Tin Tức

08/07: Cập nhật phần thưởng lần 2 cụm 2009

Cập nhật phần thưởng lần 2 cho Cụm 2009 cùng các nội dung khác, Bổn Trang xin được thông báo đến quý nhân sĩ Kiếm Thế.

  • Thời gian áp dụng: Từ 08/07/2024

Nhiệm vụ Thương Hội

Rương Vật Phẩm Cố Định Vật Phẩm Ngẫu Nhiên Tính chất
Thương Hội Kí 2 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 2 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 Khóa, Vĩnh Viễn
1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 1 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá
100 Tiền Du Long 1 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự
1 Ngưng Sương Thạch Lv3 1 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ
1 Huyền Tinh cấp 8 -
Thương Hội Tạp Lục 1 Kiểu Mẫu Minh Phụng 3 Minh Phụng Khắc Bản Khóa, Vĩnh Viễn
1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí 2 Vinh Dự Thạch
1 Huyền Tinh cấp 9 1 Long Hồn Xích Luyện Thạch
50 vạn Bạc Thường 1 Hổ Phách Xích Luyện Thạch
- 1 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch

Năng động

Có thể sử dụng Đồng để mua điểm năng động tại giao diện năng động:

Tên rương Phần thưởng Tính chất
Năng động ngày - Rương Huyền Thiết 1 Huyền Tinh cấp 6 Khóa, Vĩnh Viễn
20 Đồng Khóa
1 Vạn Bạc Khóa
Rương năng động ngày - Thanh Đồng 1 Huyền Tinh Cấp 7 Khóa, Vĩnh Viễn
50 Đồng Khóa
3 Vạn Bạc Khóa
Rương năng động ngày - Bạch Ngân 10 Tiền Du Long Khóa, Vĩnh Viễn
50 Ngũ Hành Hồn Thạch
100 Đồng Khóa
6 Vạn Bạc Khóa
Rương năng động ngày - Hoàng Kim 10 Vũ Hoa Thạch Khóa, Vĩnh Viễn
100 Ngũ Hành Hồn Thạch
150 Đồng Khóa
1 Chiến Thư Du Long
10 Vạn Bạc Khóa
Rương năng động ngày - Bạch Kim 10 Sao Đồng Khóa, Vĩnh Viễn
200 Ngũ Hành Hồn Thạch
200 Đồng Khóa
1 Chiến Thư Du Long
15 Vạn Bạc Khóa
Rương năng động ngày - Tử Kim 2 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 Khóa, Vĩnh Viễn
500 Ngũ Hành Hồn Thạch
1 Chiến Thư Du Long
300 Đồng Khóa
1 Vinh Dự Thạch
Rương năng động ngày - Phỉ Thúy 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ Khóa, Vĩnh Viễn
4 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức
1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí
2 Vinh Dự Thạch
Túi quà 1 sao 1000 Tiền Du Long Khóa, Vĩnh Viễn
100 Vạn Bạc Khóa
Túi quà 2 sao 1 Huyền Tinh cấp 9 Khóa, Vĩnh Viễn
1000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Túi quà 3 sao 100 Vũ Hoa Thạch Khóa, Vĩnh Viễn
Túi quà 4 sao 100 Sao Đồng Khóa, Vĩnh Viễn
Túi quà 5 sao 1 Trục Nhật (Kháng Tất Cả 60) Khóa, 30 Ngày
Ngẫu nhiên 1 trang sức Hiếm-Bậc 3

Hiệp Khách

Rương Vật Phẩm Cố Định Số lượng Tính chất Ghi chú
Rương Hiệp Khách - Ngày Đồng Khóa 150   Cố định
Ngũ Hành Hồn Thạch 500 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Ngưng Sương Tinh Thạch-Lv3 1 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Tinh phách đặc biệt (Cấp 2) 1 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 3 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên 
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 2 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Thương Hội Tạp Lục Ngũ Hành Hồn Thạch 2,000   Cố định
Túi Hiệp Khách Ấn 1 Khóa, 5 Ngày Cố định
Tinh phách đặc biệt (Cấp 2) 5 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Sao Đồng 100 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định

Quà Ngày tất cả các cụm

Tên rương Phần thưởng Số lượng Tính chất Loại
Quà Siêu Phàm Minh Phụng Khắc Bản   Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Vinh Dự Thạch 1 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Kiểu Mẫu Minh Phụng 1 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Mảnh Đồng Hành-Hồng Thất Cái 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Mảnh Đồng Hành-Hoàng Lão Tà 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Mảnh Đồng Hành-Âu Dương Phong 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Quà Xuất Trần Minh Phụng Khắc Bản 2 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Vinh Dự Thạch 2 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Kiểu Mẫu Minh Phụng 1 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Mảnh Đồng Hành-Hồng Thất Cái 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Mảnh Đồng Hành-Hoàng Lão Tà 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Mảnh Đồng Hành-Âu Dương Phong 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Hổ Phách Xích Luyện Thạch 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Quà Lăng Tuyệt Minh Phụng Khắc Bản 3 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Vinh Dự Thạch 3 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Kiểu Mẫu Minh Phụng 1 Khóa, Vĩnh Viễn Cố định
Mảnh Đồng Hành-Hồng Thất Cái 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Mảnh Đồng Hành-Hoàng Lão Tà 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Mảnh Đồng Hành-Âu Dương Phong 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch 1 Khóa, Vĩnh Viễn Ngẫu Nhiên

Rương Khoáng Bí Cảnh

Phần thưởng ngẫu nhiên (Khóa, vĩnh viễn)
5 Tiền Du long 10 Vũ Hoa Thạch
1 Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí 1 Rương Trang Bị Khu Chiến
1 Sao Bạc 5 Sao Đồng
1 Mảnh Triệu Vân 1 Mảnh Quan Vũ
1 Mảnh Trương Phi 1 Mảnh Hồng Thất Cái
1 Mảnh Chu Thần Thông 1 Mảnh Hoàng Lão Tà
Thưởng Cố Định
2.000.000 Kinh Nghiệm

Cập nhật Kỳ Trân Các

Cụm 2009 Giá Đồng
1 Sao Vàng 88000
1 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 100
1 Mảnh Lôi Đình Ấn 5000
Cụm Hồi ức, Hẹn ước & Cao Thủ Giá Đồng
1 Thẻ Đặc Quyền Kỹ Năng-Cao 90000
1 Thánh Ma Thạch 450
1 Rương Thánh Ma Thạch 45000

Các cập nhật khác

  • Khiêu Chiến Du Long: Đang cập nhật….
  • Cập nhật Trang Bị Kim Long-Cụm 2009
    Sử dụng dựa trên Tiền Du Long để thăng cấp danh vọng Kim Long (đang cập nhật)
  • Shop Điểm Bách Bảo Rương: Đang cập nhật….
  • Cập nhật Trang Bị Kim Long-Cụm Hồi ức: Đang cập nhật….
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.