Tuyệt Tình Kiếm

20-04-21

Từ tháng 04/2021, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại máy chủ Tuyệt Tình Kiếm trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2021.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 23/04/2021.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến hết ngày 31/12/2021.
 • Link nhận Code đang được cập nhật.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2021, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2022 .

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiTương ứng số lượt quay
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa, 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố Lượng Tính Chất 
Đồng Khóa 500.000  
Huyền Tinh 8 25  
Ngũ Hành Hồn Thạch 20.000  Khóa
Tìm Ngựa Mảnh 25  Khóa
Tiền Du Long 2.500  Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 50  Khóa
Hòa Thị Ngọc 5  Khóa
Vũ Hoa Thạch 100  Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 50  Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 50  Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 30  Khóa
Rương Trang Bị Khu Chiến 100  Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 360  Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 360  Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 360  Khóa
Chân Khí Hoàn 200  Khóa
Sao Đồng 500  Khóa
Sao Bạc 20  Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 50  Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 150  Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngKim Ngân Bảo tiêu haoSố lần nhận tối đaNhận NL/ngàyTiêu KNB/ngày
Level 162 1 300 1 1 300
Điểm Quy Nguyên 12000 6000 1 12000 6000
Bạc Khóa 200000000 0 1 200000000 0
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 150 1 1 150
Yến Tiểu Lâu 1 50 1 1 50
Yến Tiểu Thanh 1 50 1 1 50
Kim Lân Chiến Y 1 200 1 1 200
Kim Lân Giới Chỉ 1 250 1 1 250
Kim Lân Hộ Uyển 1 250 1 1 250
Kim Lân Chi Nhẫn 1 250 1 1 250
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 800 1 1 800
Kim Lân Chi Quán 1 500 1 1 500
Bích Huyết Lân Bội 1 500 1 1 500
Kim Lân Thúc Yêu 1 400 1 1 400
Bích Huyết Liên 1 400 1 1 400
Huyền Tinh 9 15 15 5 3 3
Huyền Tinh 10 5 15 5 1 3
Tiền Du Long 30000 7980 60 500 133
Hòa Thị Ngọc 200 1000 50 4 20
Chân Khí Hoàn 3000 3000 30 100 100
Sao Đồng 1000 100 10 100 10
Sao Bạc 200 160 10 20 16
Vô Thượng Tinh Hoa 50 20 10 5 2
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 20 600 20 1 30
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 50 250 25 2 10
Trục Cuốn Công Trạng 500 1000 25 20 40
Vũ Hoa Thạch 300 240 30 10 8
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 600 300 30 20 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 600 510 30 20 17
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 400 1000 30 13.33 33.33
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 1800 30 300 60
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 3600 30 300 120
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 6000 3000 60 100 50

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa. 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long(chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố Lượng Tính Chất 
Đồng Khóa 1.000.000  
Huyền Tinh 8 50  
Ngũ Hành Hồn Thạch 40.000  Khóa
Tìm Ngựa Mảnh 50  Khóa
Hòa Thị Ngọc 5  Khóa
Tiền Du Long 5.000  Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao 100  Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa 100  Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 150  Khóa
Vũ Hoa Thạch 300  Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 100  Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 100  Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 100  Khóa
Rương Trang Bị Khu Chiến 100  Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 360  Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 360  Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 360  Khóa
Chân Khí Hoàn 500  Khóa
Sao Đồng 1.000  Khóa
Sao Bạc 50  Khóa
Trục Cuốn Công Trạng 100  Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo chứng thực Hoàng Kim/Kim Long:
Tên Vật PhẩmSố LượngKim Ngân Bảo tiêu haoSố lần nhận tối đaNhận NL/ngàyTiêu KNB/ngày
Level 163 1 500 1 1 500
Điểm Quy Nguyên 12000 6000 1 12000 6000
Bạc Khóa 500000000 0 1 500000000 0
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 150 1 1 150
Yến Tiểu Lâu 1 50 1 1 50
Yến Tiểu Thanh 1 50 1 1 50
Kim Lân Chiến Y 1 200 1 1 200
Kim Lân Giới Chỉ 1 250 1 1 250
Kim Lân Hộ Uyển 1 250 1 1 250
Kim Lân Chi Nhẫn 1 250 1 1 250
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 800 1 1 800
Kim Lân Chi Quán 1 500 1 1 500
Bích Huyết Lân Bội 1 500 1 1 500
Kim Lân Thúc Yêu 1 400 1 1 400
Bích Huyết Liên 1 400 1 1 400
Huyền Tinh 9 20 20 5 4 4
Huyền Tinh 10 10 30 5 2 6
Tiền Du Long 27000 10800 60 450 180
Hòa Thị Ngọc 300 1500 60 5 25
Chân Khí Hoàn 3000 3000 30 100 100
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 200 1000 25 8 40
Vũ Hoa Thạch 510 382.5 30 17 12.75
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 900 450 30 30 15
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 900 765 30 30 25.5
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 900 2250 30 30 75
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9000 1800 30 300 60
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000 3600 30 300 120
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 4500 60 150 75
Sao Đồng 3000 300 30 100 10
Sao Bạc 510 408 30 17 13.6
Trục Cuốn Công Trạng 1020 2040 30 34 68
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 30 900 30 1 30