Cẩm nang

Tông Môn Trấn Thiên

Tông Môn - Tính năng khai tông lập phái lần đầu tiên xuất hiện tại Kiếm Thế sẽ mang đến cho nhân sĩ giang hồ nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thú vị. Nội dung chi tiết về tính năng này như sau:

Thời gian cập nhật

 • Máy chủ Thổ Kiếm: Từ sau bảo trì ngày 12/09/2015.
 • Máy chủ khác: Từ sau bảo trì ngày 15/09/2015.
 • Nhân sĩ có thể tham khảo Tông Môn tại giao diện F12.

Kiếm Thế
Hình minh giao diện hướng dẫn Tông Môn

Lập Tông Môn

Thuê lãnh địa
 • Điều kiện thuê đất thường:
  • Tài Phú Top 200 trở lên.
  • Bang chủ đang tại vị tại các Bang hội.
  • Bang chưa thuê đất (đất thường hoặc bảo địa).
 • Điều kiện đấu giá bảo địa: Bang chủ đang tại vị tại các Bang hội.
 • Giá thuê đất thường: 5.800 Đồng/30 ngày.
 • Đấu giá bảo địa:
  • Vào lúc 08h00 thứ Hai hàng tuần sẽ đấu giá định kỳ 2 mảnh bảo địa.
  • Mỗi mảnh bảo địa sẽ có giá khởi điểm, mỗi lần ra giá đấu có thể lựa chọn tăng thêm 1.000, 3.000 hoặc 10.000 Đồng.
  • Sau 3 phút ra giá đấu, nếu không có nhân sĩ khác ra giá cao hơn thì đấu giá kết thúc. Nhân sĩ ra giá cao nhất sẽ nhận được bảo địa.
  • Thời gian đấu giá tối đa cho 1 mảnh bảo địa là 20 phút và sẽ trao đất cho nhân sĩ ra giá cao nhất. Nếu sau 20 phút không ai đấu giá thì hệ thống sẽ chọn thời điểm đấu giá khác cho mảnh bảo địa này.
  • Giãn cách giữa 2 đợt đấu giá (2 mảnh bảo địa) là 05 phút.
  • Thứ Sáu hàng tuần, nhân sĩ có thể 2 mảnh bảo địa được đấu giá vào tuần sau.
  • Tông Môn tại bảo địa sẽ được thêm những kỹ năng đặc biệt.
Gia hạn & di dời lãnh địa
 • Gia hạn:
  • Có thể gia hạn thời gian thuê lãnh địa của Tông Môn (trừ bảo địa).
  • Mỗi lần được gia hạn thêm 30 ngày và tiêu hao một lượng Đồng nhất định.
 • Di dời lãnh địa:
  • Mỗi Tông Môn chỉ được sở hữu 01 lãnh địa duy nhất.
  • Có thể di dời Tông Môn từ đất thường sang đất thường, từ đất thường sang bảo địa hoặc từ bảo địa sang bảo địa khác.
  • Khi di dời sẽ tiêu hao một lượng phí nhất định.
Hủy thuê đất & đáo hạn
 • Hủy thuê đất:
  • Khi hủy thuê đất thường, hệ thống sẽ hoàn trả lại số ngày còn lại thời hạn thuê đất và được sử dụng trong các lần thuê đất thường tiếp theo.
  • Hủy thuê bảo địa sẽ không hoàn trả thời hạn còn lại và tiền thuê bảo địa.
 • Đáo hạn:
  • Đáo hạn đất thường, các chức năng của Tông Môn sẽ bị đóng băng.
  • Đáo hạn bảo địa, hệ thống sẽ chuyển Tông Môn sang đất thường, thời hạn của mảnh đất tạm thời là 7 ngày, trong thời gian đó, Tông Môn sẽ mất đi các kỹ năng hiếm.
Lập Tông Môn
  • Điều kiện:
   • Bang chủ của Bang hội đã thông qua thời gian khảo nghiệm.
   • Bang hội đã sở hữu đất thường hoặc bảo địa.
   • Bang hội chưa từng thành lập Tông Môn.
  • Tên Tông Môn chỉ được đặt từ 2 - 4 ký tự.
  • Chưởng môn có thể đổi tên Tông Môn, mỗi lần đổi tiêu hao 30.000 Đồng.
  • Cấp bậc của Tông Môn:
   • Xây dựng Đại Điện có thể giúp Tông Môn tăng cấp.
   • Cấp Tông Môn càng cao thì kỹ năng lĩnh ngộ được càng tăng và có thể tham gia nhiều hoạt động khác của Tông Môn.
   • Cấp cao nhất của Tông Môn sẽ khác nhau đối với từng máy chủ:
Máy chủCấp cao nhất Tông Môn
Ra mắt ít hơn 60 ngày 7
Ra mắt từ 60 đến dưới 149 ngày 8
Ra mắt từ 149 ngày trở lên 9
 • Quỹ Tông Môn:
  • Nhân vật hoàn thành các nhiệm vụ Tông Môn hàng ngày hoặc tham gia Tông Môn Chiến sẽ nhận được quỹ Tông Môn.
  • Thành viên Tông Môn có thể dùng Đồng để đóng góp vào quỹ.

