Cẩm nang

Nga Mi

Giới Thiệu

Nga My phái ra đời tại Nga My sơn, ngọn núi nằm giữa hai dòng Hắc Thủy và Bạch Thủy, thần khí linh thiêng, đình đài lầu các, khe hẹp lũng sâu, tùng xanh bách biếc, thác nước tung bay, được ca tụng là “Nga My thiên hạ tú”.

Có nguồn gốc từ Thiếu Lâm Tung Sơn, võ công Nga My là sự kết hợp giữa Đạo giáo và phương pháp tu thiền của Phật giáo. Cộng với khí chất thanh trần, thoát tục của nữ nhi uyển chuyển, thướt tha, những nữ kiệt Nga My đã gầy dựng nên một phái Nga My đầy uy danh, xứng ngang tầm với những môn phái vốn được xem là Thái Sơn Bắc Đẩu.

Nga My thuộc hệ thủy với 2 đường chính Kiếm pháp (phụ trợ) và Chưởng pháp (nội công).

Trường phái hỗ trợ toàn diện với khả năng chống đỡ các đòn tấn công rất hiệu quả. Là vị trí không thể thiếu trong các trận hỗn chiến hay đánh Boss.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Phật Âm Chiến Ý

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Mộng Điệp

  Vòng hỗ trợ hồi phục sinh lực, nội lực, tăng điểm may mắn.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Từ Hàng Phổ Độ

  Hồi phục sinh lực cho bản thân và đồng đội xung quanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Phật Tâm Từ Hựu

  Tăng sinh lực cho bản thân và đồng đội trong phạm vi gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Phật Thiên Diệp

  Phật pháp trung cấp, tập hợp nhiều loại hỗ trợ.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Phật Quang Phổ Chiếu

  Phật pháp cao cấp, giúp đồng đội có trạng thái vô địch, miễn nhiễm trạng thái bất lợi trong vài giây khi chịu sát thương chí mạng.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lưu Thủy Quyết

  Tăng tốc độ di chuyển của bản thân và đồng đội trong phạm vi gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ba La Tâm Kinh

  Tăng hiệu quả tấn công, cự ly vòng sáng hỗ trợ.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thanh Âm Phạn Xướng

  Giảm thời gian bị thương, suy yếu, chậm, bỏng, choáng cho bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Phổ Độ Chúng Sinh

  Tăng kháng tất cả cho bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Kiếm Ảnh Phật Quang

  Kiếm pháp cao cấp của Nga My.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thanh Âm Tịnh Khí

  Giảm sát thương chí mạng cho bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Tấn công từ xa, có hiệu quả truy sát, gây sát thương khá lớn trên một địch thủ, lại có khả năng hồi phục tương đối để hỗ trợ cho bản thân và cho đồng đội.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Phiêu Tuyết Xuyên Vân

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Nga My Chưởng Pháp

  Võ công nhập môn, tăng sát thương nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Từ Hàng Phổ Độ

  Hồi phục sinh lực bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Phật Tâm Từ Hựu

  Tăng sinh lực bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tứ Tượng Đồng Quy

  Chủ động công kích nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bất Diệt Bất Tuyệt

  Sinh lực giảm xuống còn 25% sẽ tự động thi triển kỹ năng hồi phục sinh lực.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lưu Thủy Tâm Pháp

  Tăng tốc độ chạy bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Phật Pháp Vô Biên

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Phong Sương Toái Ảnh

  Chưởng pháp cao cấp, chủ động công kích nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Vạn Phật Quy Tông

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu của cạm bẫy.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Phật Quang Chiến Khí

  Tăng công kích phổ thông hệ nội công bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Diệp Để Tàng Hoa

  Tăng phạm vi tấn công của bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip