Cẩm nang

Ngũ Hành Tương Khắc

Theo triết học Trung Hoa cổ đại, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành. Ngũ hành chính là mối tương tác và quan hệ của vạn vật

Áp dụng nguyên tắc Ngũ hành tương sinh - tương khắc vào việc chọn lựa môn phái, quần áo, vũ khí,… Kiếm Thế tạo nên sự quen thuộc nhưng không làm mất đi tính hấp dẫn của trò chơi.

Kiếm Thế
Quy luật Tương sinh - Tương khắc của Ngũ hành

Ngũ hành tương sinh

Mộc sinh Hỏa sinh Thổ sinh Kim sinh Thủy sinh Mộc.

Tương Sinh là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: cái sinh ra nó và cái nó sinh ra.

Ngũ hành tương khắc

Mộc khắc Thổ khắc Thủy khắc Hỏa khắc Kim khắc Mộc.

Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: cái khắc nó và cái nó khắc.

Hiện tượng tương sinh - tương khắc không tồn tại độc lập, chúng có mối quan hệ qua lại với nhau. Trong tương khắc đã có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh đã có mầm mống của tương khắc, trong phát triển có hủy diệt, trong hủy diệt có phát sinh. Vạn vật tồn tại và phát triển từ đây.