Cẩm nang

Côn Lôn

Giới Thiệu

"Cái cốt lõi của võ học là đức độ, cốt lõi của đức độ là đắc nhân tâm"...

Được tạo dựng bởi Chu Mục Vương, đỉnh Côn Lôn sơn quanh năm phù vân bao phủ, dưới là đôi dòng Hắc Ngọc Hà và Bạch Ngọc Hà uốn lượn, Côn Lôn Phái được thế nhân xưng tụng là chốn tu luyện của những bậc cao nhân, tiên thánh.

Mấy đời đệ tử côn Lôn luôn sống trong hòa khí, huynh đệ tương thân, cùng luyện chân tu đạo.

Côn Lôn phái thuộc hệ thổ với 02 đường chính Kiếm Pháp (nội công) và Đao Pháp (ngoại công).

Tấn công nhiều mục tiêu, phạm vi cực rộng, hóa giải sát thương, hỗ trợ đồng đội tăng sức chiến đấu và tốc độ di chuyển. Khi sinh mệnh rơi vào trạng thái nguy cấp thì có thể kích hoạt năng lực né tránh hoàn toàn.Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Cuồng Lôi Chấn Địa

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Côn Lôn Kiếm Pháp

  Hỗ trợ bị động.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Huyền Thiên Vô Cực

  Hóa giải sát thương phải chịu.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thanh Phong Phù

  Bùa chú tăng tốc độ di chuyển cho bản thân, đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Tế Tấn Lôi

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Túy Tiên Thác Cốt

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Đạo Cốt Tiên Phong

  Hỗ trợ chủ động, tăng kháng bản thân, đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ngũ Lôi Chánh Pháp

  Tuyệt học Côn Lôn, tăng xác suất hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Lôi Động Cửu Thiên

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Hỗn Nguyên Càn Khôn

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lôi Đình Quyết

  Tăng chí mạng, giảm hiệu quả thuộc, kéo dài thời gian chí mạng với các đối thủ ở gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Nguy Nguy Côn Lôn

  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng phòng ngự và chí mạng của bản thân khi bị tấn công.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Tấn công từ xa, giữ khoảng cách nhất định với đối thủ và tạo thành áp lực tấn công cực lớn dưới sự bảo vệ của đồng đội. Có thể hóa giải sát thương đồng thời hỗ trợ đồng đội trong việc gia tăng sức tấn công và tốc độ di chuyển. Khi sinh mệnh rơi vào trạng thái nguy cấp có thể kích hoạt khả năng hấp thụ sát thương. Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Hô Phong Pháp

  Chủ động công kích ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Côn Lôn Đao Pháp

  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng chiến đấu bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Huyền Thiên Vô Cực

  Hóa giải sát thương và giảm sát thương phản đòn phải chịu.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thanh Phong Phù

  Tăng tốc chạy bản thân và đồng đội

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Cuồng Phong Sầu Điện

  Chủ động công kích.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Tụ Nguyên Thuật

  Tăng sinh lực bản thân, phát hiện đối thủ ẩn thân xung quanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Nhất Khí Tam Thanh

  Tăng sát thương vật lý cho bản thân và đồng đội xung quanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Thanh Địa Trọc

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ngạo Tuyết Tiêu Phong

  Kiếm thuật Côn Lôn cao cấp, chủ động công kích.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Sương Ngạo Côn Lôn

  Tuyệt học Côn Lôn, tăng toàn bộ khả năng chiến đấu.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Vô Nhân Vô Ngã

  Trong phạm vi nhất định, bản thân và đồng đội sẽ tăng khả năng né, giảm thời gian choáng.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Hồi Phong Phất Liễu

  Chủ động thi triển (hạn chế), cuốn kẻ địch gần kề vào 1 phạm vi nhất định.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip