Cụm Hẹn Ước

20-04-21

Từ tháng 04/2021, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hẹn Ước trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2021.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 23/04/2021.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2021.
 • Link nhận Code đang được cập nhật.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2021, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2022 .

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiTương ứng số lượt quay
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.

Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa, 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố Lượng Tính Chất 
Đồng Khóa 500.000  
Bạc Khóa 200.000.000  
Huyền Tinh 8 25  Khóa 
Huyền Tinh 9 25  Khóa 
Huyền Tinh 10 10  Khóa 
Ngũ Hành Hồn Thạch 20.000  Khóa 
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2.400  Khóa 
Tìm Ngựa Mảnh 10  Khóa 
Tiền Du Long 30.000  Khóa 
Huy Chương Gia Tộc Cao 50  Khóa 
Vũ Hoa Thạch 300  Khóa 
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 360  Khóa 
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 360  Khóa 
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 360  Khóa 
Chân Khí Hoàn 200  Khóa 
Sao Đồng 500  Khóa 
Sao Bạc 30  Khóa 
Trục Cuốn Công Trạng 100  Khóa 
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 150  Khóa 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 300  Khóa 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 300  Khóa 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 150  Khóa 
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngKim Ngân Bảo tiêu haoSố lần nhận tối đaNhận NL/ngàyTiêu KNB/ngày
Level 163 1 500 1 1 500
Điểm Quy Nguyên 12.000 3.000 1 12.000 3.000
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 150 1 1 150
Vũ Hoa Thạch 1.000 80 1 1.000 80
Yến Tiểu Lâu 1 50 1 1 50
Yến Tiểu Thanh 1 50 1 1 50
Kim Lân Chiến Y 1 120 1 1 120
Kim Lân Giới Chỉ 1 150 1 1 150
Kim Lân Hộ Uyển 1 150 1 1 150
Kim Lân Chi Nhẫn 1 200 1 1 200
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 600 1 1 600
Kim Lân Chi Quán 1 300 1 1 300
Kim Lân Bội 1 300 1 1 300
Hòa Thị Bích 500 500 2 250 250
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 50 500 2 25 250
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 1.500 750 5 300 150
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 1.500 1.200 5 300 240
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 1.000 1.000 5 200 200
Sao Đồng 2.000 100 5 400 20
Sao Bạc 500 400 5 100 80
Trục Cuốn Công Trạng 1.000 2.000 5 200 400
Vô Thượng Tinh Hoa 50 13 5 10 3
Chân Khí Hoàn 3.000 3.000 10 300 300
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 100 500 10 10 50
Tiền Du Long 100.000 2.000 20 5.000 100
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 7.200 792 20 360 40
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9.000 1.350 20 450 68
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 6.000 1.200 20 300 60

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa. 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long(chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố LượngTính chất
Đồng Khóa 1.000.000  
Bạc Khóa 500.000.000  
Huyền Tinh 8 40 khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 9 30 khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 10 20 khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 30.000 khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng Mạc Kim Phù 2.400 khóa, vĩnh viễn
Tìm Ngựa Mảnh 10 khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 40.000 khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 50 khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 500 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 400 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 400 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 200 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 360 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 360 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 360 khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 700 khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 1.200 khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 70 khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 200 khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 100 khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 150 khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo chứng thực Hoàng Kim/Kim Long:
Tên Vật PhẩmSố LượngKim Ngân Bảo tiêu haoSố lần nhận tối đaNhận NL/ngàyTiêu KNB/ngày
Level 165 1 1.000 1 1 1.000
Điểm Quy Nguyên 12.000 3.000 1 12.000 3.000
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 150 1 1 150
Vũ Hoa Thạch 2.000 160 1 2.000 160
Yến Tiểu Lâu 1 50 1 1 50
Yến Tiểu Thanh 1 50 1 1 50
Kim Lân Chiến Y 1 120 1 1 120
Kim Lân Giới Chỉ 1 150 1 1 150
Kim Lân Hộ Uyển 1 150 1 1 150
Kim Lân Chi Nhẫn 1 200 1 1 200
Kim Lân Hộ Thân Phù 1 600 1 1 600
Kim Lân Chi Quán 1 300 1 1 300
Kim Lân Bội 1 300 1 1 300
Kim Lân Thúc Yêu 1 600 1 1 600
Kim Lân Ngoa 1 900 1 1 900
Bích Huyết Liên 1 300 1 1 300
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng 70 700 2 35 350
Hòa Thị Bích 500 500 2 250 250
Sao Đồng 2.500 125 5 500 25
Sao Bạc 1.000 800 5 200 160
Trục Cuốn Công Trạng 2.000 4.000 5 400 800
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 2.500 1.250 10 250 125
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 2.500 2.000 10 250 200
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 2.500 2.500 10 250 250
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 7.200 792 10 720 79.2
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9.000 1.350 10 900 135
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9.000 1.800 10 900 180
Chân Khí Hoàn 5.000 5.000 10 500 500
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 300 1.500 10 30 150
Tiền Du Long 100.000 2.000 20 5.000 100