Cẩm nang

Thần Kỳ Thạch

Trong một lần ngao du tại Hoa Sơn, một nhân sĩ vô tình đã cảm ứng được huyền cơ bên trong sự loạn lưu của dòng khí xung quanh những viên đá thần bí nơi đây. Nhân sĩ liền vận nội công tiếp cận với đá thiêng, đột nhiên sở hữu thần lực kinh người, phút chốc nổi danh chốn giang hồ.

Sau đó, rất nhiều anh hùng hào kiệt đã vượt ngàn dặm đến tìm đá thiêng, hy vọng nhận được sức mạnh thần kỳ, danh chấn bát phương. Theo những ghi chép từ điển tích xưa kia, viên đá thiêng có càng nhiều cạnh thì luồng thần khí của nó càng cao. Nhưng mấy ai ngộ ra chân lý vô ngã của dị thạch này: "Không tức thị sắc, sắc tức thị không". Hình hài viên đá là Sắc, thần lực rồi cũng sẽ tiêu tán theo thời gian, trở lại thành Không. Vạn vật hiện hữu đều vô thường, nếu ai không còn bất chấp cái sắc tướng thì sẽ lãnh ngộ được cảnh giới tối cao của võ học, thiên hạ vi tôn.

Nhận thấy dị thạch này chính là một huyền cơ mà tạo hóa ban tặng, cũng như thể theo nguyện vọng, đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của chư vị đồng đạo, từ ngày 15/06/2013, Thần Kỳ Thạch chính thức sẽ trở thành tính năng trong game vĩnh viễn.

Và nhằm tăng thêm phần hấp dẫn, tạo nguồn sinh mới các loại Bảo Thạch cấp cao, Bổn Trang sẽ cập nhật thêm một số nội dung cho tính năng. Giờ đây, nhân sĩ có thể tự mình khám phá sức mạnh tiềm ẩn của dị thạch này - "Đá nhiều cạnh chưa chắc thần lực đỉnh thiên".

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian kích hoạtTừ ngày 20/05/2013.
 • Thời gian kích hoạt gói cập nhật: Từ 10h00 ngày 15/06/2013.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật phải đạt cấp 50 trở lên và đã gia nhập môn phái.
  • Sự kiện diễn ra trên toàn cõi Kiếm Thế, không hạn chế máy chủ.

Tham gia

Thu thập nguyên liệu
Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

02 cách thu thập:

   • Mở 01 Túi Sự Kiện (giá 50 Đồng/túi trên Kỳ Trân Các) sẽ nhận được 01 Đồ Mài Đá (không khóa).
    • Khi điểm Năng Động trong ngày đạt đến mốc nhất định sẽ nhận được Đồ Mài Đá (khóa) tại NPC Sứ Giả Sự Kiện. Mỗi mốc nhận được 01 lần.
Điểm Năng ĐộngĐồ Mài Đá (khóa)
70 02
90 02
120 03
150 05
Kiếm Thế

Mua tại NPC Sứ Giả Sự Kiện với giá 2.000 Bạc/Viên Đá 01 Cạnh (khóa).

Kiếm Thế
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 12.000 Đồng/Túi Phúc Bát Bửu (không áp dụng Phiếu Giảm Giá).
 • Công dụng: Sử dụng nhận ngay 01 Viên Đá 07 Cạnh (khóa).
Nâng cấp Đá

Khi sở hữu Đồ Mài Đá và Viên Đá trong hành trang, nhân sĩ nhấp chuột phải vào Viên Đá để tiến hành thăng cấp:

 • Mỗi lần thăng cấp Viên Đá sẽ tiêu hao Đồ Mài Đá.
 • Tăng cấp thành công, Viên Đá sẽ tăng 01 cấp.
 • Tăng cấp thất bại sẽ bị mất Viên Đá.
Nguồn nâng cấpTiêu haoThành CôngThất bại
Viên Đá 1 Cạnh (khóa) 01 Đồ Mài Đá Viên Đá 2 Cạnh (khóa) Mất
Viên Đá 2 Cạnh (khóa) 01 Đồ Mài Đá Viên Đá 3 Cạnh (khóa) Mất
Viên Đá 3 Cạnh (khóa) 01 Đồ Mài Đá Viên Đá 4 Cạnh (khóa) Mất
Viên Đá 4 Cạnh (khóa) 01 Đồ Mài Đá Viên Đá 5 Cạnh (khóa) Mất
Viên Đá 5 Cạnh (khóa) 01 Đồ Mài Đá Viên Đá 6 Cạnh (khóa) Mất
Viên Đá 6 Cạnh (khóa) 01 Đồ Mài Đá Viên Đá 7 Cạnh (khóa) Mất
Viên Đá 7 Cạnh (khóa) 01 Giải Ngọc Chùy Viên Đá 8 Cạnh (khóa) Về Đá 07 Cạnh (khóa)
Viên Đá 7 Cạnh (khóa) 03 Giải Ngọc Chùy Viên Đá 9 Cạnh (khóa)
Viên Đá 7 Cạnh (khóa) 05 Giải Ngọc Chùy Viên Đá 0 Cạnh (khóa)

Lưu ý

  • Ứng với mỗi Viên Đá, nhân sĩ có quyền lựa chọn nhận thưởng hoặc mài tiếp.
  • Ở mỗi Viên Đá sau khi thăng cấp thành công sẽ có giới hạn sử dụng nhất định trong ngày.
  • Tất cả Viên Đá sau khi thăng cấp sẽ mang tính chất khóa, phần thưởng ngẫu nhiên nhận được sẽ khóa.
  • Không giới hạn số lần thăng cấp đá trong ngày.

