Cẩm nang

Chúc phúc

Tính năng Chúc phúc là một trong những tính năng rất hấp dẫn của Kiếm Thế. Và khi tham gia, đồng đạo sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật phải đạt đẳng cấp 50 trở lên.
 • Còn số lần Chúc phúc trong ngày.
 • Có thể mua lệnh bài Chúc phúc trong Kỳ Trân Các. Mỗi ngày chỉ được dùng 1 lệnh bài.

Cách thức Chúc phúc

Cách 1: Thông qua giao diện Cẩm nang Kiếm Thế - F12
 • Nhấn phím F12 để vào giao diện Từ điển Kiếm Thế.
 • Nhấn Tiến Cử, sau đó nhấn vào hoạt động Chúc phúc để xem số lần Chúc phúc còn lại trong ngày, hoặc có thể vào ngay giao diện Chúc phúc để tiến hành.
Kiếm Thế
Cách 2: Thông qua NPC Lễ Quan ở tất cả các thành thị, thôn trấn
Lễ quan

Lễ quan

Nội dung hoạt động Chúc phúc

Hình ảnh Ghi chú
Giao diện chúc phúc
 • Trong Chúc phúc, đồng đạo sẽ thấy 1 vòng quay với 5 chữ tương ứng: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
 • Đồng đạo chỉ cần nhấn nút Bắt Đầu để tiến hành quay kim, và nhấn nút Ngừng để cây kim dừng lại.
Hình ảnh quay Chúc Phú
 • Sau lần quay thứ 1, cây kim sẽ dừng lại ở 1 chữ bất kỳ.
 • Nếu các lần quay tiếp theo mà trùng chữ thì có thể quay tiếp, 5 lần cùng trùng 1 chữ thì được phần thưởng đặc biệt.
 • Nếu các lần quay sau đó, có chữ khác lần trước thì hoạt động dừng lại và nhận phần tương ứng.
Phần thưởng nhận được bao gồm lời Chúc phúc, Túi phúc Hoàng Kim điểm Chúc phúc(dùng để mua trang bị Chúc phúc).

Phần thưởng

Số lần quayPhần thưởng
Quay 2 lần có 2 chữ khác nhau 1 Túi phúc Hoàng Kim, 1 điểm Chúc phúc
Quay được 2 chữ giống nhau 1 Túi phúc Hoàng Kim, 5 điểm Chúc phúc
Quay được 3 chữ giống nhau 2 túi phúc Hoàng Kim, 30 điểm Chúc phúc
Quay được 4 chữ giống nhau 2 túi phúc Hoàng Kim, 100 điểm Chúc phúc
Quay được 5 chữ giống nhau 3 túi phúc Hoàng Kim, 300 điểm Chúc phúc

Hiệu ứng Chúc phúc

 • Kinh nghiệm đánh quái tăng.
 • Tăng may mắn.
 • Tăng lực đánh nội công, ngoại công (tác dụng của Ma Đao Thạch).
 • Kháng tất cả tăng (tác dụng của Ngũ Hành Thạch).
 • Sinh lực tăng (tác dụng của Hộ Giáp Phiến).

Điểm Chúc phúc

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Để xem điểm Chúc phúc, nhấn phím F1, chọn Danh Vọng.
Kiếm Thế
 • Sau khi đạt được 1 số điểm Chúc phúc đủ yêu cầu, có thể đến NPC Thương Gia Tiêu Dao để mua đạo cụ danh vọng Chúc phúc.
Kiếm Thế
 • Các vật phẩm NPC Thương gia Tiêu Dao bán theo danh vọng Chúc phúc: Phù Chúc phúc, lệnh bài mở rộng rương.

Các mốc danh vọng Chúc phúc

Điểm Chúc phúcCấp danh vọng
300 Cấp 1
300 Cấp 2
8.000 Cấp 3
10.000 Cấp 4
50.000 Cấp 5

Có thể mua lệnh bài Chúc phúc trong Kỳ Trân Các, để tăng số lần Chúc phúc trong ngày. Mỗi ngày chỉ dùng được 1 lệnh bài Chúc phúc.

Lệnh bàiTác dụng
Kiếm Thế

Lệnh bài Chúc phúc (sơ)

 • Tăng 5 lần Chúc phúc, tăng 30 điểm danh vọng Chúc phúc.
Kiếm Thế

Lệnh bài Chúc phúc (trung)

 • Tăng 10 lần Chúc phúc, tăng 200 điểm danh vọng Chúc phúc.
Kiếm Thế

Lệnh bài Chúc phúc (cao)

 • Tăng 20 lần Chúc phúc, tăng 640 điểm danh vọng Chúc phúc.