Tin Tức

Đã có thể Tăng cấp các Thuộc tính

Mở rộng thuộc tính Uẩn Linh, dưỡng thành Trang Sức, dưỡng thành Văn Sức và dưỡng thành Nội Đan. Sau đây là thông tin chi tiết thân gửi đến quý nhân sĩ Kiếm Thế, vui lòng theo dõi nội dụng chi tiết.

  • Thời gian áp dụng: Từ 09/07/2024

Mở rộng nâng cấp Uẩn Linh

Cấp Uẩn Linh Cấp độ yêu cầu tối thiểu Cụm Hồi Ức Cụm Cao Thủ - Hẹn Ước
501-550 189 Uẩn Linh tối đa cấp 600 Uẩn Linh tối đa cấp 750
551-600 190
601-650 191
651-700 192
701-850 193
751-800 194
801-850 195
851-900 196
901-950 197
951-999 198

Mở rộng thuộc tính dưỡng thành Trang Sức

Cấp Dưỡng Thành Cấp độ yêu cầu tối thiểu Cụm Hồi Ức Cụm Cao Thủ - Hẹn Ước
200 Không yêu cầu cấp độ Dưỡng thành tối đa tối đa cấp 200 Dưỡng thành tối đa tối đa cấp 300
300 183
400 184
500 185

Mở rộng thuộc tính dưỡng thành Văn Sức

Cấp Dưỡng Thành Cấp độ yêu cầu tối thiểu Cụm Hồi Ức Cụm Cao Thủ - Hẹn Ước
30 Không yêu cầu cấp độ Dưỡng thành tối đa tối đa cấp 20 Dưỡng thành tối đa tối đa cấp 50
40 186
50 187
60 188
70 189
80 190
90 191
100 192

Mở rộng thuộc tính dưỡng thành Nội Đan

Cấp Dưỡng Thành Cấp độ yêu cầu tối thiểu Cụm Hồi Ức Cụm Cao Thủ - Hẹn Ước
300 Giới hạn theo cấp độ thú cưng
Nâng cấp tối đa cấp 300

Nâng cấp tối đa cấp 400
400 Giới hạn theo cấp độ thú cưng
500 Giới hạn theo cấp độ thú cưng

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.