Cụm Hẹn Ước - T6

23-06-21

Từ tháng 06/2021, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hẹn Ước trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2021.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 16h00 ngày 25/06/2021.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2021.
 • Link nhận Code đang được cập nhật.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2021, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2022 .

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiTương ứng số lượt quay
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.

Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất) - (vật phẩm có tính chất khóa)
Nhóm vật phẩmTên vật phẩm
Thưởng Tân Thủ Miễn Phí 1 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
20 vạn Đồng Khóa
1 Túi Thiên Tàm (24 ô)
5 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
1 Phiên Vũ (khóa, 30 ngày)
1 Lệnh bài mở rộng rương
1 Lệnh bài mở rộng rương Lv2 (khóa, vĩnh viễn)
1 Bộ Trang Bị 4% (Level 100)
5 Võ Lâm Mật Tịch Sơ
5 Tẩy Tủy Kinh Sơ
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Tiêu Dao
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Trục Lộc
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Vũ Uy
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Thủy Hoàng
1 Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
10 Huy Chương Gia Tộc Cao
Mạnh Hóa Nhân Vật 2 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch
3 vạn Tiền Du Long
50 Huy Chương Gia Tộc Cao
20 Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1
300 Vũ Hoa Thạch
300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)
300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)
150 Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)
360 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1
360 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2
360 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3
200 Chân Khí Hoàn
500 Sao Đồng
30 Sao Bạc
100 Trục Cuốn Công Trạng
150 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
Huyền Tinh 25 Huyền Tinh 8
25 Huyền Tinh 9
10 Huyền Tinh 10
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngĐiều kiện
Bạc khóa 200.000.000  
Level 163 1 Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận được level 163.
Điểm Quy Nguyên 12.000 Tiêu hao 960 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tiền Du Long 200.000 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần nhận 10000 Tiền Du Long.
Hòa Thị Bích 500 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 250 Hòa Thị Bích.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 80 Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận tối đa 2 lần.
Vũ Hoa Thạch 10.000 Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1.500 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1.500 Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 1.000 Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí).
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 7.200 Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần nhận 360 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9.000 Tiêu hao 68 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần nhận 450 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 6.000 Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Chân Khí Hoàn 3.000 Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 100 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 cái.
Sao Đồng 2.000 Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 400 Sao Đồng.
Sao Bạc 500 Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 100 Sao Bạc.
Trục Cuốn Công Trạng 1.000 Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Trục Cuốn Công Trạng.
Vô Thượng Tinh Hoa 50 Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 10 Hoàng Kim Tinh Hoa.
Yến Tiểu Lâu 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 50 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 25 Rương Chân Nguyên 6 Kỹ Năng.
Kim Lân Chiến Y 1 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Tiêu hao 110 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1 Tiêu hao 110 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long(chỉ nhận 1 lần duy nhất) - (vật phẩm có tính chất khóa)
Dòng chọnTên vật phẩm
Thưởng Tân Thủ Miễn Phí 1 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
20 vạn Đồng Khóa
1 Túi Thiên Tàm (24 ô)
5 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
1 Phiên Vũ (khóa, 30 ngày)
1 Lệnh bài mở rộng rương
1 Lệnh bài mở rộng rương Lv2 (khóa, vĩnh viễn)
1 Lệnh bài mở rộng rương Lv3 (Khóa, vĩnh viễn)
1 Bộ Trang Bị 4% (Level 100)
5 Võ Lâm Mật Tịch Sơ
5 Tẩy Tủy Kinh Sơ
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Tiêu Dao
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Trục Lộc
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Vũ Uy
1 Luyện Hóa Đồ Bộ Thủy Hoàng
1 Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
50 Huy Chương Gia Tộc Cao
Mạnh Hóa Nhân Vật 3 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch
10 Tim Ngựa Mảnh
4 vạn Tiền Du Long
50 Huy Chương Gia Tộc Cao
20 Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1
500 Vũ Hoa Thạch
400 Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)
400 Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)
200 Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)
360 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1
360 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2
360 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3
700 Chân Khí Hoàn
1.200 Sao Đồng
70 Sao Bạc
200 Trục Cuốn Công Trạng
100 Vô Thượng Tinh Hoa
150 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
Huyền Tinh 40 Huyền Tinh 8
30 Huyền Tinh 9
20 Huyền Tinh 10
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo chứng thực Hoàng Kim/Kim Long:
Tên Vật PhẩmSố LượngĐiều kiện
Bạc khóa 500.000.000  
Level 165 1 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 165.
Điểm Quy Nguyên 12.000 Tiêu hao 960 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích 500 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 100 Hòa Thị Bích.
Tiền Du Long 270.000 Tiêu hao 135 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần nhận 13500 Tiền Du Long.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 80 Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận tối đa 2 lần.
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận tối đa 2 lần.
Vũ Hoa Thạch 20.000 Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 2.500 Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 2.500 Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 2.500 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí).
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 7.200 Tiêu hao 79 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 720 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9.000 Tiêu hao 135 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9.000 Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 5.000 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 300 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30 cái.
Sao Đồng 2.500 Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 500 Sao Đồng.
Sao Bạc 1.000 Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Sao Bạc.
Trục Cuốn Công Trạng 2.000 Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 400 Trục Cuốn Công Trạng.
Yến Tiểu Lâu 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 70 Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 35 Rương Chân Nguyên 6 Kỹ Năng.
Kim Lân Chiến Y 1 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1 Tiêu hao 110 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1 Tiêu hao 110 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1 Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1 Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Liên 1 Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.