Cẩm nang

Già Lam Kinh

Đ

iển tịch võ công Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Nguyên, giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ có thể tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

Nguồn gốc

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

 • Tham gia chương trình Vạn Phúc Lễ Bao và sẽ nhận được Túi Quà Già Lam Kinh.
 • Mở Túi Quà Già Lam Kinh nhân vật sẽ lựa chọn mật tịch Già Lam Kinh phù hợp với môn phái hiện tại của bản thân.
 • Sau khi chọn được mật tịch phù hợp với môn phái hiện tại thì danh vọng Thập Tuyệt Gia Lam sẽ tăng đến cấp 02 (cao nhất). Từ đó nhân vật có thể mua mật tịch Già Lam Kinh tại NPC Tiền Trang với giá 03 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch/quyển.
 • Nhân vật khi trang bị Già Lam Kinh thì sẽ được tăng 25 điểm Sức Chiến Đấu và điểm Tài Phú.
 • Lưu ý: Danh vọng Thập Tuyệt Gia Lam của nhân vật đạt cấp cao nhất thì nhân vật đó mới có thể mua mật tịch Già Lam Kinh tại NPC Tiền Trang.

Kiếm Thế

Hướng dẫn sử dụng

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

Mở Túi Quà Già Lam Kinh nhân vật sẽ lựa chọn mật tịch Già Lam Kinh phù hợp với môn phái hiện tại của bản thân.

Kiếm Thế

Giao diện tùy chọn mật tịch Già Lam Kinh.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Tất cả các mật tịch Già Lam Kinh đều có chung01 kỹ năng Tâm Già Hải Lam.
 • Các mật tịch khác nhau ở phần phân phối điểm tiềm năng, cụ thể:
  • Môn Phái ngoại công thì mật tịch sẽ cộng tiềm năng Sức Mạnh, Thân Pháp và Ngoại Công.
  • Môn Phái nội công thì mật tịch sẽ cộng tiềm năng Nội Công và Ngoại Công.
  • Riêng môn phái Đường Môn Tụ Tiễn thì mật tịch sẽ cộng tiềm năng Ngoại Công và Thân Pháp.
 • Khi mua mật tịch hoặc nâng cấp mật tịch, điểm tiềm năng sẽ được cộng thêm ngẫu nhiên.
 • Cách thức luyện mật tịch: Tương tự như luyện mật tịch cao cấp/ trung cấp.
  • Mở Tu Luyện Châu, nhận Tu luyện mật tịch thì sẽ tăng cấp mật tịch và điểm kinh nghiệm kỹ năng.
  • Muốn luyện tối đa kỹ năng Tâm Già Hải Lam phải cần có 03 cuốn mật tịch Già Lam Kinh.
  • Mật tịch tối đa có 10 cấp, ban đầu tổng tiềm năng trung bình là 190 điểm, cấp 10 thì tổng tiềm năng trung bình là 495 điểm.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Tất cả các mật tịch Già Lam Kinh đều có chung01 kỹ năng Tâm Già Hải Lam.
 • Hiệu quả kỹ năng: Tấn công có xác suất làm yếu sát khí của kẻ địch trên đường thẳng, khiến kẻ địch trong phạm vi lớn phải khiếp sợ, đồng thời thu nhỏ sát thương do kẻ địch gây ra.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Hiệu ứng khi trúng phải Tâm Hải Già Lam

Khi nhân vật tấn công kẻ địch, kẻ địch sẽ có xác suất nhận trạng thái bên.