Phần thưởng

Viên đá từ 02 - 07 cạnh

Ứng với mỗi Viên Đá 02 Cạnh trở lên, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (có giới hạn số lần sử dụng trong ngày).

Loại đáPhần thưởng kinh nghiệm cố địnhPhần thưởng ngẫu nhiên may mắnGiới hạn sử dụng trong ngày
Viên Đá 02 Cạnh 5.000.000 - 10
Viên Đá 03 Cạnh 10.000.000 - 10
Viên Đá 04 Cạnh 20.000.000 - 05
Viên Đá 05 Cạnh 45.000.000 - 05
Viên Đá 06 Cạnh 90.000.000 01 Bạn Đồng Hành 06 kỹ năng (khóa) 01
Viên Đá 07 Cạnh 500.000.000 01 Rương Chân Nguyên Cao (khóa) 01
Viên đá 08, 09, 0 cạnh

Ứng với mỗi viên đá, nhân sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên Bảo Thạch tương ứng (không giới hạn số lần sử dụng trong ngày).

Loại đáNgẫu nhiên Bảo ThạchThuộc tính
Viên Đá 8 Cạnh Thiên Cơ Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm chí mạng
Ly Tâm Thạch cấp 5 (không khóa) Tăng chí mạng
Cực Linh Ngọc cấp 5 (không khóa) Giảm thời gian suy yếu
Tuyệt Linh Ngọc cấp 5 (không khóa) Giảm thời gian bị thương
Minh Linh Ngọc cấp 5 (không khóa) Giảm thời gian choáng
Hàn Linh Ngọc cấp 5 (không khóa) Giảm thời gian bỏng
Mị Ảnh Thạch cấp 5 (không khóa) Tăng thời gian trạng thái bất lợi
Linh Phong Thạch cấp 5 (không khóa) Tăng tỷ lệ trạng thái bất lợi
Hổ Côn Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng thời gian hiệu quả ngũ hành
Doãn Tuyết Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng tỷ lệ hiệu quả ngũ hành
Thúy Ngự Thạch cấp 1 (không khóa) +1 cho kỹ năng Mật Tịch trung
Tinh Thần Thạch cấp 1 (không khóa) +1 cho kỹ năng Mật Tịch cao
Xích Ngưng Thạch cấp 1 (không khóa) +1 cho kỹ năng cấp 110
Phong Vũ Thạch cấp 1 (không khóa) +1 cho kỹ năng cấp 120
Dạ Mạc Thạch cấp 5 (không khóa) Kháng độc
Chu Thiềm Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm tỷ lệ suy yếu
Chấn Lộ Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm tỷ lệ bị thương
Thái Hư Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm tỷ lệ làm chậm
Thu Huy Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm tỷ lệ choáng
Nguyệt Quang Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm tỷ lệ bỏng
Viên Đá 9 Cạnh Lăng Thiên Ngọc cấp 5 (không khóa) Kháng tất cả
Thực Cốt Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng độc nội
Ô Sương Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng độc ngoại
Lôi Đình Ngọc cấp 5 (không khóa) Kháng lôi
Băng Phong Thạch cấp 5 (không khóa) Kháng hỏa
Chấn Linh Ngọc cấp 5 (không khóa) Giảm thời gian làm chậm
Tham Lang Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm thời gian trạng thái bất lợi
Ngạo Sương Thạch cấp 5 (không khóa) Giảm tỷ lệ trạng thái bất lợi
Mộ Quang Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 30
Trai Tâm Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 40
Chất Cốc Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 50
Quang Chú Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 60
Trục Nhật Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 70
Phá Thiên Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng Mật Tịch sơ
Tụ Văn Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 10
Huyền Ảnh Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 100
Viên Đá 0 Cạnh Hoàng Quang Thạch cấp 5 (không khóa) Điểm sinh lực, nội lực
Nhã Hàn Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng băng ngoại
Lạc Lôi Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng lôi ngoại
Chích Viêm Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng hỏa ngoại
Triệt Cốt Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng băng nội
Vân Phách Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng Lôi nội
Sí Phần Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng Hỏa nội
Kiêu Dương Thạch cấp 5 (không khóa) Kháng băng
Diên Dương Thạch cấp 5 (không khóa) Tỉ lệ sinh lực, nội lực
Thương Lang Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng vật công ngoại
Đoạn Hải Ngọc cấp 5 (không khóa) Tăng vật công nội
Hạ Dương Thạch cấp 5 (không khóa) Tăng kháng vật
Đa Thái Thạch cấp 1 (không khóa) +01 cho kỹ năng cấp 90