức Quan cấp 5 Chức Quan cấp 6 Chức Quan cấp 7 Chức Quan cấp 8

Chức Quan cấp 9

Cấp 3

Cấp 1

Cấp 1 Cấp 1 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

Cấp 4

Cấp 2

Cấp 2 Cấp 1 Cấp 1 Cấp 1 N/A N/A N/A

N/A

Cấp 5

Cấp 3

Cấp 3 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 1 Cấp 1 Cấp 1

N/A

- Thủ lĩnh: là người có cổ phần cao nhất trong bang hội.

- Chức quan cấp 1 – 9: là tên gọi của 9 người có cổ phần cao nhất trong bang hội (chỉ thua thủ lĩnh).

- Dựa theo bảng trên, ta sẽ biết được:

 • Quan hàm bang hội cấp 1, bang cần chiếm được 1 lãnh thổ. Khi đó trong bang sẽ có 4 người được nhận Quan Hàm gồm: Thủ lĩnh, Quan cấp 1, Quan cấp 2, Quan cấp 3.
 • Thủ lĩnh sẽ nhận Quan hàm cấp 3, danh hiệu là Thái Thú.
 • Quan cấp 1, 2, 3 nhận Quan hàm cấp 1, danh hiệu là Trí Sự.
 • - Thủ lĩnh luôn nhận hơn các cổ đông bình thường 2 cấp Quan Hàm.

Hình ảnh Quan Ấn

Cấp Quan hàm Yêu cầu

Giá ( Ngũ hành hồn thạch )

Trí Sự

Cấp 1

400

Tư Mã

Cấp 2

600

Thái Thú

Cấp 3

1000

Thiếu Khanh

Cấp 4

3000

Thượng Khanh

Cấp 5

6000

Quốc Công

Cấp 6

10.000 (1 vạn)

Thừa Tướng

Cấp 7 18.000 (1 vạn 8)

Hoàng Đế

Cấp 8 42.000 (4 vạn 2)

Ngoài ra để tham khảo tính năng này, đồng đạo có thể theo dõi trong Cẩm Nang Kiếm Thế (nhấn F12 xem phần Chi tiết mục Tranh đoạt lãnh thổ).