Cẩm nang

Đoàn Thị

Giới Thiệu

Truyền nhân của Đoàn Thị Đại Lý tinh thông cầm ký thi họa, bản tính tao nhã, mỗi lần xuất hiện trên giang hồ đều được giới võ lâm nhân sĩ kính trọng.

Hầu hết các tuyệt kỹ của Đoàn Thị đều xuất phát từ Thiên Long Tự. Sau khi các hoàng đế Đại Lý thoái vị, ngôi chùa này trở thành nơi tu luyện phật pháp, nơi nhưng tinh hoa võ công trấn quốc của Đoàn Thị Đại Lý ra đời.

Đoàn Thị thuộc hệ thủy với 2 đường chính Kiếm Pháp (nội công) và Chỉ Pháp (ngoại công).

Có thể tấn công vùng rộng từ khoảng cách hoặc tấn công cá thể ở khoảng cách gần đều được, có hiệu quả truy sát. Có thể giúp bản thân và đồng đội hóa giải một lượng sát thương nhất định.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Phong Vân Biến Huyễn

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Đoàn Thị Tâm Pháp

  Hỗ trợ bị động.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Bắc Minh Thần Công

  Hóa giải sát thương phải chịu cho bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Nam Bộ Pháp

  Tăng tốc độ di chuyển cho bản thân, kháng hỏa.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Kim Ngọc Mãn Đường

  Kiếm khí trung cấp, chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Lục Kiếm Tề Phát

  Khi sinh lực giảm còn 25%, bản thân sẽ phóng ra 6 kiếm khí tấn công đối phương.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Khô Vinh Thiền Công

  Tăng sức tấn công, phòng thủ bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Long Thần Công

  Tuyệt học Đoàn Thị, tăng xác suất hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Lục Mạch Thần Kiếm

  Kiếm khí cao cấp đoàn thị, chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Đoàn Gia Khí Kiếm

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Kinh Thiên Nhất Kiếm

  Tuyệt kỹ Đoàn thị, phát ra kiếm khí đánh lui kẻ địch.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Ám Hương

  Sau khi tấn công đối phương, hồi phục số lần thi triển Sơ Ảnh.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +1

 • Ảo Tung Chảo

  Sơ Ảnh

  Đánh trúng mục tiêu sẽ tích lũy số lần Sơ Ảnh nhất định (liên tiếp thi triển Đài Chi Xuyết Ngọc, Phong Vân Biến Nhuyễn, Lục Mạch Thần Kiếm).

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +9

Video Clip
Chủ yếu tấn công đối thủ ở cự ly gần, có thể dùng chỉ khí để định thân đối phương và tiếp cận tấn công và có thể đạt được độ cơ động rất cao trong thời gian ngắn. Có thể khiến sức tấn công của những người xung quanh giảm xuống và bị choáng.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Thần Chỉ Điểm Huyệt

  Chủ động công kích ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Đoàn Thị Chỉ Pháp

  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng chiến đấu bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Nhất Dương Chỉ

  Công phu khiến đối phương bất động.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lăng Ba Vi Bộ

  Tăng tốc chạy cực nhanh và né tránh toàn bộ công kích từ đối phương.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Nhất Chỉ Càn Khôn

  Chủ động công kích.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Từ Bi Quyết

  Khi sinh lực giảm còn 25%, sẽ tự động thi triển Lăng Ba Vi Bộ.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thích Nguyên Quyết

  Tăng tấn công, hóa giải và miễn nhiễm một số trạng thái bất lợi./p>

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Kim Ngọc Chỉ Pháp

  Tăng hiệu quả tấn công và bỏ qua né tránh của đối thủ.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Càn Dương Thần Chỉ

  Chỉ pháp cao cấp, tiếp cận nhanh và tấn công 2 lần mục tiêu đứng gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Càn Thiên Chỉ Pháp

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu của chỉ pháp.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Diệu Đề Chỉ

  Tăng khả năng công kích Nhất Dương Chỉ.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Băng Kiếp Chỉ

  Tăng lần thi triển Huyền Băng Cửu Kiếp.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip