Phần Thưởng Quay Số

07-05-21

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Chương trình quay thưởng may mắn đã trở lại trong tháng 06 này, quý nhân sĩ hãy nhanh tay tham gia để không bỏ lỡ những phần thưởng giá trị từ sự kiện. Thông tin chi tiết như sau:

Thể lệ

  • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ có thể quy đổi thành lượt quay thưởng, nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  • Thời gian quay thưởng: Từ 15h00 ngày 15/06 đến 23h00 ngày 30/06/2021.
  • Thời hạn sử dụng Code: Đến 23h59 ngày 30/06/2021.

Công thức quy đổi

  • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
  • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Zing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
10.000 100 1
100.000 1.000 10

Đủ điểm có thể quy đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng Cụm Hẹn Ước

Túi Phúc Kim Ngân + 10 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 3.000.000  
Rương Chân Nguyên 5 kỹ năng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 100 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Túi Phúc Hoa Hiệp + 15 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 5.000.000  
Thiên Canh Mật Tịch 20 Không khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 20 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Huyền Thiên + 50 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 7.000.000  
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) 200 Không khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 5 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Chiến Thần + 100 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 10.000.000  
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) 300 Không khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) 100 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tinh Long + 150 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 30.000.000  
Rương Tu Vi 20 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Đơn Tâm Giới Chỉ 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bách Bảo Rương + 500 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 50.000.000  
Mảnh Đơn Tâm Chi Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn

Phần thưởng Cụm Hồi Ức

Túi Phúc Kim Ngân + 2 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 1.000.000  
Rương Trang Bị Khu Chiến 10 Không khóa, vĩnh viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 10 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Túi Phúc Hoa Hiệp + 10 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 1.000.000  
Quy Nguyên Lệnh 20 Không khóa, vĩnh viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 15 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Huyền Thiên + 50 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 3.000.000  
Rương Trang Bị Khu Chiến 15 Không khóa, vĩnh viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 20 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Chiến Thần + 100 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 5.000.000  
Mảnh Bích Huyết Chiến Y 5 Không khóa, vĩnh viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 25 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phúc Tinh Long + 150 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 7.000.000  
Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn 3 Không khóa, vĩnh viễn
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 35 Không khóa, vĩnh viễn
Bách Bảo Rương + 300 Đồng May Mắn
Vật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
Kinh nghiệm 10.000.000  
Ảnh Ngấn Tinh Hoa 50 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù 3 Không khóa, vĩnh viễn