Cụm Hẹn Ước - T09

20-09-21

Từ tháng 09/2021, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hẹn Ước trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

  • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
  • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2021.
  • Thời gian nhận CODE mới: Từ 16h00 ngày 24/09/2021.
  • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2021.
  • Link nhận Code đang được cập nhật.
  • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2021, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2022 .

Công thức quy đổi

  • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
  • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

  • Điều kiện nhận thưởng phải có sử dụng Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long.
Nhóm vật phẩmTên vật phẩmSố lượngTiêu haoĐiều kiện
Cấp độ, Nhu Yếu Phẩm Level 165 1  Trả Phí  Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 165.
Điểm Quy Nguyên 12000  Trả Phí  Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Đồng Khóa 500000  Miễn Phí  -
Bạc Khóa 200000000  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 8 25  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 9 25  Miễn Phí  Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 Huyền Tinh 9.
Huyền Tinh 10 10  Miễn Phí  Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 3 Huyền Tinh 10.
Ngũ Hành Hồn Thạch 20000  Miễn Phí  -
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2400  Miễn Phí   
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1  Trả Phí  Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa Mảnh 10  Miễn Phí   
Tiền Du Long 30000  Miễn Phí  -
Tiền Du Long 270000  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 27000 Tiền Du Long.
Huy Chương Gia Tộc Cao 50  Miễn Phí   
Hòa Thị Bích 500  Trả Phí  Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 250 Hòa Thị Bích.
Uẩn Linh, Khu Chiến, Kinh mạch. Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 20  Miễn Phí   
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 80  Trả Phí  Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200  Trả Phí  Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300  Trả Phí  Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300  Trả Phí  Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400  Trả Phí  Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600  Trả Phí  Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600  Trả Phí  Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch 300  Miễn Phí   
Vũ Hoa Thạch 10000  Trả Phí  Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 300  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1500  Trả Phí  Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 300  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1500  Trả Phí  Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 300 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 150  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 1000  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí).
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 360  Miễn Phí   
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 7200  Trả Phí  Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 720 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 360  Miễn Phí   
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000  Trả Phí  Tiêu hao 63 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 360  Miễn Phí   
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000  Trả Phí  Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 200  Miễn Phí  -
Chân Khí Hoàn 3000  Trả Phí  Tiêu hao 210 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1  Trả Phí  Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng 50  Miễn Phí  -
Mảnh Tiềm Năng-Cao 200  Trả Phí  Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 20 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Nguyên, Đồng Hành, Huy Chương Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 100  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 cái.
Sao Đồng 500  Miễn Phí  -
Sao Đồng 2000  Trả Phí  Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 400 Sao Đồng.
Sao Bạc 30  Miễn Phí   
Sao Bạc 500  Trả Phí  Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 100 Sao Bạc.
Trục Cuốn Công Trạng 100  Miễn Phí   
Trục Cuốn Công Trạng 1000  Trả Phí  Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Trục Cuốn Công Trạng.
Vô Thượng Tinh Hoa 50  Trả Phí  Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 10 Hoàng Kim Tinh Hoa.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 150  Miễn Phí   
Yến Tiểu Lâu 1  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 1  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 50  Trả Phí  Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 25 Rương Chân Nguyên 6 Kỹ Năng.
Kim Lân Chiến Y 1  Trả Phí  Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1  Trả Phí  Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển 1  Trả Phí  Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1  Trả Phí  Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
  Bích Huyết Liên 1  Trả Phí  Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

  • Điều kiện nhận thưởng phải có sử dụng Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long.
Nhóm vật phẩmTên vật phẩmSố lượngTiêu haoĐiều kiện
Cấp độ, Nhu Yếu Phẩm Level 167 1  Trả Phí  Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận được level 167.
Điểm Quy Nguyên 12000  Trả Phí  Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Đồng Khóa 1000000  Miễn Phí  -
Bạc Khóa 500000000  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 8 40  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 9 30  Miễn Phí  Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 Huyền Tinh 9.
Huyền Tinh 10 20  Miễn Phí  Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 3 Huyền Tinh 10.
Ngũ Hành Hồn Thạch 30000  Miễn Phí  -
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2400  Miễn Phí   
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1  Trả Phí  Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa Mảnh 10  Miễn Phí   
Hòa Thị Bích 500  Trả Phí  Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 250 Hòa Thị Bích.
Tiền Du Long 40000  Miễn Phí  -
Tiền Du Long 270000  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 27000 Tiền Du Long.
Huy Chương Gia Tộc Cao 50  Miễn Phí   
Uẩn Linh, Khu Chiến, Kinh mạch. Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 20  Miễn Phí   
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 80  Trả Phí  Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200  Trả Phí  Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300  Trả Phí  Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300  Trả Phí  Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400  Trả Phí  Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600  Trả Phí  Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600  Trả Phí  Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1200  Trả Phí  Tiêu hao 78 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần 60 cái.
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1800  Trả Phí  Tiêu hao 117 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần 90 cái.
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1800  Trả Phí  Tiêu hao 117 Kim Ngân Bảo nhận 20 lần, mỗi lần 90 cái.
Vũ Hoa Thạch 500  Miễn Phí   
Vũ Hoa Thạch 20000  Trả Phí  Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 400  Miễn Phí   
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 2500  Trả Phí  Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 400  Miễn Phí   
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 2500  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 200  Miễn Phí   
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 2500  Trả Phí  Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 250 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí).
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 360  Miễn Phí   
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 7200  Trả Phí  Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 720 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 360  Miễn Phí   
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9000  Trả Phí  Tiêu hao 63 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 360  Miễn Phí   
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000  Trả Phí  Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn 700  Miễn Phí  -
Chân Khí Hoàn 5000  Trả Phí  Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1  Trả Phí  Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1  Trả Phí  Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1  Trả Phí  Tiêu hao 1600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng 100  Miễn Phí  -
Mảnh Tiềm Năng-Cao 500  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Huy Chương, Chân Nguyên, Đồng Hành Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 300  Trả Phí  Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30 cái.
Sao Đồng 1200  Miễn Phí  -
Sao Đồng 2500  Trả Phí  Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 500 Sao Đồng.
Sao Bạc 70  Miễn Phí   
Sao Bạc 1000  Trả Phí  Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Sao Bạc.
Trục Cuốn Công Trạng 200  Miễn Phí   
Trục Cuốn Công Trạng 2000  Trả Phí  Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 400 Trục Cuốn Công Trạng.
Vô Thượng Tinh Hoa 100  Miễn Phí  -
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 150  Miễn Phí  -
Yến Tiểu Lâu 1  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh 1  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 70  Trả Phí  Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 35 Rương Chân Nguyên 6 Kỹ Năng.
Đơn Tâm Chiến Y 1  Trả Phí  Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ 1  Trả Phí  Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Hộ Uyển 1  Trả Phí  Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn 1  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù 1  Trả Phí  Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu 1  Trả Phí  Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa 1  Trả Phí  Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên 1  Trả Phí  Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.