Các ảnh hưởng từ Tông Môn

 • Bang hội có Tông Môn thì không thể giải tán được.
 • Nếu muốn giải tán Bang hội thì phải giải tán Tông Môn trước.
 • Chưởng môn đang tại vị không thể bị trục xuất hoặc rút khỏi Gia Tộc.
 • Gia tộc của Chưởng môn tại vị không thể bị trục xuất hoặc rút khỏi Bang hội.

Tông Môn sau khi thành lập cần phải được thành viên góp tay xây dựng, tu dưỡng mới có thể phát triển vững mạnh. Để quá trình xây dựng Tông Môn trở nên dễ dàng hơn, quý nhân sĩ có thể tham khảo một số nội dung chính sau đây:

Chiêu mộ môn đệ

Cách thực hiện
 • Chưởng môn chỉ có thể mời thành viên cùng Bang tham gia vào Tông Môn.
 • Chưởng môn tổ đội với thành viên, sau đó đối thoại với NPC Chưởng Sự trong lãnh địa Tông Môn để làm lễ gia nhập (có yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ).
 • Có thể dùng chức năng mở chiêu mộ để các thành viên gia nhập thuận lợi hơn.
Danh sách chiêu mộ
 • Nhân sĩ chưa vào Tông Môn có thể nhấn phím O để mở giao diện thu nhận môn đệ.
 • Thành viên trong Bang chỉ có thể gia nhập Tông Môn do Bang chủ cùng Bang sáng lập.
 • Tùy theo cấp xây dựng của Tông Môn mà thành viên có thể chiêu mộ nhiều hoặc ít.
 • Chưởng môn có thể khai trừ thành viên ra khỏi Tông Môn.
 • Bản thân thành viên cũng có thể tự xin rút khỏi Tông Môn đã gia nhập.

Sáng tạo kỹ năng

 • Điều kiện:
  • Phải xây dựng Tông Môn đạt yêu cầu mới có thể sáng tạo kỹ năng.
  • Chưởng môn có thể lựa chọn ngũ hành, hệ ngoại, hệ nội cho kỹ năng Tông Môn.
  • Thành viên chỉ được đổi hệ nội - ngoại công cho kỹ năng của bản thân.
 • Mỗi lần sáng tạo kỹ năng, Tâm Pháp của Tông Môn sẽ tăng 1 cấp.
 • Tất cả thành viên Tông Môn đều nhận được kỹ năng Tâm Pháp.
 • Thành viên chỉ có thể học các kỹ năng đã được Chưởng môn sáng tạo.

