Cẩm nang

Thuý Yên

Giới Thiệu

Sau thời loạn lạc, Doãn Tiểu Vũ - con gái Doãn Hàm Yên giúp Thúy Yên Môn phát triển rất mạnh, có lúc vượt qua cả Đường Môn, sánh ngang Đại Lý Đoàn Thị.

Vốn dĩ Thúy Yên là môn phái chỉ dành cho nữ giới, môn chủ của môn phái cũng phải là “Xử Nữ” (người con gái trinh tiết). Thế nhưng, kể từ khi chấp chưởng Thúy Yên Môn, Doãn Tiểu Vũ đã biến nơi đây không còn như vốn có. Cũng từ đây, cuộc đời cô gặp phải những gian truân. Câu chuyện với Gia Luật Sở Tài mới chỉ bắt đầu.

Thúy Yên thuộc hệ thủy với 2 đường Kiếm pháp (nội công) và Đao pháp (ngoại công).

Tấn công từ xa, sở trường tấn công nhiều người cùng lúc, có khả năng giảm đi những hiệu ứng bất lợi trên cơ thể.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Phong Quyển Tàn Tuyết

  Kiếm pháp nhập môn, chủ động tấn công.

  Yêu cầu đẳng cấp 10

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thúy Yên Kiếm Pháp

  Kiếm pháp nhập môn, tăng sát thương nội công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hộ Thể Hàn Băng

  Phản đòn tầm xa và tăng khả năng né tránh.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tuyết Ảnh

  Tăng tốc độ chạy bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Bích Hải Triều Sinh

  Tấn công xuyên mục tiêu trong phạm vi nhỏ theo phạm vi nhỏ.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Huyền Băng Vô Tức

  Khi sinh lực bản thân còn 25% sẽ đóng băng địch trong phạm vi nhỏ, tăng kháng bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Tuyết Ảnh Hồng Trần

  Tăng hiệu suất hồi phục sinh lực, nội lực cho bản thân và đồng đội.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Băng Cốt Tuyết Tâm

  Tăng hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Băng Tâm Tiên Tử

  Tấn công xuyên kẻ địch trên đường thẳng trong phạm vi nhỏ.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Phù Vân Tán Tuyết

  Tăng toàn bộ năng lực chiến đấu kiếm pháp.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Thập Diện Mai Phục

  Tăng sức tấn công, giúp phe ta ẩn thân, thời gian ẩn được cộng dồn.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Băng Tâm Ngọc Lăng

  Giúp bản thân phản kích khi bị kẻ địch tấn công.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip
Tấn công từ xa, nhưng đánh tiếp cận mới là sở trường phát huy tối đa sức mạnh của Thúy Yên Đao, có thể ẩn thân và thích sát đối thủ.
Kiếm Thế

Giới Thiệu

 • Ảo Tung Chảo

  Phong Hoa Tuyết Nguyệt

  Chủ động công kích hệ ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp: 10

  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Ảo Tung Chảo

  Thúy Yên Đao Pháp

  Võ công nhập môn, tăng sát thương ngoại công.

  Yêu cầu đẳng cấp 20

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Ngự Tuyết Ẩn

  Ẩn thân, kẻ địch không thể phát hiện. Chủ động tấn công sẽ hiện thận trở lại.

  Yêu cầu đẳng cấp 30

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Lưu Phong Hồi Tuyết

  Tăng tốc đánh, di chuyển, tỷ lệ chí mạng.

  Yêu cầu đẳng cấp 40

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Mục Dã Lưu Tinh

  Phóng ra 3 trụ băng tấn công tầm xa.

  Yêu cầu đẳng cấp 50

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Huyền Băng Vô Tức

  Khi sinh lực bản thân còn 25% sẽ đóng băng địch trong phạm vi nhỏ, tăng kháng bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 60

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Băng Tâm Trái Ảnh

  Tăng chính xác, sát thương chí mạng, thời gian kháng tính trạng thái tiêu cực.

  Yêu cầu đẳng cấp 70

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Băng Cơ Ngọc Cốt

  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.

  Yêu cầu đẳng cấp 80

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Băng Tung Vô Ảnh

  Đao pháp cao cấp, thi triển 3 tia băng tấn công đối thủ.

  Yêu cầu đẳng cấp 90

  Cấp tối đa có thể +20

 • Ảo Tung Chảo

  Thiên Lý Băng Phong

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân.

  Yêu cầu đẳng cấp 100

  Cấp tối đa có thể +10

 • Ảo Tung Chảo

  Hàn Nguyệt Yên Tỏa

  Tăng sát thương chí mạng, khiến năng lực kẻ địch giảm mạnh sau khi hồi sinh.

  Yêu cầu đẳng cấp 110

  Cấp tối đa có thể +10

 • Tung Hạc Công

  Tương Tư

  Tăng lực tấn công cơ bản, kỹ năng.

  Yêu cầu đẳng cấp 120

  Cấp tối đa có thể +10

Video Clip