Cẩm nang

Nghĩa Quân

Tham gia nhiệm vụ nghĩa quân, đồng đạo sẽ được trải nghiệm những tính năng mới lạ trong thế giới Kiếm Thề và nhận những phần thưởng hấp dẫn.

Nội dung chi tiết

Khi nhân vật đạt cấp 20 (không cần vào môn phái) có thể đến NPC Bao Vạn Đồng để nhận nhiệm vụ nghĩa quân.

NPC Bao Vạn Đồng đứng tại các thành thị và thôn trấn.

Bao Vạn Đồng

Nhận nhiệm vụ nghĩa quân tại NPC Bao Vạn Đồng

Phần thưởng khi làm nhiệm vụ nghĩa quân

Hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên, với mỗi nhiệm vụ, Quý đồng đạo nhận được 10 điểm danh vọng nghĩa quân và 1 trong những phần thưởng sau: kinh nghiệm, bạc khóa, cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ, huyền tinh khóa.

Bao Vạn Đồng

Phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Liên tiếp hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên, đồng đạo nhận được thêm tàng bảo đồ, 2 túi phúc hoàng kim, lệnh bài nghĩa quân (20 điểm danh vọng nghĩa quân) và 2 điểm uy danh.

Bao Vạn Đồng

Phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành liên tiếp 10 nhiệm vụ đầu tiên

Nhưng từ lần thứ 11 trở đi thì sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ nhận được 3 danh vọng nghĩa quân và 1 trong những phần thưởng: kinh nghiệm, bạc khóa, cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ, huyền tinh khóa.

Bao Vạn Đồng

Phần thưởng từ nhiệm vụ thứ 11 trở đi

Một ngày một nhân vật chỉ có thể làm tối đa là 50 nhiệm vụ nghĩa quân.

Những vấn đề cần chú ý

Nhiệm vụ nghĩa quân có thể đưa người chơi làm ngẫu nhiên các nhiệm vụ như : Chế tạo vật phẩm từ kỹ năng sống, đánh quái vật.

Bao Vạn Đồng

Ngẫu nhiên nhận nhiệm vụ đánh quái

Danh vọng nghĩa quân sẽ hiển thị ở khung thông tin nhân vật (nhấn F1 để hiển thị Danh Vọng).

Bao Vạn Đồng

Danh vọng nghĩa quân

Sau khi danh vọng đạt một cấp độ nhất định, sẽ có cơ hội mua trang bị Nghĩa Quân tại NPC Quan Quân Nhu (nghĩa quân) đứng gần NPC Bao Vạn Đồng.

Bao Vạn Đồng

NPC Quan Quân Nhu và các trang bị nghĩa quân

Trang bị nghĩa quân là các Ngọc Bội dành cho nhân vật có đẳng cấp từ 34 đến đẳng cấp 94 (từ trang bị 2 sao đến trang bị 6,5 sao).

Bao Vạn Đồng

Trang bị nghĩa quân dành cho đẳng cấp 34

Bao Vạn Đồng

Trang bị nghĩa quân dành cho đẳng cấp 94