Xây dựng Tông Môn

 • Thông qua việc xây dựng kiến trúc, Tông Môn có thể được tăng cấp.
 • Cấp Tông Môn càng cao sẽ có thể mở khóa các kỹ năng mới, các hoạt động mới.
Điều kiện và cách xây dựng
 • Chưởng môn và đệ tử cấp cao có quyền xây dựng có thể mở giao diện Tông Môn - Xây dựng để tiến hành xây dựng các công trình kiến trúc.
 • Xây dựng các công trình sẽ tiêu hao điểm xây dựng, quỹ Tông Môn và một lượng thời gian nhất định, đồng thời phải thỏa điều kiện xây dựng tương ứng.
 • Chức năng các kiến trúc càng cao thì điều kiện yêu cầu càng cao.
 • Tông Môn phải bắt đầu xây dựng từ Đại Điện.
Điểm xây dựng và độ vinh dự
  • Hoàn thành nhiệm vụ ngày Tông Môn, tham gia Tông Môn Chiến và làm loạn sẽ nhận được điểm xây dựng miễn phí.
  • Ngoài ra, điểm xây dựng còn có thể mua bằng Đồng hoặc quỹ Tôn Môn tại NPC Thương Nhân Xây Dựng ở khu vực Tụ Bảo Bồn.
  • Mỗi Tông Môn có thể mua 250 điểm xây dựng/ ngày, mỗi tháng Chưởng môn sẽ được mua thêm lượng điểm nhất định theo bảng như sau:
Mức nạpĐiểm xây dựng có thể mua thêm
15 vạn Đồng 500
30 vạn Đồng 1.000
60 vạn Đồng 1.500
 • Độ vinh dự là đơn vị đặc trưng cho thực lực của Tông Môn.
 • Tham gia Tông Môn Chiến và giành chiến thắng sẽ nhận được độ vinh dự. Một số Kiến trúc phải đạt yêu cầu về độ vinh dự thì mới được xây dựng.
Kiến trúc và chức năng
 • Đại Điện: Kiến trúc chính, có thể tăng cấp cho Tông Môn.
 • Thanh Ngọc Án: Kiến trúc kỹ năng, sau khi xây dựng sẽ mở khóa kỹ năng sáng lập. Khi tăng lên cấp 2 có thể mở khóa Tín Vật Tông Môn.
 • Sơn Môn: Kiến trúc cơ bản, sau khi xây dựng sẽ có thể thu nhận đệ tử. Khi lên cấp 2 có thể giúp tăng hiệu suất xây dựng cho các công trình.
 • Trống Lớn: Kiến trúc hàng ngày, sau khi xây dựng sẽ mở nhiệm vụ ngày cho Tông Môn. Khi lên cấp 2 sẽ mở Tiệc Rượu và tăng lợi ích từ các nhiệm vụ.
 • Tụ Bảo Bồn: Kiến trúc tài phú, sau khi xây dựng sẽ tăng giới hạn quỹ Tông Môn. Khi lên cấp 2 có thể tăng lợi ích cho Tông Môn.
 • Phòng Ngự: Kiến trúc phòng thủ, sau khi xây dựng sẽ có thể thi công Tiễn Tháp trong Tông Môn. Chức năng cấp 2 là tăng cường khả năng phòng ngự.
 • Tinh Kỳ: Kiến trúc thi đấu, sau khi xây dựng sẽ mở tính năng Tông Môn Chiến. Khi đạt cấp 2 sẽ mở thêm nhiều hình thức thi đấu.
 • Điêu Khắc: Kiến trúc vinh dự, sau khi xây dựng sẽ tăng vinh dự mà Tông Môn nhận được.
Độ bền và bảo dưỡng Kiến trúc
 • Kiến trúc có độ bền tối đa là 100.
 • Nếu độ bền giảm về ít hơn 60, kiến trúc sẽ rơi vào trạng thái không tu sửa.
 • Kiến trúc không được tu sửa sẽ khóa một số tính năng Tông Môn.
 • Mỗi ngày, phải tiêu hao quỹ Tông Môn để bảo dưỡng các công trình kiến trúc.
 • Cấp Tông Môn càng cao thì quỹ cần khi bảo dưỡng kiến trúc càng nhiều.
 • Sau 00h00 mỗi ngày, Tông Môn sẽ tự bảo trì các kiến trúc. Vì vậy, nhân sĩ hãy đảm bảo giữ quỹ Tông Môn đầy đủ để quá trình bảo trì tự động diễn ra thành công.
 • Nếu không thể bảo trì, Tông Môn sẽ không thể xây dựng thêm công trình mới. Đồng thời, tất cả kiến trúc (trừ Sơn Môn) sẽ rơi vào trạng thái không tu sửa.
 • Tông Môn cấp 6 - 9 có thể thay đổi hình thức bảo trì thành bảo trì cơ sở tiết kiệm hơn.

Trở thành thành viên của Tông Môn, nhân sĩ sẽ được tham gia vào các chuỗi nhiệm vụ, hoạt động hấp dẫn, vừa đóng góp cho Tông Môn, vừa nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ:

Điều kiện xuất hiện nhiệm vụ hàng ngày

 • Ngày thứ 2 kể từ khi kiến trúc Trống Lớn đạt cấp 1 sẽ mở nhiệm vụ hàng ngày.
 • Nhân sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đến NPC Tông Môn Chưởng Sự để nhận thưởng.
 • Phần thưởng nhiệm vụ ngày gồm độ xây dựng Tông Môn, quỹ Tông Môn, độ cống hiến Tông Môn, Bạc lẻ...

Nhiệm vụ Thăm Tông Môn

Điều kiện tham gia
 • Nhân vật cấp 50 trở lên, đã gia nhập môn phái.
 • Máy chủ ra mắt từ 180 ngày trở xuống: Xếp hạng tài phú phải thuộc Top 3.000.
 • Máy chủ ra mắt trên 180 ngày: Xếp hạng tài phú phải thuộc Top 1.500.
 • Tông Môn đến thăm không phải là Tông Môn của bản thân.
 • Không nằm trong thời gian Tông Môn Chiến.
 • Điểm xây dựng Đại Điện của Tông Môn phải từ 60 điểm trở lên.
Cách thức tham gia
 • Nhân vật đến gặp NPC Tiểu Sư Muội ở lãnh địa Tông Môn khác.
 • Chọn tặng Hoa Tươi hoặc đánh giá cho Tông Môn.
 • Mỗi ngày có thể đánh giá 1 lần/Tông Môn. Tối đa được đánh giá 5 Tông Môn/ngày.

Yến Tiệc Tông Môn

 • Kiến trúc Trống Lớn đạt cấp 1 trở lên sẽ mở Yến Tiệc Tông Môn.
 • Chưởng môn hoặc đệ tử cấp cao đến NPC Trù Nương để đặt tiệc (xác định các loại thức ăn, số tiền cho mỗi nhân sĩ và số lượng nhân sĩ tham dự).
 • Sau 10 phút sẽ có thể bắt đầu nhập tiệc, thời gian yến tiệc kéo dài 30 phút.
 • Trong thời gian nhập tiệc, có thể thêm thức ăn tối đa 5 lần.
 • Đặc biệt, khi tham gia yến tiệc có thể nhận được món quà đặc biệt do Trù Nương tặng, nhận và mở ra sẽ nhận được 1 lệnh bài miễn làm nhiệm vụ Tông Môn.

Đại Hội Truyền Thụ Tông Môn Đệ Nhất

Điều kiện
 • Vào lúc 03h00 thứ Hai, hệ thống sẽ xếp hạng Tông Môn.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến bảng xếp hạng: Độ vinh dự, cấp Tông Môn, số lượng Hoa Tươi được tặng, số lượng thành viên Tông Môn...
 • Tông Môn hạng 1 sẽ có tư cách mở Đại Hội Truyền Thụ Tông Môn Đệ Nhất.
Cách thức tham gia
 • Chưởng môn Tông Môn hạng 1 có thể đến Trưởng Lão Truyền Công để hẹn mở đại hội.
 • Có thể chọn thời gian lúc 21h00 của 1 ngày từ thứ Ba đến Chủ Nhật trong tuần.
 • Đại hội sau khi mở sẽ kéo dài 10 phút.
 • Tất cả thành viên chính thức của Tông Môn có thể đến Đài Truyền Công trong phủ đệ Tông Môn đệ nhất để tham gia đại hội.
 • Thời gian truyền thụ là 3 phút.
 • Thành viên mở chức năng Tín vật Tông Môn còn có thể nhận 1 phần thưởng ở chỗ Trưởng Lão Truyền Công.

Tông Môn Chiến - Tính năng cực hấp dẫn giúp các Tông Môn khác nhau trao đổi những tinh hoa võ nghệ vừa sáng tạo được. Bên cạnh đó, Tông Môn Chiến cũng mang lại cho nhân sĩ tham gia nhiều phần thưởng hữu ích, quý giá.

Điều kiện tham gia

 • Phải xây dựng kiến trúc Tinh Kỳ mới có thể mở Tông Môn Chiến.
 • Nhân sĩ có thể tuyên chiến tại giao diện Tông Môn.
 • Độ bền Tinh Kỳ hiện tại phải lớn hơn 60. Quỹ Tông Môn đủ mức yêu cầu và vẫn còn thời hạn thuê lãnh địa.

Thư Khiêu Chiến

 • Từ 09h00 – 21h00 mỗi ngày có thể gửi Chiến thư.
 • Mỗi Tông Môn cùng lúc chỉ được gửi tối đa 1 Chiến thư hữu hiệu.
 • Tông Môn gửi Chiến thư là bên tấn công, Tông Môn nhận Chiến thư là bên phòng thủ.
 • Mỗi Tông Môn chỉ được tham gia Tông Môn Chiến 2 lần/tuần (tối đa 1 lần ở phe công và 1 lần ở phe thủ).

Phân loại Tông Môn Chiến

 • Đối Chiến.
 • Thường Quy Chiến.
 • Hữu Nghị Chiến.

Thời gian ứng chiến

 • Thời gian đánh Tông Môn Chiến sẽ do phe thủ lựa chọn.
 • Mỗi trận Tông Môn Chiến sẽ kéo dài 30 phút.
 • Thời gian có thể chọn: 19h00; 19h30; 20h00; 20h30; 21h00; 21h30; 22h00; 22h30; 23h00.
 • Thời gian đấu giá lãnh địa, Gia Tộc Chiến và thời gian đã đặt dùng cho các hoạt động Tông Môn khác sẽ không thể chọn để tiến hành Tông Môn Chiến.

Cách thức tham gia

  • Số người mặc định của Tông Môn Chiến được quyết định bởi số lượng đệ tử mà Tông Môn 2 bên có thể thu nhận, chia làm 3 dạng: 6vs6, 12vs12, 18vs18.
  • Tông Môn Chiến áp dùng hình thức thi đấu ít chênh lệch.
  • Các đệ tử phải sử dụng kỹ năng Tông Môn tự sáng tạo để tham chiến.
  • Các đệ tử có thể đến NPC Tinh Kỳ Sứ để chuyển đổi thành nhân vật ít chênh lệch.
  • Tông Môn Chiến sẽ tiến hành tại bản đồ của phe phòng thủ.
  • Khi Tông Môn Chiến bắt đầu, cả 2 Tông Môn phải ở trạng thái bảo trì bình thường, quỹ Tông Môn từ 5.000 trở lên và vẫn còn thời gian thuê lãnh địa.
  • Tông Môn nào không thỏa các điều kiện trên sẽ lập tức bị xử thua cuộc.
  • Trong khi thi đấu, có thể nhấn phím ~ để xem tình hình chiến trường.
  • Cách thức nhận điểm tích lũy tại Tông Môn Chiến như sau:
Cách nhận tích lũyĐiểm nhận được
Công phá Sơn Môn 500
Công phá Thanh Ngọc Án 600
Công phá Tụ Bảo Bồn 600
Công phá Đại Điện 800
Đội nhỏ đánh sập Tiễn Tháp 50
Đội nhỏ giành được Võ Kinh 200
Đối phương đầu hàng 500
Phe thắng được cộng thêm 10% tổng điểm tích lũy.
Phe thủ sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng với từng kiến trúc.

Phần thưởng

Phần thưởng cá nhân
 • Sau khi Tông Môn Chiến kết thúc, đệ tử có điểm tích lũy từ 1.500 trở lên sẽ được nhận thưởng.
 • Tùy theo tình hình thắng thua của Tông Môn và xếp hạng của cá nhân trong Tông Môn mà phần thưởng nhận được sẽ ở các mức khác nhau.
 • Phần thưởng bao gồm: Rương Tông Môn Chiến Bảo, Bạc lẻ, độ cống hiến, Gỗ Lim.
Phần thưởng Tông Môn
 • Sau khi Tông Môn Chiến kết thúc, Tông Môn có thể nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Cấp của 2 bên ứng chiến càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều.
 • Thường Quy Chiến: Tùy theo tình hình thắng thua, Tông Môn sẽ nhận được quỹ Tông Môn và điểm xây dựng tương ứng.
 • Đối Chiến: So với Thường Quy Chiến, sẽ nhận được nhiều quỹ Tông Môn và điểm xây dựng hơn.
 • Hữu Nghị Chiến: Phần thưởng giống với Thường Quy Chiến.

Ngoài các tính năng độc đáo lần đầu xuất hiện, Tông Môn cũng có hệ thống chuyển ngôi vị và các vật phẩm đặc trưng riêng, nhân sĩ hãy cùng tham khảo nhé:

Truyền vị Chưởng môn

Điều kiện
 • Điều kiện yêu cầu Tông Môn:
  • Đại điện phải đạt cấp 5 trở lên mới mở chức năng Truyền vị Chưởng môn.
  • Các kiến trúc Tông Môn đang ở trạng thái bảo trì bình thường.
  • Thời hạn thuê lãnh địa phải còn ít nhất 4 ngày trở lên.
 • Điều kiện của nhân vật được truyền vị:
  • Phải là đệ tử cấp cao.
  • Độ cống hiến phải thuộc top 5 trong bổn môn.
  • Có thời gian gia nhập Tông Môn ít nhất 10 ngày trở lên.
Các bước thực hiện
 • Chưởng môn tại vị đề nghị truyền vị.
 • Hệ thống kiểm chứng trong vòng 3 ngày.
 • Nếu thỏa điều kiện, đệ nghị truyền vị sẽ có hiệu lực.
 • Thành viên tổ đội cùng Chưởng môn đến NPC Tông Môn Chưởng Sự để hoàn tất truyền vị.

Lưu ý

 • Khi đưa ra đề nghị truyền vị, phải trả 1 khoản phí thủ tục.
 • Trong thời gian kiểm chứng, không thể khai trừ nhân vật kế nhiệm Chưởng môn.
 • Trong thời gian diễn ra các hoạt động Tông Môn (Tông Môn Chiến, Yến Tiệc...) thì không thể đề nghị hoặc tiến hành truyền vị.
 • Khi đề nghị truyện vị có hiệu lực, trong vòng 24 tiếng, Chưởng môn và thành viên kế nhiệm phải hoàn tất quá trình truyền vị tại NPC Chưởng Sự.
 • Quá thời gian 24 tiếng, truyền vị xem như thất bại.

Tín Vật Tông Môn

 • Tín Vật Tông Môn là trang bị bỏ vào ô quan ấn, có thể mua miễn phí thuộc tính cho Tín Vật và tự chọn thuộc tính trang bị.
 • Tín Vật có thể kết hợp với Quan Ấn để đặt vào ô Quan Ấn trong hành trang nhân vật.
 • Tùy theo cấp kiến trúc đã xây dựng mà có thể nâng cấp Tín Vật Tông Môn lên cấp cao hơn (tiêu hao số lượng nguyên liệu khác nhau).
Điều kiện
 • Nhân vật đạt cấp 70 trở lên mới có thể sử dụng.
 • Tông Môn còn thời hạn thuê lãnh địa.
 • Tông Môn đã xây dựng kiến trúc Thanh Ngọc Án và mở khóa Tín Vật Tông Môn.
 • Phải là thành viên chính thức của Tông Môn.
 • Đối với môn đệ: Độ cống hiến Tông Môn phải từ 100 điểm trở lên.
Cách thực hiện
 • Mở giao diện ô thuộc tính.
 • Mua thuộc tính.
 • Trang bị thuộc tính.
 • Nâng cấp thuộc tính.
 • Kích hoạt thuộc tính cường lực.
 • Dung hợp quan ấn.