Cụm Cao Thủ - T6

23-06-21

Từ tháng 06/2021, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Cao Thủ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2021.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 16h00 ngày 25/06/2021.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2021.
 • Link nhận Code đang được cập nhật.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2021, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2022 .

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại CodeZing XuSố điểm quy đổiSố lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa, 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa 5.000.000  
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1.000  
Ức Vân-Anh Hùng 1 Khóa, 30 ngày
Khoan Kim Cương 30 Khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 Khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 200.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 7.000 Khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 7.000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 5.000 Khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 500 Khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 Khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 Khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 Khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 100 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 20 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 20 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 20 Khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 62.575 Khóa, vĩnh viễn
KiM Long Bảo Thạch 850 Khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 8.500 Khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 Khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 10.000 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1.200 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1.800 Khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1.800 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 Khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 Khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 Khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 Khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 Khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 Khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 2.000 Khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 200 Khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 6.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 6.000 Khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 1.000 Khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 2.000 Khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 4.000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 300 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 5.500 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 5.500 Khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 2.500 Khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 5.000 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 4.000 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 Khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 500 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 300 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 400 Khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 Khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 100 Khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 Khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 100.000 Khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15.000 Khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2.400 Khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngSố lần nhận tối đaĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12.000 1 Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 176 1 1 Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận được level 176.
Bạc 100.000.000 1 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 1 Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30.000 10 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 120.000 10 Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Sách Kỹ Năng Chân Linh 50.000 10 Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 50.000 10 Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 50.000 10 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 30.000 10 Tiêu hao 270 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 20.000 10 Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 80 1 Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 80 1 Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 80 1 Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Bích Long Bảo Châu 18.000 10 Tiêu hao 360 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 8.000 10 Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 2 2 Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần.
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 5 Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 70.000 10 Tiêu hao 14 Kim Ngân Bảo nhận 7000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 3.000 10 Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 12.000 10 Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 12.000 10 Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 10.000 10 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 1.200 10 Tiêu hao 96 Kim Ngân Bảo nhận 120 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 100 10 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 700 1 Tiêu hao 35 Kim Ngân Bảo nhận 700 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 3 Tiêu hao 33 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1.000 5 Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 500 5 Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Hồn Tiểu Na 5.000 10 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 1 Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y 1 1 Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 1 Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 1 Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 1 Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 1 Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Liên 1 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Thúc Yêu 1 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
  Hình ảnhTên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
  Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa, 30 ngày
  Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa
  Đồng Khóa 200.000  
  Bạc Khóa 500.000.000  
  Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày
  Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày
  Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa
  Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa
 • Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long(chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Tên Vật PhẩmSố LượngTính chất
Đồng Khóa 5.000.000
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) 1.000
Ức Vân-Anh Hùng 1 khóa, 30 ngày
Khoan Kim Cương 30 khóa, vĩnh viễn
Huy Chương Gia Tộc Cao 100 khóa, vĩnh viễn
Ngũ Hành Hồn Thạch 200.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Tiềm Năng 10.000 khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 15.000 khóa, vĩnh viễn
Rương Mảnh Bí Bảo 10.000 khóa, vĩnh viễn
Bát linh lệnh 1.500 khóa, vĩnh viễn
Hiên Viên Lệnh 3.000 khóa, vĩnh viễn
Yến Tiểu Na 2 khóa, vĩnh viễn
Vô Thượng Tinh Hoa 200 khóa, vĩnh viễn
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) 100 khóa, vĩnh viễn
Mật tịch đồng hành cao 2 khóa, vĩnh viễn
Bí kíp đồng hành đặc biệt 2 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 40 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 40 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 40 khóa, vĩnh viễn
Túi Giấy Tiêu Dao 3 62.575 khóa, vĩnh viễn
Kim Long Bảo Thạch 850 khóa, vĩnh viễn
Bích Long Băng Châu 8.500 khóa, vĩnh viễn
Hòa Thị Bích 500 khóa, vĩnh viễn
Long Văn Ngân Tệ 10.000 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) 200 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) 300 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) 300 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) 400 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) 600 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) 600 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) 1.200 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) 1.800 khóa, vĩnh viễn
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) 1.800 khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Sơ 5 khóa, vĩnh viễn
Võ Lâm Mật Tịch Trung 5 khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Sơ 5 khóa, vĩnh viễn
Tẩy Tủy Kinh Trung 5 khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Bát Bảo 2 khóa, vĩnh viễn
Bánh Ít Thập Cẩm 2 khóa, vĩnh viễn
Thương Hải Nguyệt Minh 2 khóa, vĩnh viễn
Thái Vân Truy Nguyệt 2 khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 1 khóa, vĩnh viễn
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 1 khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 5.000 khóa, vĩnh viễn
Sao Bạc 500 khóa, vĩnh viễn
Trục Cuốn Công Trạng 2.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 9.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 9.000 khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 3.000 khóa, vĩnh viễn
Thiên Canh Mật Tịch 5.000 khóa, vĩnh viễn
Địa Sát Mật Tịch 7.000 khóa, vĩnh viễn
Rương Tu Vi 500 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 12.000 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 12.000 khóa, vĩnh viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 6.000 khóa, vĩnh viễn
Vũ Hoa Thạch 10.000 khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 10.000 khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp 1 khóa, vĩnh viễn
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến 1 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 1.000 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 500 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 300 khóa, vĩnh viễn
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 200 khóa, vĩnh viễn
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương 100 khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 100.000 khóa, vĩnh viễn
Huyết Ảnh Thương 15.000 khóa, vĩnh viễn
Tần Lăng-Mạc Kim Phù 2.400 khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 100 khóa, vĩnh viễn
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo chứng thực Hoàng Kim/Kim Long:
Tên Vật PhẩmSố LượngĐiều kiện
Bạc Khóa 1.000.000.000  Miễn Phí 
Điểm Quy Nguyên 12.000 Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 177 1 Tiêu hao 7000 Kim Ngân Bảo nhận được level 177.
Bạc 100.000.000 Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30.000 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 200.000 Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Sách Kỹ Năng Chân Linh 100.000 Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 60 Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 1 Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9.000 Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 25.000 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần.
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 150.000 Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 5.000 Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 20.000 Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 20.000 Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 15.000 Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 2.000 Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 100.000 Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 100.000 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 60.000 Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 100.000 Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 300 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hồn Tiểu Na 10.000 Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu 7 Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y 1 Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Giới Chỉ 1 Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên 1 Tiêu hao 2.500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1.000 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 Tiêu hao 33 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1.000 Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 1.000 Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.