Cụm Cao Thủ

20-04-21

Từ tháng 04/2021, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Cao Thủ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2021.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 23/04/2021.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2021.
 • Link nhận Code đang được cập nhật.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2021, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2022 .

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa, 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 5.000.000  
Bạc Khóa 500.000  
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 100 Khóa, vĩnh viễn
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa, 30 ngày
Tiền Du Long 100.000 Khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15.000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2.400 Khóa, vĩnh viễn
Khoan Kim Cương 30 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 200.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 7.000 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 7.000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 5.000 Khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 500 Khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 20 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 20 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 20 Khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 62.575 Khóa, vĩnh viễn
Kim Long Bảo Thạch 850 Khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 8.500 Khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 6.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 6.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 10.000 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1.200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1.800 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1.800 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 2.000 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 200 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 2.000 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 4.000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 300 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 5.500 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 5.500 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 2.500 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 5.000 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 4.000 Khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 Khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 100 Khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 500 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 300 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều Kiện
Điểm Quy Nguyên 12.000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 176 1   Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận được level 176.
Bạc 100.000.000   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30.000 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 120.000 Khóa Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 80 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 80 Khóa Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 80 Khóa Tiêu hao 480 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Bích Long Bảo Châu 18.000 Khóa Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 6.000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 2 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 2 lần, mỗi ngày 1 lần.
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 70.000 Khóa Tiêu hao 14 Kim Ngân Bảo nhận 7000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 3.000 Khóa Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 12.000 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 12.000 Khóa Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 10.000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 1.200 Khóa Tiêu hao 96 Kim Ngân Bảo nhận 120 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 50.000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 50.000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 30.000 Khóa Tiêu hao 270 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 20.000 Khóa Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 50.000 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 100 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hồn Tiểu Na 1.000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7   Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Liên 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 700 Khóa Tiêu hao 35 Kim Ngân Bảo nhận 700 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1.000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 500 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa. 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long(chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố LượngTính chất
Đồng Khóa 5.000.000  
Bạc Khóa 1.000.000.000  
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1000 khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 100 khóa, vĩnh viễn
Ức Vân-Anh Hùng 1 khóa, 30 ngày
Tiền Du Long 100.000 khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15.000 khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2.400 khóa, vĩnh viễn
Khoan Kim Cương 30 khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 200.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 10.000 khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 15.000 khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 10.000 khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 1.500 khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 3.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 40 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3.000 khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 62.575 khóa, vĩnh viễn
Kim Long Bảo Thạch 850 khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 8.500 khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 10.000 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1.200 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1.800 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1.800 khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 5.000 khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 500 khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 2.000 khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 5.000 khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 7.000 khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 500 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 12.000 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 12.000 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 6.000 khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 10.000 khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 10.000 khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 100 khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1.000 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo chứng thực Hoàng Kim/Kim Long:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều Kiện
Điểm Quy Nguyên 12.000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 177 1 Khóa Tiêu hao 10000 Kim Ngân Bảo nhận được level 177.
Bạc 100.000.000 Không khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30.000 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 200.000 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa Tiêu hao 720 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9.000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 25.000 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần.
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 150.000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 5.000 Khóa Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 20.000 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 20.000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 15.000 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 2.000 Khóa Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 100.000 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 100.000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 60.000 Khóa Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 30.000 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 100.000 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 300   Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hồn Tiểu Na 2.000   Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên 1 Khóa Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1.000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1.000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 1.000 Khóa Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.