Cẩm nang

Thiên Vương

Giới Thiệu

Dưới ngọn cờ thế thiên của Chung Tương (tự Sở Vương), Thiên Vương Bang đã là một bang phái hùng mạnh, có sức ảnh hưởng rất lớn trên giang hồ.

Được lão bang chủ Dương Anh tín nhiệm giao phó cho nhiệm vụ tiếp quản Tổng đà, ngay từ khi vừa kế nhiệm, Dương Thiết Tâm đã ngay lập tức bắt tay vào việc chiêu mộ nhân tài, thu nạp đệ tử. Không còn phân biệt nam nữ, đảo Thiên Vương trở thành ngôi nhà chung của hảo hán tứ phương.

Thiên Vương thuộc hệ kim với 2 đường Thương pháp (ngoại công) và Chùy pháp (ngoại công).

Lấy ngoại công làm trọng. Tấn công cận chiến, đơn lẻ, tốc độ nhanh, sát thương lớn và sinh lực dồi dào.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Hồi Phong Lạc Nhạn

  Chủ động tấn công 2 mục tiêu với tốc độ nhanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thương Vương Thương Pháp

  Thương pháp nhập môn, tăng sát thương ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Đoạn Hồn Thích

  Chủ động xung kích gây đối thủ bất động.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tĩnh Tâm Quyết

  Tăng sinh lực, rút ngắn thời gian trúng độc.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Dương Quang Tam Điệp

  Chủ động tấn công 3 mục tiêu với tốc độ nhanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Kinh Lôi Phá Thiên

  Khi sinh lực giảm còn 25%, bản thân sẽ kháng tất cả sát thương trong thời gian ngắn và tăng tấn công thọ thương.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Vương Chiến Ý

  Tăng hiệu quả và lực tấn công phe ta.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Canh Chiến Khí

  Tăng hiệu quả tấn công, xác suất hồi phục sinh lực.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Truy Tinh Trục Nguyệt

  Liên tục tấn công kẻ địch phía trước với tốc độ cực nhanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Huyết Chiến Bát Phương

  Tăng toàn bộ năng lực chiến đấu thương pháp.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Bôn Lôi Toàn Long Thương

  Tấn công nhiều mục tiêu trong phạm vi rộng, không bị khống chế và giảm tối đa sát thương phải chịu.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hoành Hành Vô Kỵ

  Bản thân và phe ta xung quanh miễn dịch phần lớn trạng thái ngũ hành.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Phạm vi tấn công gần, xuất chiêu nhanh, khả năng phản kháng cao, làm đối thủ hôn mê, sinh lực dồi dào... 1 tanker không thể thiếu trong những trận hỗn chiến.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Hành Vân Quyết

  Chủ động công kích hệ ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Vương Chùy Pháp

  Võ công nhập môn, tăng sát thương ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Đoạn Hồn Thích

  Chủ động xung kích gây đối thủ bất động.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tĩnh Tâm Thuật

  Rút ngắn thời gian trúng độc và tăng sinh lực.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Truy Phong Quyết

  Tấn công cận chiến với tốc độ cực nhanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Vương Bản Sinh

  Khi sinh lực giảm còn 25%, bản thân sẽ kháng tất cả sát thương trong thời gian ngắn và tăng tấn công thọ thương.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Kim Chung Tráo

  Tăng hiệu quả tấn công, phòng ngự bản thân và đồng đội ở gần.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Ma Giải Thể

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thừa Long Quyết

  Tấn công cận chiến với tốc độ cực nhanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bất Diệt Sát Ý

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Trảm Long Quyết

  Xông đến địa điểm chỉ định, tạo sát thương phạm vi lớn.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Hóa Kinh Quyết

  Giảm sức tấn công kẻ địch xung quanh.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip