Tân Thủ Lệnh - T09

20-09-21

Nhằm giúp các đại hiệp mới có thể bắt đầu làm quen Kiếm Thế thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến hệ thống Code Tân Thủ mới. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:

  • Thẻ Thiên Bình  có thể mua với giá 5.000 Đồng tại Kỳ Trân Các.

Code Tân Thủ - Cụm Hồi Ức 1

  • Phần thưởng miễn phí khi nhận lệnh bài:
Tên Vật Phẩm
1 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
Túi Thiên Tàm (24 ô)
05 vạn Đồng Khóa
200 vạn bạc khóa
5 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
Ngựa Bôn Tiêu (Khóa, 30 ngày)
Lệnh bài mở rộng rương
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo: (Tất cả vật phẩm đều mang tính chất khóa, vĩnh viễn)
Nhóm vật phẩmTên vật phẩmSố lượngTiêu haoĐiều kiện
Cấp độ, nhu yếu phẩm Level 153 1  Trả Phí  Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận được level 153.
Lệnh bài mở rộng rương lv (mở rương thứ 3) 1  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Điểm Quy Nguyên 1400  Trả Phí Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Đồng Khóa 50000  Miễn Phí  -
Bạc Khóa 1000000  Miễn Phí  -
Bộ Trang Bị 4% (Level 100) 1  Miễn Phí   
Huyền Tinh 8 10  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 9 5  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 10 1  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 10 10  Trả Phí  Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Ngũ Hành Hồn Thạch 2000  Miễn Phí  -
Hòa Thị Bích 5  Trả Phí  Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5  Miễn Phí   
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5  Miễn Phí   
Uẩn Linh, Khu Chiến Vũ Hoa Thạch 50  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 10  Trả Phí  Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 10  Trả Phí  Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 5  Trả Phí  Tiêu hao 13 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Huy Chương, Chân Nguyên, Đồng Hành Sao Đồng 50  Miễn Phí  -
Sao Đồng 500  Trả Phí  Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hạ Tiểu Sảnh 4 kỹ năng 1  Trả Phí  Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tinh Phách Cấp 2 10  Miễn Phí   
Sách kinh nghiệm đồng hành 150  Trả Phí  Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất

Code Tân Thủ - Cụm Hẹn Ước

  • Phần thưởng miễn phí khi nhận lệnh bài: (tất cả vật phẩm đều có tính chất khóa, vĩnh viễn)
Nhóm vật phẩmTên vật phẩmSố lượngTiêu haoĐiều kiện
Đồng khóa, Huyền Tinh Đồng Khóa 50000  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 6 30  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 7 20  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 8 15  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 9 10  Miễn Phí  -
Huyền Tinh 10 5  Miễn Phí  -
NHHT, Luyện hóa VK Ngũ Hành Hồn Thạch 10000  Miễn Phí  -
Tiền Du Long 500  Miễn Phí  -
Huy Chương Gia Tộc Cao 10  Miễn Phí  -
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ 1  Miễn Phí   
Uẩn Linh Vũ Hoa Thạch 50  Miễn Phí   
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 10  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 10  Miễn Phí  -
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 10  Miễn Phí  -
Khu Chiến, Đồng Hành Rương Trang Bị Khu Chiến 30  Miễn Phí  -
Chân Khí Hoàn 60  Miễn Phí  -
Vô Thượng Tinh Hoa 20  Miễn Phí  -
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 20  Miễn Phí   
Hạ Tiểu Sanh (4 kỹ năng) 1  Miễn Phí   
Rương Chân Nguyên 4 kỹ năng 10  Miễn Phí   
Luyện Hóa Đồ Bộ Luyện Hóa Đồ Bộ Tiêu Dao 1  Miễn Phí  -
Luyện Hóa Đồ Bộ Trục Lộc 1  Miễn Phí   
Luyện Hóa Đồ Bộ Vũ Uy 1  Miễn Phí   
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo: (Tất cả vật phẩm đều mang tính chất khóa, vĩnh viễn)
Nhóm vật phẩmTên vật phẩmSố lượngTiêu haoĐiều kiện
Cấp độ, Nhu Yếu Phẩm, Đồng Hành Level 162 1  Miễn Phí  -
Điểm Quy Nguyên 12000 Trả Phí Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bạc Khóa 100000000  Miễn Phí  -
Tìm Ngựa Mảnh 20  Trả Phí  Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 20 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Bích Huyết Chiến Y 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Giới Chỉ 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Uyển 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Nhẫn 1  Trả Phí  Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù 1  Trả Phí  Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Tiền Du Long, Uẩn Linh, Khu Chiến, Kinh Mạch Tiền Du Long 10020  Trả Phí  Tiêu hao 34 Kim Ngân Bảo nhận 60 lần, mỗi lần nhận 167 Tiền Du Long.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) 100  Trả Phí  Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) 100  Trả Phí  Tiêu hao 7 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức).
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) 100  Trả Phí  Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí).
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 3000  Trả Phí  Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 3000  Trả Phí  Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3000  Trả Phí  Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 60 lần, mỗi lần nhận 50 cái.
Chân Khí Hoàn 600  Trả Phí  Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 20 cái.
Sao Đồng 300  Trả Phí  Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30 cái.
Sao Bạc 200  Trả Phí  Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 20 Sao Bạc.
Trục Cuốn Công Trạng 150  Trả Phí  Tiêu hao 8 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 5 cái.