Cẩm nang

Ngũ Độc

Giới Thiệu

"Diêm Vương đòi mạng còn xin khất, Ngũ Độc Giáo hạ độc tất mạng vong."

Người Ngũ Độc Giáo, thẳng thắn, bộc trực, có ơn tất báo, có thù tất trả, tình bền như núi, độc hơn mãng xà. Chính vì thế, người trong võ lâm đều dặn dò nhau rằng trên bước đường hành tẩu, nếu gặp đệ tử Ngũ Độc nên có bảy phần úy kỵ, ba phần giữ gìn, kẻo có khi vong mạng mà chẳng hiểu vì sao để bẩm lại Diêm đài.

Ngũ Độc thuộc hệ mộc với 2 đường chính Chưởng pháp (nội công) và Đao pháp (ngoại công).

Tấn công từ xa đối thủ, có thể kéo dài thời gian trúng độc và làm giảm khả năng kháng độc của kẻ thù.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Độc Sa Chưởng

  Chủ động công kích hệ nội công, tấn công tầm xa.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ngũ Độc Chưởng Pháp

  Chưởng pháp nhập môn, tăng sát thương nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Xuyên Tâm Độc Thích

  Kéo dài thời gian trúng độc.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Ngân Ti Phi Thù

  Tăng tốc độ chạy bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Công Địa Sát

  Chưởng pháp trung cấp, tấn công tầm xa.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Khu Độc Thuật

  Khi sinh lực giảm còn 25%, tự động phóng sương độc tấn công mục tiêu xung quanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Bí Ma Huyết Quang

  Kéo dài kháng ngũ hành, kháng độc công và tỷ lệ chí mạng.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bách Cổ Độc Kinh

  Tăng hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Âm Phong Thực Cốt

  Chủ động công kích nội công, tấn công 2 lần trong cự ly gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Đoạn Cân Hủ Cốt

  Tăng toàn bộ năng lực chiến đấu chưởng pháp.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hóa Cốt Miên Chưởng

  Nếu di chuyển sau khi trúng chưởng sẽ bị sát thương độc, di chuyển càng xa, sát thương càng mạnh.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lý Đại Đào Cương

  Làm mục tiêu bất động, tạo ra 1 bù nhìn, sát thương bù nhìn tương ứng với sát thương địch.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Cưỡi ngựa tấn công phạm vi nhỏ phía trước, khiến kẻ thù xung quanh nhiễm độc, giảm khả năng kháng độc đồng thời tăng thời gian trúng độc của địch.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Huyết Đao Độc Sát

  Chủ động công kích hệ nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Ngũ Độc Đao Pháp

  Võ công nhập môn, tăng sát thương ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Vô Hình Độc

  Mỗi 10 giây sẽ tự động hạ độc đối thủ ở gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thí Độc Thuật

  Tăng chính xác và xác suất chí mạng.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Bách Độc Xuyên Tâm

  Tấn công 2 lần tầm xa trong phạm vi nhỏ.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ôn Cổ Chi Khí

  Tăng sát thương khuếch đại khi sinh lực còn 25%.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Vạn Cổ Thực Tâm

  Giảm kháng đối thủ trong phạm vi nhỏ.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Ngũ Độc Kỳ Kinh

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Huyền Âm Trảm

  Đao pháp cao cấp, chủ động công kích ngoại công, tấn công 2 lần trên đường thẳng,

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Thù Vạn Độc

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu của cạm bẫy.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Chu Cáp Thanh Minh

  Gây trạng thái choáng, bất động, tê liệt, làm chậm, hỗn loạn.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Thất Tâm Cổ

  Yểm kẻ địch, tăng tấn công cơ bản đồng đội xung quanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip