Cẩm nang

Cái Bang

Giới Thiệu

Danh chấn thiên hạ với Giáng Long Thập Bát Chưởng. Lừng lẫy giang hồ cùng Đả Cẩu Bổng Pháp.

Trải dài suốt đại giang Nam - Bắc, tung hoành ngang dọc khắp Tây - Đông, nghĩa khí, ngang tàng, không câu nệ, đệ tử Cái Bang có mặt trong toàn cõi giang hồ. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất theo phò chính nghĩa.

Một bầu rượu ngon, một cây gậy nhỏ, đệ tử Cái Bang tiêu diêu tự tại phiêu bước giang hồ.

Hội đủ cả 2 khả năng tấn công từ xa một cá nhân hoặc trên một phạm vi rộng kèm theo khả năng truy kích, lấy tấn công làm thế mạnh của mình.Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Kiến Nhân Thân Thủ

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Cái Bang Chưởng Pháp

  Hỗ trợ bị động.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hóa Hiểm Vi Di

  Hỗ trợ bị động, tăng né tránh, kháng phản đòn, phản đòn cận chiến.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Hoạt Bất Lưu Thủ

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Kháng Long Hữu Hối

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thời Thừa Lục Long

  Hỗ trợ chủ động.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Túy Điệp Cuồng Vũ

  Hỗ trợ bị động, tăng kháng tất cả.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Tiềm Long Tại Uyên

  Hỗ trợ bị động, giảm xác suất bị thọ thương, tăng xác suất gây bỏng, tốc đánh nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Phi Long Tại Thiên

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Giáng Long Chưởng

  Giảm thời gian bị suy nhược, tăng thời gian gây thọ thương, lực công kích cơ bản và kỹ năng.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Trảo Long Công

  Hỗ trợ bị động, tăng hiệu quả tê liệt Thời Thừa Thục Long, tăng tấn công và phòng thủ

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Triệt Y Thập Bát Điệp

  Hỗ trợ bị động đánh lui đối thủ khi bị tấn công.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Tấn công từ xa một cá nhân hoặc một phạm vi nhỏ và có khả năng truy kích, nhờ vào sự linh hoạt trong chiến đấu để đánh du kích với đối thủ. Có khả năng đánh bật đối thủ và tạo sát thương lớn. Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Diên Môn Thác Bạt

  Chủ động công kích ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Cái Bang Bổng Pháp

  Chủ động công kích hệ ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tiêu Diêu Công

  Hỗ trợ bị động.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hoạt Bất Lưu Thủ

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bổng Đả Ác Cẩu

  Chủ động công kích ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ác Cẩu Lan Lộ

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hỗn Thiên Khí Công

  Hỗ trợ bị động,tăng né tránh,kháng tất cả và tốc độ di chuyển.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bôn Lưu Đáo Hải

  Hỗ trợ bị động, giảm xác suất bị thọ thương, tăng xác suất gây bỏng, tăng tốc đánh ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Hạ Vô Cẩu

  Chủ động công kích hệ ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Đả Cẩu Bổng Pháp

  Hỗ trợ bị động, phát huy lực tấn công kỹ năng, cơ bản, tăng thời gian gây bỏng, kháng thọ thương.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Đả Cẩu Trận Pháp

  Chủ động công kích hệ ngoại công trên phạm vị rộng

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Tung Hạc Công

  Hỗ trợ chủ động.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip